Air Liquide offers gases for all industrial needs.

Phargalis’ bruksområder

Phargalis laboratoire
  • Phargalis 1 (nitrogen, N2) brukes som beskyttende atmosfære samt til frysetørking, kryomaling, pakking og inertering.
  • Phargalis 2 (karbondioksid, CO2) brukes til cellekultur og pH-kontroll.
  • Phargalis 3 (oksygen, O2) brukes til fermenteringsprosesser.

Phargalis oppfyller alle legemiddelkrav

Phargalis pilules

Phargalis oppfyller kravene i den siste utgaven av farmakopeen Ph-EU (Ph-EU low oxygen), USP-NF og JP-Ph. Produktet produseres, kontrolleres og distribueres i henhold til god produksjonspraksis (GMP) og god distribusjonspraksis (BNP) for farmasøytiske hjelpestoffer. Phargalis følger også retningslinjene i The Joint IPEC-PQG Good Manufacturing and Good Distribution Practices Guides for Pharmaceutical Excipients 2006.

Pris eller produktforespørsel

Skal vi hjelpe deg med å finne den riktige gassblandingen? Og til rett pris? Send inn dine opplysninger, så vil vi snarlig ta kontakt med deg.