fuel cell hydrogen

Våre dedikerte løsninger for fornybar energi

Globalt spiller Air Liquide-konsernet en aktiv rolle i utviklingen av løsninger og innovasjoner for fornybar energi. Air Liquide Advanced Business utvikler og monterer bærekraftige energiløsninger for f.eks. transport og energiforsyning. Les mer om hvordan Air Liquide-konsernet jobber med utvikling av fornybar energi på Air Liquide Advanced Business.

Air Liquide leverer energiløsninger med hydrogen

rifornimento di idrogeno - Air Liquide

Air Liquide er en stor aktør i den raskt voksende delen av energisektoren som bruker hydrogen som energikilde. Vi har kompetanse i hele forsyningskjeden for hydrogen, dvs. produksjon, distribusjon og lagring av hydrogen samt brenselceller og fyllestasjoner. Hydrogen kombinert med oksygen kan omdannes til elektrisitet ved hjelp av brenselceller. Det eneste restproduktet er da vann.

Air Liquide utvikler energiløsninger med biogass

Fordonsgas

Air Liquide utvikler også løsninger for fornybar energi ved hjelp av biogass. Biogass fra bioavfall, fra bl.a. husholdninger, landbruk og næringsmiddelproduksjon, utnyttes og brukes etter rensing i flere ledd til elektrisitet, oppvarming og transport. Biogass er et alternativ til fossilt brensel som i likhet med hydrogen (se over) er et svar på energi- og miljøutfordringene menneskeheten står overfor.

Avfall til fornybar energi

biogas från avfall

Air Liquide utvikler nyskapende teknologi som gir bedre prosesser som bruker avfall til å generere fornybar energi og renere drivstoff på en bærekraftig måte, f.eks. en rekke teknologier for oppgradering av biogass som membranteknologi og ulike kryobruksområder.

Landbruks- og husholdningsavfall brukes i biogassanlegg for å produsere rå biogass. Hvis denne gassen brukes som drivstoff til kjøretøy, må den oppgraderes. Det betyr at forskjellige stoffer som vann, karbondioksid og hydrogensulfid renses bort. 

Pris eller produktforespørsel

Skal vi hjelpe deg med å finne den riktige gassblandingen? Og til rett pris? Send inn dine opplysninger, så vil vi snarlig ta kontakt med deg.