Air Liquide offers gases for all industrial needs.

Bruksområder for oksygen

I kjemisk industri brukes oksygen blant annet til å oppnå bedre petrokjemiske prosesser. Oksygen brukes også i stål- og metallbearbeiding som ved som smelting, sveising og skjæring. Oksygen øker effekten i mange prosesser fordi gassen gjør det mulig å redusere brennstoffmengden som brukes og redusere utslippet av karbondioksid. Oksygen brukes også ved bl.a. pakking av næringsmidler og oksygenering i oppdrettsanlegg.

Flytende oksygen omtales noen ganger som LOX (liquid oxygen). Som regel velger man flytende oksygen for å spare lagringsplass og transportkostnader.

Oksygen for næringsmiddel- og drikkevareindustrien

Conservation sous atmosphère modifiée MAP

Oksygen brukes i næringsmiddel- og drikkevareindustrien til mange forskjellige formål. Gassen brukes fremfor alt til gasspakking, i bryggeribransjen og til oksygenering i oppdrettsanlegg. Høy og jevn kvalitet er et absolutt krav i produksjonen av næringsmidler og drikkevarer. Derfor er Air Liquides produktprogram ALIGAL™ for næringsmidler og drikkevarer spesialtilpasset til dagens krav innen næringsmiddelproduksjon, bl.a. med tanke på sporbarhet og HACCP.

Medisinsk Oksygen Air Liquide

Medicinska gaser.

Medisinsk oksygen bidrar til å opprettholde livet og brukes innenfor de fleste områder på sykehus, som akuttbehandling, intensivbehandling, i kirurgisk og postoperativ virksomhet samt under neonatal behandling og under fødsler. Oksygen til medisinsk bruk gis også ved hjemmebehandling til pasienter med kronisk lunge- eller hjertesykdom der det er mangel på oksygen.

Bruk av oksygen i analyser

Kalibrering och analys

ALPHAGAZ™ 1-oksygen har en renhet på 99,995 %. Denne gassen brukes i laboratorier som blekekomponent, brennstoff til flammedetektorer og som oksiderende komponent i silisiumoksidering innenfor halvlederproduksjon.

Gassblandinger med oksygen i nitrogen brukes som kalibreringsgasser (referansegassblandinger) i avgassprøver for motorer.

Hvis du jobber med en kritisk analyse- og laboratorieprosess som krever høyrent oksygen, anbefaler vi ALPHAGAZ™ 2-oksygen, som har en renhet på 99,9995 %. 

Sikker håndtering av oksygen

Det er viktig at oksygen håndteres riktig, slik at man ikke utsette seg for unødig fare.
Les våre tips for sikker håndtering av oksygen her.

Om oksygen

Oksygen er en grunnleggende forutsetning for de fleste livsformer på jorden, men det er også en gass som sterkt holder ild ved like. Oksygen er det vanligste grunnstoffet på jorden. Overalt i jordskorpen, havet og atmosfæren finnes det oksygen, enten bundet til andre grunnstoffer eller i fri form som et gassmolekyl med to atomer med den kjemiske betegnelsen O2.

Luften vi puster inn, inneholder ca. 21 % oksygen, resten utgjøres hovedsakelig av nitrogen. Et voksent menneske bruker i gjennomsnitt ca. en halv liter oksygen per. minutt eller omtrent 18 millioner liter over en periode på 70 år! 

Lavere eller høyere oksygennivåer enn det som normalt finnes i luften, kan være farlig. Sikkerheten er derfor helt avgjørende ved bruk av oksygen. 

Bruken av oksygen er svært viktig på de fleste områder, f.eks. innen verkstedindustrien, papirindustrien, næringsmiddelindustrien og helsevesenet i tillegg til vannbehandling, bare for å nevne noen eksempler. 

