Nyheter

Ulykker i forbindelse med gasshåndtering

  • Har det skjedd en ulykke i forbindelse med gasshåndtering, ring alltid 112 først*.
  • Har det skjedd en ulykke i kontortiden, ring i tillegg Air Liquide på 32274140.
  • Finn viktig informasjon i  Sikkerhetsdatabladet for respektive gasser.

Les om:

  • Førstehjelpstiltak (avsnitt 4)
  • Brannslukning (avsnitt 5)
  • Utilsiktet utslipp (avsnitt 6)

* 112 er Politiets nødtelefon og har full mobildekning. Ring 110 for Brann eller 113 for Ambulanse. Alle nødetatene kan sette samtaler over til hverandre.

Leveranser

Kontakt din lokale forhandler for bestilling av varer, eller kontakt kundeservice på 32274140 for hjelp