Jus en bouteille

Håndtering av oksygen

Dosering och purging drycker

Air Liquide har metoder som hjelper deg med å fjerne oksygen fra drikkevarer (deoksygenering), noe som beskytter mot oksidasjon. Noen drikkevarer inneholder ingredienser som er svært utsatt for oksidasjon. Det fører til at farge og smak kan endre seg under distribusjon. Det er påvist at så lite som 10 ppm oksygen kan forårsake endringer. Når du blåser en inert gass gjennom drikkevaren før oppbevaring og tapping på flaske, kan du redusere det resterende oksygenet i drikkevaren til så lite som 1 til 3 ppm, noe som vil forlenge drikkevarens holdbarhet.


Inertisering, dekking med inert gass og gjennomblåsing

Air Liquide hjelper deg med å velge en egnet metode for å unngå oksidering av drikkevarer. Oksideringen forekommer når atmosfæren som omgir et produkt, inneholder fuktighet og oksygen, noe som har en negativ innvirkning på selve produktet. Inertisering, dekking med inert gass og gjennomblåsing er de tre vanligste måtene å fjerne oksygenet på som omgir produktet, og dette forhindrer oksidering. Når oksygenet erstattes med nitrogen eller argon, blir tomrommet fylt med en tørr og inert gass som beskytter drikkevaren.


Dosering og utdriving

Air Liquide tilbyr løsninger for dosering og utdriving av luft. Dosering av flytende nitrogen er en unik prosess som bidrar til å opprettholde kvaliteten på drikkevaren og som i tillegg gir lengre holdbarhet. Dråper med flytende nitrogen injiseres under fylling av flaskene og boksene, for å drive ut luft og redusere oksygeninnholdet i væsken.

Trykksetting

garrafas plástico

Air Liquide tilbyr miljøvennlige og kostnadseffektive systemer for trykksetting av drikkeemballasje, særlig vannflasker. Øker du trykket i flasken, blir den mye mer stabil når den er fylt og lukket. Du heller en dråpe flytende nitrogen i hver flaske, før du fyller på med vann eller annen drikkevare over den flytende gassen. Nitrogenet fordamper og utvider seg omtrent 700 ganger. Dette skaper et overtrykk på innsiden av flasken.

CO2 (karbonering, carbonation)

carbonatazione birra

Det er avgjørende med riktig mengde karbondioksid, CO2, i drikkevaren er avgjørende for å danne de perfekte boblene i alt fra vann til vin og brus. Og ikke minst et tiltalende skumlag i ølglasset ditt. Vi følger nøye med på karbondioksidproduksjonen vår og jobber kontinuerlig med å optimalisere prosessene våre. Alt i henhold til kravene som gjelder for karbondioksid klassifisert for næringsmidler, og som oppfyller kundenes forventninger.

Pris eller produktforespørsel?

Skal vi hjelpe deg med å finne den riktige gassblandingen? Og til rett pris? Send inn dine opplysninger, så vil vi snarlig ta kontakt med deg.