career at Air Liquide

Velkommen til Air Liquides karrieresider!

Velkommen til Air Liquides karrieresider! Talent handler ikke bare om kunnskap. Talenter i Air Liquide er medarbeidere som gjennom evner og engasjement bidrar til selskapets suksess. For å innfri forventningene til kunder i over 78 land og innenfor flere forretningsområder, kreves det mange talenter og en langsiktig tenkemåte som sikrer at vi har riktig kompetanse på rett sted til rett tid.

Ledige stillinger i Air Liquide

Tip! Du kan også søke ledige stillinger i Air Liquide globalt. I "Søk på ledige stillinger i Norge" velger du land og search criteria. 

Air Liquides HR-vision: Du udvikler dig, vi udvikler os

career at Air Liquide

Vi i Air Liquide er overbevist om at hver person er unik og at hver og én har sine talenter. Vårt mål er å hjelpe deg med å utviklet talentet ditt, siden det også vil bidra til Air Liquides utvikling i riktig retning.

Som medarbeider er det viktig å ha en proaktiv holdning til egen karriereutvikling. For å utvikles er det viktig at medarbeiderne ser muligheter og får utfordringer, enten det er lokalt eller globalt. Dette er dypt forankret i en kultur for funksjonell og global mobilitet som vi tilbyr hos Air Liquide.

KJERNEN I ET SELSKAPS UTVIKLING ER MEDARBEIDERNES ENGASJEMENT OG KONTINUERLIGE NYSKAPNING.

Lederen støtter medarbeiderne sine ved å lytte og være til stede. I tillegg gjennomføres årlige utviklingssamtaler som løpende følges opp. HR Business Partners spiller en overordnet rolle ved å hjelpe medarbeiderne med å tenke over og planlegge egen karriereutvikling, for eksempel ved jevnlig å arrangere såkalte karriereintervjuer med medarbeidere og ledere.

Din karriereutvikling

Karriär på Air Liquide.

Bestem deg for å bli en del av et selskap som passer med motivasjonen og ambisjonene du har, og som byr på mange muligheter, både nasjonalt og internasjonalt!

Fra selger til kommunikasjonssjef? Fra innkjøpssjef til salgssjef? I Air Liquide er det gode muligheter for karriere endringer.

Vi i Air Liquide mener at karriereutvikling først og fremst oppnås gjennom varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, personlig utvikling og ved at vi deler erfaringer med hverandre. Sammen med lederen din defineres det passende strategier og planer som hjelper deg i karriereutviklingen.

Koblingen mellom medarbeidernes og selskapets suksess innebærer også at vi hele tiden jobber med å lokke til oss de beste medarbeiderne. Dette gjør vi i Air Liquide ved å følge visjonen vår – å være en fantastisk arbeidsplass.

En karriere i Air Liquide betyr at du får mulighet til å utforske mange ulike typer stillinger over hele verden. Det betyr også at du blir del av et selskap som virkelig investerer i utviklingen din. 

DIN FREMGANG BIDRAR TIL AIR LIQUIDES SUKSESS, OG VI HJELPER DEG MED Å LYKKES.

Vi i Air Liquide mener at medarbeiderne er kilden til vår suksess, og selskapet er derfor avhengig av medarbeidernes kunnskap, kreativitet og ønske om å stadig forbedre egne prestasjoner. Air Liquide gir medarbeiderne ansvar og har tillit til måten de utfører arbeidet sitt på. Vi mener at din fremgang avhenger av en god balanse mellom privatliv og jobb.

Technical Recognition Program
Air Liquides suksess har alltid vært avhengig av medarbeidernes innovative kapasitet. Vårt Technical recognition-program, Technical Community Leaders, er utviklet for å avdekke, utvikle og fokusere på uvurderlig teknisk kunnskap hos medarbeiderne våre.

