Gasspakking: ny e-bok

28/01/2022

ebook MAP
Næringsmidler holder seg ferske lenger med gasspakking

En viktig grunn til at næringsmidler har begrenset holdbarhet, er oksygenet i luften. Oksygen fremmer utviklingen av en rekke bakterier og mikrober, som igjen angriper næringsmidlet.

Ved gasspakking av næringsmidler (MAP – modified atmosphere packaging) erstattes luften i emballasjen med en spesiell gassblanding. Gassen forlenger næringsmidlenes holdbarhet betydelig, uten at det er nødvendig å tilsette kjemiske konserveringsmidler eller stabilisatorer.

Emballasjegass

Bruken av emballasjegass åpner opp for muligheter som er helt i tråd med flere trender og endringer på forbrukernivå. Hvem setter ikke pris på fersk mat som beholder smak og konsistens så lenge som mulig? Kundene velger også stadig oftere naturprodukter med så få konserveringsmidler som mulig.

En annen samfunnstrend er det stadig større antallet aleneboende og familier med bare én forelder. Denne trenden fører til økt etterspørsel etter enkle ferdigretter og porsjonsmat. Til syvende og sist tjener vi alle på at minst mulig mat går til spille, noe som f.eks. kan oppnås ved at vi produserer matvarer med lengre holdbarhet. Her kan gasspakking være en god løsning.

Dette er også en løsning som er positiv for produsentene av næringsmidler. Når produktene får lengre holdbarhet, kan produsentene av næringsmidlene oppnå større markedsandeler og samtidig optimalisere logistikken og produksjonsprosessene. Naturligvis innebærer det at matvarene har lengre holdbarhet, også at kundene blir mer fornøyd.

E-bok om gasspakking

Det finnes ingen universalløsning for gasspakking som kan brukes til alle matvarer eller i kombinasjon med alle typer emballasje. Gasspakking må alltid skreddersys, og hvordan gassblandingene skal brukes på best mulig måte, styres av mange faktorer. Dette er grunnen til at Air Liquide har produsert en informativ e-bok om gasspakking. Her er alle de viktige aspektene beskrevet klart og tydelig.

E-boken vår presenterer de vanligste gassblandingene som er egnet for forskjellige matvarer. Du finner også informasjon om passende emballasjefilmer og pakkemaskiner.

Kontakt oss