Miljö

Våre dedikerte løsninger for miljøformål

Air Liquide tilbyr løsninger i form av industri- og spesialgasser, utstyr og tjenester. Løsningene brukes i mange bruksområder og er beregnet på å verne miljøet, som utslippskontroll, vannbehandling og resirkulering av avfall.

En stor utfordring industrien står overfor i dag, er å optimalisere produksjonen samtidig som miljøpåvirkningen reduseres. Air Liquide samarbeider med mange industribedrifter om å utvikle og integrere teknologi og gassløsninger slik at f.eks. miljøfarlige utslipp reduseres og vannbehandlings- og avfallshåndteringsprosesser kan gjøres bedre. Våre innovative løsninger hjelper deg å overholde strenge miljølovkrav, uavhengig av bransje.

ECO ORIGIN klimasmarte gasser

Air Liquide tar klimautfordringen svært alvorlig. Vi var den første gassleverandøren i Norden som ga kundene mulighet til å kjøpe klimasmart flytende gass, ECO ORIGIN. Nå er også gassflaskene våre fylt med klimasmart gass, ECO ORIGIN Inside. Dette er et unikt konsept som vi har utviklet for å redusere klimapåvirkningen fra forskjellige gasser (oksygen, nitrogen, argon og karbondioksid) til et minimum i et livssyklusperspektiv.
Les mer om ECO ORIGIN

Vannbehandling

Air Liquide tilbyr gasser, utstyr og tjenester til vannbehandling – drikkevann, prosessvann og avløpsvann. Vi leverer oksygen og karbondioksid til bruk i renseanlegg, bl.a. BOF-redusering (biokjemisk oksygenforbruk), pH-regulering, redusering av utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC, volatile organic compound) og luktkontroll i industrien. Air Liquides langsiktige, innovative og effektive løsninger hjelper deg med å redusere miljøpåvirkningen som er forbundet med utslipp av avløpsvann. Vi har mange års erfaring innen vannhåndtering, og vi utvikler systemer som oppfyller dine krav til virksomhetsoptimalisering, samtidig som vi setter sikkerhet og miljø først.
Les mer om våre gassløsninger for vannbehandling

Luft

Air Liquide leverer kalibrerings- og nullgasser og tilhørende gassutstyr som du trenger for å kunne overholde eksisterende miljøkrav.
Les mer om våre gassløsninger for kalibrering

Pris eller produktforespørsel

Skal vi hjelpe deg med å finne den riktige gassblandingen? Og til rett pris? Send inn dine opplysninger, så vil vi snarlig ta kontakt med deg.