Air Liquide University Air Liquide University utvikler globale program som fremmer innovasjon, åpenhet, prestasjoner og mangfold:

 • Introduksjoner
 • Lederutdannelser
 • Utdannelse innen strategiske forretningsområder
 • Salgs- og forretningsorienterte utdannelser

Air Liquide University utvikler også utdannelser som dekker behovene for rollespesifikk og teknisk utdannelse rettet mot de ulike selskaps funksjonene. Universitetets rolle er å fremme de grunnleggende prinsippene som innovasjon, åpenhet, prestasjoner og mangfold. Universitetet oppmuntrer til samarbeid om og forståelse for Air Liquides strategiske prioriteringer, samtidig som det fokuseres på å skape nettverk mellom de ulike gruppene. Universitetet bruker nye læremetoder for at selskapet skal være oppdatert på aktuelle trender og forventninger.

Air Liquides programmer for studenter og nyutdannede

Air Liquide har flere program for deg som er student eller nyutdannet. Du kan også treffe oss på jobbmesser.

Som student er det viktig at du planlegger karrieren din. Tenk over hvilken type jobb du er interessert i og hvor du vil passe inn. Air Liquide er verdensledende på gasser for industri, medisin og miljø. Med virksomhet i over 78 land og rundt 64 500 ansatte har Air Liquide mange spennende karriereveier og ledige stillinger.

Masteroppgave

Master program Air Liquide.

Vi tilbyr deg mulighet til å jobbe med masteroppgaven din hos Air Liquide.

Du kommer selv med forslag til emne som kan være til nytte både for deg selv og selskapet. Vi tilbyr individuell veiledning og mulighet til å skaffe deg praktisk erfaring. For oss er det en fantastisk mulighet til å jobbe med talentfulle og engasjerte studenter.

Summer School i Paris

Summer School - Air Liquides program för studenter.

Interessert i å tilbringe en uke i Paris for å lære mer om Air Liquide-konsernet?

Sommerskolen tilbyr toppstudenter over hele verden muligheten til å bli kjent med Air Liquides mangfold av virksomheter i løpet av en uke på vårt hovedkontor i Paris. Vil du være med på dette eventyret?

Bli én av 30 utvalgte studenter som får enestående innsikt i den daglige driften og utfordringene hos Air Liquide. Programmet omfatter selskapspresentasjoner, on-site-besøk, gruppediskusjoner, case-studier, teambuilding og mye mer! Og ikke nok med det, sommerskolen kan bli det første skrittet mot en karriere i Air Liquide.

Deltakerne er Air Liquides gjester, og utgiftene til programmets aktiviteter dekkes av Air Liquide:

 • Forsikring
 • Visum og administrative gebyr
 • Flybillett tur/retur Paris
 • Losji, frokost og lunsj

  VIE – for nyutdannede studenter

  VIE - Air Liquides program för studenter.

  VIE (Volonariat Inernational en Entreprise med base i Frankrike) gir nyutdannede studenter en unik mulighet til å få internasjonal erfaring i en periode på ca. 6 til 24 måneder, med betaling.

  Med denne internasjonale erfaringen kreves det at du selv tar ansvar, noe som forbereder deg på din fremtidige karriere.

  Air Liquide tilbyr flere ulike VIE-roller, både geografisk og når det gjelder virksomhetsområde og arbeidsoppgaver. Ved å jobbe selvstendig og selv ta ansvar lærer du å styre egne prosjekter.

  ALLEX – et program for framtidens ledere

  ALLEX - Air Liquides program för blivande ledare.

  Hvis du snart skal opp til avsluttende eksamen og tenker på å utvikle karrieren din i Air Liquide, lurer du kanskje på hvilken av del av den store virksomheten vår som passer best for deg med hensyn til utvikling av egne kunnskaper?

  Vi har svaret. Vi kaller programmet ALLEX, som står for Air Liquide Leading EXellence. Dette er et toårig program som gir nyutdannede studenter mulighet til å prøve seg innenfor flere ulike virksomhetsområder og lære om selskapets kultur.

  Ønsker du mer informasjon?

  Fyll inn din kontaktinformasjon og vi kontakter deg!