Air Liquide offers gases for all industrial needs.

Bruk av helium

Helium er en kjemisk inert gass som spiller en svært viktig rolle i mange forskjellige aktiviteter og prosesser, bl.a. sveising, i MR-skannere, halvledere, fiberoptikk, forskning, produksjon av kollisjonsputer, lekkasjedeteksjon og varme- og overflatebehandling. Helium brukes også som gass i ballonger i festsammenheng og meteorologi.

Helium som inert beskyttelsesgass under sveising

Gases for welding - Air Liquide

Helium brukes ofte som en inert beskyttelsesgass ved buesveising. Den brukes som ren gass og i argonblandinger i TIG- og MIG-sveising. Ved noe buesveising fungerer helium bedre som beskyttelsesgass enn argon fordi helium avgir høyere varme i lysbuen ved samme strømstyrke og lysbuelengde. Dette gir en dypere penetrasjon, noe som er å foretrekke ved sveising av tykkere materialer som krever høyere sveisehastighet, og ved sveising av metaller med høy varmeledningsevne.

Helium i MR (magnetresonanstomografi)

MRI-scanner

MR-skannere, som hovedsakelig brukes til å oppdage svulster og vevsforandringer, tar i bruk helium for å avkjøle magneten slik at den opprettholder de ekstremt lave temperaturene som kreves for at utstyret skal fungere riktig.

Fyll ballongene dine med helium fra din egen gassflaske

Helium som ballonggas

Helium brukes som gass i ballonger til festlige formål samt til meteorologi og forskning. Ønsker du å kjøpe gass på en egen gassflaske, har vi utviklet den letthåndterlige og smarte gassflasken ALbeeTM Fly Helium.

Brukere som kun trengte en liten mengde helium (f.eks. til å fylle ballonger) var tidligere nødt til å tegne leieavtaler, og håndtere store og tunge gassflasker. Det var riktignok mulig å kjøpe heliumflasker for engangsbruk, men ulempen med disse var at de måtte leveres inn til gjenvinning etter bruk.

ALbeeTM Fly Helium er en gassflaske som er mulig å kjøpe. Den er særlig rettet mot brukere som kun trenger en mindre mengde ballonggass. Det vil da si alle foretak som driver med arrangementer av ulike slag, private kunder som skal blåse opp ballonger i forbindelse med bryllup, barneselskaper, studentfester m.m.

Helsefarer ved bruken av helium for å forvrenge stemmen

Det er medfører en helserisiko å puste inn helium for å forvrenge stemmen, da det kan oppstå alvorlige skader. Gassen erstatter oksygenet i lungene, noe som kan føre til bevisstløshet, kvelning og i verste fall døden. Bare noen få inhalasjoner kan være nok til at det får verst mulige konsekvenser. Der kan derfor være livsfarlig å puste inn ren helium!

Sikkerhetsinformasjonen fra European Industrial Gas Associations, EIGA gir mer informasjon om helserisikoene ved bruk av forskjellige gasser, både i rusformål og for å forvrenge stemmen.

Last ned pdf
EIGA Position Paper - Abuse of Gases (English)

Finn ditt sikkerhetsdatablad

Hitta ditt säkerhetsdatablad

Sikker gasshåndtering forutsetter at du som bruker gjør deg kjent med produktet og sikkerhetsforskriftene som gjelder. Les derfor alltid sikkerhetsdatabladet nøye.

Hvis du har spørsmål vedrørende våre sikkerhetsdatablader, er du velkommen til å kontakte oss.

Gassenes fysiske og tekniske egenskaper

Air Liquide Gas encyclopedia

Les mer om heliums egenskaper og bruk.

Pris eller produktforespørsel

Skal vi hjelpe deg med å finne den riktige gassblandingen? Og til rett pris? Send inn dine opplysninger, så vil vi snarlig ta kontakt med deg.