Värmebehandlingsprocesser avslutas vanligtvis med en snabbkylning.

Gassløsninger for varmebehandlingsprosesser

Vi hos Air Liquide-konsernet omfattende kunnskap om varmebehandling. Vi tilbyr sikre, pålitelige og skreddersydde gassløsninger til prosessene som varmebehandlingen din krever, slik at du kan oppnå ønskede materialegenskaper og dermed optimalisere virksomheten. ALNAT™ er Air Liquides varemerke for varmebehandlingsløsninger. Dette omfatter levering av gasser og utstyr samt en rekke tjenester knyttet til sikkerhet, produksjon og atmosfærekontroll. Varmebehandlingsspesialistene våre vil hjelpe deg med å integrere den totale gassløsningen i den eksisterende produksjonsprosessen din.

Herding

Härdning.

Air Liquide tilbyr gass og utstyr og en rekke tjenester som hjelper deg med å generere, bruke og kontrollere atmosfæren i industriovner for herdeprosessen din, alt for å hjelpe deg med å optimalisere virksomheten og kostnadene dine. Vi tilbyr også støtte fra eksperter som har omfattende teknisk kunnskap om prosessene dine. 

Våre skreddersydde løsninger er sikre og pålitelige og opprettholder gasskvaliteten frem til brukspunktet. Vi hjelper deg også med å følge de strenge reglene og sikkerhetskravene som gjelder ved varmebehandling.

Med vår tjeneste ALNAT™ Audit, som analyserer gassammensetning i prosessen og utfører temperaturjevnhetsmåling, får du f.eks. en tredjepartsanalyse for å oppfylle CQI-9 standarden.

Karbonisering/lavtrykkskarbonisering (LPC)

Термичната обработка - закаляване и  подобряване води до повишаване на твърдостта

Under karbonisering og karbonnitrering brukes karbon for å oppnå et martensittisk overflatelag på stålet etter bråkjøling.

Lavtrykkskarbonisering, eller low pressure carburizing (LPC), er en videreutvikling av den klassiske varmebehandlingen, ofte referert til som settherding eller oppkulling. Hensikten med prosessen er som tidligere å øke overflatekonsentrasjonen av karbon i den behandlede ståldelen og dermed overflatehardheten.

Som navnet tilsier, utføres behandlingen under lavt trykk, 5 til 30 mbar, og utføres i vakuumovner. Karbonkilden som brukes, er vanligvis acetylen, som i små pulseringer slippes inn i ovnskammeret under behandlingen.

Lavtrykkskarbonisering er ofte forbundet med en endelig slukking i gass ved høyt trykk (15–30 bar). Nitrogen (N2) er den vanligste gassen som brukes, men også helium (He) blir brukt sammen med et resirkuleringssystem.

Fordelene med lavtrykkskarbonisering og gasskjøling omfatter bl.a.

  • en renere og mer miljømessig bærekraftig prosess
  • en redusert og jevnere formendring
  • bedre karbonisering av hullgeometrier

Air Liquide har god erfaring med både montering og gasslevering til herderier med lavtrykkskarbonisering.
 

Bråkjøling / kjøling med gass

Värmebehandlingsprocesser avslutas vanligtvis med en snabbkylning.

Karbonisering, gløding og nitrering er alle varmebehandlingsprosesser som vanligvis avsluttes med en rask avkjøling. Den raske avkjølingen kan utføres med gass, vanligvis nitrogen, men helium kan også brukes. Bråkjøling med gass er et miljøvennlig alternativ til bråkjøling med olje eller saltvann. 

I prosesser som karbonisering, gløding og nitrering gir gasslukking bedre mulighet til å kontrollere prosessen og reduserer behovet for etterbearbeiding og etterjustering. 

Dypkjøling
Air Liquides løsning for dypkjøling, Nexelia Cryogenic Treatment, kjøler produktet ned til under −180 °C og øker motstanden mot slitasje, gropskader og sprekkdannelse samt reduserer materialets restspenninger. Løsningen gir en kontrollert prosess med høy grad av sikkerhet, effektivitet og pålitelighet.

Glødning

Отгряването създава условията за последващата механична обработка

Våre ALNAT™-løsninger for glødning er hovedsakelig basert på gassblandinger som inneholder nitrogen, hydrogen og hydrokarbon eller nitrogen og splittet metanol. Fordelene med ALNAT er sikkerhet, pålitelighet, mindre vedlikehold og lavere investeringskostnader. Rustfritt stål, karbonstål og ikke-jernholdige metaller glødes for å redusere spenninger, gjenopprette struktur etter bearbeiding og for å oppnå ønskede materialegenskaper.

Inertisering

Inertering av smältan.

Air Liquide tilbyr ALNAT™, som omfatter gasser, gassutstyr og tjenester som du trenger for inertiseringsprosessen din.

Air Liquide tilbyr sin egen EGAL-prosess (Expanding Gas Air Liquide), som bruker flytende gass (argon eller nitrogen) for å begrense kontakten mellom det smeltede metallet og den omkringliggende atmosfæren. Air Liquides SPAL-teknologi for inertisering av smeltingen fører til færre defekter og gir metallet bedre mekaniske egenskaper. I tillegg reduserer teknologien kassering under støping.

Inertisering av ekstruderingsverktøy for aluminium
Inertisering og avkjøling av støpeformen under ekstruderingsprosesser for aluminium kan øke produktiviteten og redusere oksideringsdefekter.

Tjenester for varmebehandling

ALNAT

Varmebehandling av stål og metall er et av Air Liquides store kompetanseområder, hvor vi bistår med gassleveranser, utstyr og kunnskap uavhengig av hvilken type varmebehandling det er snakk om.

ALNAT™ Audit er et serviceprogram som omfatter årlige gass- og temperaturanalyser av varmebehandlingsovner. 

Pris eller produktforespørsel?

Skal vi hjelpe deg med å finne den riktige gassblandingen? Og til rett pris? Send inn dine opplysninger, så vil vi snarlig ta kontakt med deg.