Selvfølgelig skal også de mindre bryggerier ha tilgang til de beste ingrediensene

18/10/2021

ALIGAL and brew houses
Næringsmiddelgasser og utstyr, i tillegg til støtte og eksperthjelp

Det finnes en rekke mindre bryggerier i Norden. Noen av disse drives kommersielt, mens andre er kun hobbyprosjekter. Det bemerkelsesverdige er at mange av disse mikrobryggeriene brygger øl av veldig høy kvalitet.

Ølforsyningen øker etter hvert som nye bryggerier startes. De fleste av disse drives i liten skala, uten mangel på kjærlighet for yrket.

«Det er akkurat slik det er», sier Mats Nilsson, Business Developer Food & Pharma hos Air Liquide i Norden. «Vi er av den oppfatning at selv mindre bryggerier, helt ned til mikrobryggerier som drives av entusiaster på hobbybasis, burde ha tilgang til de beste ingrediensene og god støtte.»

Ingrediensen med stor I

«Når det gjelder ingredienser fokuserer vi på karbondioksid. I tillegg til å ha stor innflytelse på ølsmaken, har denne gassen i oppgave å generere skum. Derfor kan karbondioksid betraktes som en ingrediens fordi den bidrar til både smak og følelse, samt utseendet til sluttproduktet.»

Air Liquide leverer næringsmiddelklassifisert CO2 (ALIGAL 2) som opprettholder kvaliteten som kreves for at den skal kunne brukes i ølproduksjonen, uten å påvirke smaken eller aromaen på ølet. Air Liquide har også utstyret som brukes når du tilsetter CO2 til ølet.

«Men det er ikke alt», forklarer Mats. «Når du tilsetter CO2,er det viktig at du vet hvordan det skal gjøres.. Hvis dette ikke er tilfelle, er det en risiko for at det tilsettes for lite CO2 og det vil svekke ølens lagringstid, resultere i dårligere smak og mindre skum. Hvis det tilsettes for mye CO2 blir trykket i tanker, fat og flasker for høyt og ølen får for mye skum.»

Dette betyr at CO2-systemet må kalibreres og oksygen må fjernes fra rør, tanker, fat og flasker.

«I selve produksjonsprosessen må du også fjerne oksygen fra ølet», fortsetter Mats. «Hvis det ikke fjernes vil ølets lagringstid, smak og aroma påvirkes på en negativ måte. For denne prosessen kan både karbondioksid, CO2 (ALIGAL 2) og nitrogen, N2 (ALIGAL 1) brukes.

«I tillegg brukes CO2 når du tapper øl. Mange bryggerier har eget tappeutstyr.»

Rent oksygen

Derimot kan man, ved å tilsette rent oksygen under gjæring av vørten (blandingen som danner ølbasisen), akselerere prosessen slik at den blir fem ganger raskere enn prosesser der man bruker luften i omgivelsene. Air Liquide leverer rent oksygen (ALIGAL 3) som oppfyller EUs forskrifter for tilsetningsstoffer (E948) i næringsmidler. Avhengig av hvordan kunden skal bruke produktet, kan oksygenet leveres i individuelle gassflasker, batteri eller oppbevaringstanker.

Støtte

«Vi leverer ikke bare næringsmiddelgasser og utstyr, men vi bidrar også med kunnskap og erfaring for å gi bryggeriene fullstendig støtte. Med vår hjelp kan du sørge for at ølets aroma og smak bevares og at skummet blir perfekt», avslutter Mats.

Bryggerier, uansett i hvilken skala de drives, som er interessert i støtte fra Air Liquide er velkommen til å kontakte oss.

Kontakt oss