Oksygen bidrar sterkt til brann

Oksygen bidrar sterkt til brann. Gassen brenner riktignok ikke av seg selv, men den opprettholder forbrenningen. Dette er en verdifull egenskap i mange industrielle prosesser, som i stålindustrien, men gassen kan også utgjøre en alvorlig fare hvis det f.eks. oppstår lekkasje i oksygenutstyr. Allerede ved en økning av oksygeninnholdet i luften fra det normale nivået på 21 % til 24 % dobles forbrenningshastigheten til de fleste materialer.

Viktige råd for sikker håndtering av oksygen

 • Røyking eller åpen ild må aldri forekomme der man bruker eller lagrer oksygen. Selv gnister eller statisk elektrisitet kan være tilstrekkelig for å antenne et materiale som har kommet i kontakt med oksygen.
 • Hold stedet fritt for olje, fett og støv. Olje og fett antennes lett når det kommer i kontakt med oksygen. Mange brennbare materialer blir eksplosive i kontakt med flytende oksygen. Finfordelte organiske stoffer som sagflis i kombinasjon med flytende oksygen kan regnes som eksplosive gjenstander.
 • Ikke bruk trykkluft fra oljesmurte kompressorer til å blåse rent eller trykkteste rør og armatur for oksygen. Faren for antennelse er høy.
 • Kontroller om det er lekkasjer på riktig måte. Oksygen er fargeløs har ingen lukt. Bruk en gassdetektor eller lekkasjespray som kan brukes med oksygen. Spor aldri lekkasjer med flammebluss.
 • Blås aldri klær rene med oksygen. Tekstiler som er mettet med oksygen, kan svært lett antenne. Det samme gjelder hår og skjegg.
 • På grunn av faren for brann og eksplosjon må flaskeventiler og andre armaturer ikke smøres med fett eller olje. Det finnes imidlertid godkjente smøremidler. Rådfør deg med oss.
 • Åpne aldri ventiler raskt, da en sterk utstrømming av gass i kombinasjon med partikler eller olje kan forårsake antennelse.
 • Bruk beskyttelse som sikkerhetsvaier på høytrykksslanger samt anordninger som hindrer flasker i å velte. Bruk alltid vernebriller, skinnhansker og solide sko og klær når du jobber med flytende oksygen.
 • Velg riktig materiale. Generelt er kobber, kobberlegeringer og rustfritt stål egnet til bruk med oksygen i gassform. Vær imidlertid oppmerksom på at det er bindende regler for materialvalg, avhengig av trykk og strømningshastighet. Valg av ventilpakninger skal gjøres i samråd med gassleverandøren.

Fjern risikoen for oksygenutslipp i oksygenutstyr

Under kan du finne noen viktige forholdsregler du bør ta for å fjerne risikoen forbundet med oksygenutslipp i oksygenutstyret ditt.

 • Sørg for at utstyr og installasjon holder profesjonell standard, og at det bare består av godkjente komponenter.
 • Utarbeid rutiner for jevnlig service og vedlikehold av utstyret.
 • Utarbeid forskrifter der det kommer tydelig frem hvordan utstyret skal håndteres korrekt og sikkert.
 • Gi de ansatte jevnlig opplæring i hvordan de skal håndtere oksygen på en sikker måte.

Finn ditt sikkerhetsdatablad

Hitta ditt säkerhetsdatablad

Sikker gasshåndtering forutsetter at du som bruker gjør deg kjent med produktet og sikkerhetsforskriftene som gjelder. Les derfor alltid sikkerhetsdatabladet nøye.

Hvis du har spørsmål vedrørende våre sikkerhetsdatablader, er du velkommen til å kontakte oss.

Gassenes fysiske og tekniske egenskaper

Air Liquide Gas encyclopedia

Les mer om oksygenss egenskaper og bruk.

Pris eller produktforespørsel

Skal vi hjelpe deg med å finne den riktige gassblandingen? Og til rett pris? Send inn dine opplysninger, så vil vi snarlig ta kontakt med deg.