Smältning och gjutning.

Støping

Smältning och gjutning.

Air Liquide leverer industrigasser og oxyfuel-brennere for støpeprosesser som forvarming av støpeøse og smelting. 

Air Liquides EGAL-prosess (Expanding Gas Air Liquide) bruker flytende gasser, argon og nitrogen for å begrense kontakten mellom smeltet metall og gassene i luften som oksygen, nitrogen og vanndamp under smelteprosessen.

Air Liquides SPAL-teknologi for inertisering av smeltingen fører til færre defekter, gir metallet bedre mekaniske egenskaper og reduserer kassering under støping.

Primærsmelting

Smältning.

Air Liquide tilbyr en løsning for primærsmelting der det brukes et høyt oksygeninnhold. Ved å redusere nitrogeninnholdet oppnås høyere temperatur og redusering av varmetapet på grunn av avgassene.

Smeltemetallurgi

Fabrication métallique

Air Liquide leverer argon og nitrogen til smeltemetallurgi. Gassen brukes til å blande og rense det smeltede stålet.

EAF- og AOD-prosesser

Electric arc furnace.

EAF-prosesser
Air Liquide tilbyr løsninger for stålverk som bruker oxyfuel-forbrenning for å optimalisere produktiviteten til elektriske lysbueovner, Electric Arc Furnace (EAF). Oksygen tilføres også med bruk av lanser.

AOD-prosesser
Air Liquide tilbyr industrigasser, gassutstyr og tjenester til AOD-prosesser (Argon Oxygen Decarburization) til stålprodusenter. Vi leverer gassen på tank, gassflasker eller ved hjelp av produksjonsenheter hos deg som styres lokalt av oss.
 

Pris eller produktforespørsel?

Skal vi hjelpe deg med å finne den riktige gassblandingen? Og til rett pris? Send inn dine opplysninger, så vil vi snarlig ta kontakt med deg.