Air Liquide Gastank Stickstoff

Air Liquide Norway AS er en del av Air Liquide-konsernet

Air Liquide i Norden

Air Liquide-konsernet er en verdensledende leverandør av gasser, teknologi og tjenester til industri og helsevesen. Virksomheten er representert i 73 land, har ca. 67 100 ansatte og over 3,9 millioner kunder og pasienter. Oksygen, nitrogen og hydrogen er små molekyler som er grunnleggende for liv, materie og energi. Gassene utgjør hjørnesteinene i Air Liquides vitenskapelige arbeid og har vært kjernen av konsernets virksomhet siden oppstarten i 1902.

Takket være strategisk plasserte produksjonsenheter, vår effektive transportorganisasjon og over 350 utsalgssteder leverer vi raskt og sikkert til kunder i hele Norden.

Vår ambisjon
Air Liquides har som ambisjon å være bransjeledende ved at vi alltid leverer høyest mulig kvalitet samtidig som vi bidrar til et bærekraftig samfunn.

Vår strategi
Hensikten med vår kundesentrerte endringsstrategi er lønnsom og langsiktig vekst. Den er basert på virksomhetsoptimalisering, gjennomtenkte investeringer, åpen innovasjon og en nettverksorganisasjon som gjennomsyrer alle bedriftene våre.

Safety first
En av hjørnesteinene i alle Air Liquide-bedriftene over hele verden er generell sikkerhet og særlig sikker gasshåndtering. Safety first gjennomsyrer hele vår virksomhet og står alltid øverst på dagsordenen hos oss, både under interne møter og i møtet med kundene.

Innovasjoner
I Air Liquide-konsernet er innovasjoner en hjertesak som gjennomsyrer hele vår strategi. Vi fornyer hele tiden virksomheten vår og forutser utfordringene som dukker opp i markedet, samtidig som vi åpner opp nye markeder for å skape nye vekstmuligheter. Air Liquide utvikler også innovasjoner som gagner samfunnet ved at vi utforsker ny teknologi som kan dekke kundenes og pasientenes behov.

Air Liquide-konsernets forskning omfatter blant annet bioressurser, elektronikk, membraner, forbrenning med oksygen, prosesskontroll, logistikk og hydrogenenergi.

Bærekraftig utvikling
Air Liquide tilbyr løsninger til industri- og spesialgasser, utstyr og tjenester som brukes til mange forskjellige formål som er beregnet på å beskytte miljøet, som f.eks. utslippskontroll, vannbehandling og resirkulering av avfall.

 

Air Liquides historie i Norge

Historic picture Air Liquide

Mye har skjedd siden franskmannen Georges Claude klarte å skille ut gassene i luften for aller første gang. Her er noen viktige år i Air Liquides norske historie:

1902
Franskmannen Georges Claude klarer å separere luftens gasser fra hverandre
Air Liquide i Frankrike ble grunnlagt.

1997
Air Liquide Norway ble stiftet

2000
10 forhandlere

2004
Oksygenfabrikk, Odda

2006
20 forhandlere

2007
Oppstart av oksygenfylling ved fyllestasjonen i Mjøndalen

2008
30 forhandlere

2010
Hydrogenstasjon, Oslo

2011
Air Liquide Offshore opprettet som datterselskap til Air Liquide Norway

2013
44 forhandlere

2015
Air Liquide Offshore blir selvstendig

2017
Air Liquide Norway 20 år


 

Air Liquides "Historier"

Les mer om Air Liquides virksomhet i våre "Historier". Artiklene har et utdypende innhold, og temaene omhandler de forskjellige bransjene som bruker produktene våre: gasser, utstyr og tjenester. I bloggen finner du omtaler fra enkeltkunder, artikler om medarbeidernes karrierevalg og gode råd om hvordan du går frem med tanke på et spesifikt område knyttet til bruk av gasser.

Pris eller produktforespørsel?

Skal vi hjelpe deg med å finne den riktige gassblandingen? Og til rett pris? Send inn dine opplysninger, så vil vi snarlig ta kontakt med deg.