Риба

Gasser til lønnsom fiskeoppdrett

Akkurat som i all annen kommersiell virksomhet er det mye som skal stemme for at fiskeoppdrettet skal være lønnsomt. I denne sammenheng er industri- og næringsmiddelgassene viktige, da de brukes til alt fra å klekke egg til pakking og distribusjon av sluttproduktene for salg.

Fisk er en næringsrik og sunn mat som er verdsatt over hele verden. Imidlertid avtar tilgangen på fisk etter hvert som verdens befolkning vokser. En måte å løse dette på er fiskeoppdrett. 

Oksygen øker effektiviteten

Syrgas ökar effektiviteten i fiskodlingar

Air Liquide kan levere gass, utstyr og teknisk støtte for tilførsel av oksygen til fiskeoppdrett. Vi kan hjelpe deg med å beregne hvor mye oksygen du trenger for mengden fisk som finnes i hvert system. Basert på estimatet over mengden oksygen som trengs, tilbyr vi også råd om hva slags oksygenoppløsningssystem som egner seg best for ditt bruksområde. Air Liquide kan også måle hvor effektivt ditt eksisterende oksygeneringssystem er.

Oksygen utgjør vanligvis bare en eller to prosent av produksjonskostnadene, men gassen er likevel en svært viktig del av oppdrettsprosessen. Hvis oksygenet brukes effektivt, gir det fordeler for produksjonen.

Ved produksjonen av oppdrettsfisk utgjør fôret en av de største kostnadene. Et stabilt oksygennivå i fiskeoppdrettet øker fiskens stoffskifte, noe som i sin tur øker omdanningen av fôr til fiskemasse. Hvis denne omdanningen går langsommere, betyr dette lavere kostnader pr. kg fisk.

Når vi snakker om tonn fisk, snakker vi også om tonn fôr pr. dag. Ved de større oppdrettsanleggene øker produksjonen så lenge oksygennivået i tankene holder seg stabilt. Hvis du kan øke veksten av fisk fra dag til dag ved å tilsette oksygen, reduserer dette tiden fisken er i vannet, noe som igjen øker effektiviteten i hele produksjonssyklusen.

Vanligvis benytter moderne landbaserte oppdrettsanlegg det som kalles resirkulerende akvakultursystemer (RAS). Generelt sett er dette et vannbehandlingsanlegg som sirkulerer og gjenbruker vannet. Anlegget bruker pumper for å presse vannet gjennom en rekke filtre som renser vannet før det returneres til fisketankene. I noen tilfeller kan oksygen brukes i denne prosessen for å produsere ozon til å sterilisere vannet med.

I innløpsvannet til hver dam eller tank økes oksygennivået ved at oksygen pumpes inn – vanligvis ved å bruke et oppløsingsapparat med trykksatt oksygen – opptil 120 til 140 prosent av normal metning, avhengig av biomassen. Dette sikrer at fiskens oksygenbehov blir ivaretatt, og at vekstmiljøet blir mest mulig stabilt.

Oksygen er også nødvendig i andre bruksområder. Like før fisken blir hentet opp, enten den er i dammer eller i merder, trengs det høyere doser oksygen ettersom det er mange fisk sammen i en liten mengde vann innenfor slakteområdet. Dette gjør at fisken ikke blir like stresset før den blir slaktet, noe som gir et bedre sluttprodukt.

I enkelte oppdrettsanlegg brukes også oksygen til å overmette vannbad hvor fisken behandles mot pest og andre sykdommer, som f.eks. lakselus.

 

Nitrogen og karbondioksid til emballasje

Også andre gasser brukes etter at fisken er bearbeidet. Oksygenet går fort fra å være en venn, til å bli en fiende når fisken er klar for å distribueres til butikkene.

Fisken bør derfor pakkes i en modifisert atmosfære, såkalt gasspakking (MAP, dvs. Modified Atmosphere Packaging). Gasspakkingen foregår med en blanding av nitrogen og karbondioksid som injiseres og forsegles i pakken.

Karbondioksidet hemmer bakterievekst, noe som gir sluttproduktet bedre holdbarhet.

Nitrogenet brukes til å fortrenge oksygen og til å opprettholde formen og utseendet på emballasjen slik at den ser tiltalende ut på hyllen i matbutikken.

Tørris

Tørris produseres av flytende karbondioksid og kan brukes til å gi en effekt i serveringsdiskene på restauranter og på markeder. Når tørrisen tiner, dannes det damp som gir en fin røykeffekt. Tørris egner seg også godt til å holde produktet kjølig og friskt.

Flytende nitrogen til å fryse fiskeproduktene

Flytende nitrogen brukes i prosessen for å fryse ned fiskeproduktene raskt. Gassen sendes gjennom en frysetunnel, hvor den sprayes mot produktet. Dette gir produktet en bedre kvalitet når det er tint. Dette skyldes at når fisken fryses raskt, bevares cellestrukturen. Når så fisken senere tines, ser den ikke bare god ut, men den smaker også godt.

Pris eller produktforespørsel?

Skal vi hjelpe deg med å finne den riktige gassblandingen? Og til rett pris? Send inn dine opplysninger, så vil vi snarlig ta kontakt med deg.