Slik er Air Liquide med på å bekjempe matsvinn

24/04/2020

food waste solutions
Air Liquide jobber for en ren og bærekraftig industri ved å skape gassløsninger som bidrar til bedre energieffektivitet og lavere CO2-utslipp hos kundene.

Hele 1,2 milliarder tonn næringsmidler går til spille hvert år på verdensbasis. Dette er etisk forkastelig og et økonomisk sløseri som koster nærmere 825 milliarder euro per år. All utvikling som bidrar til å bekjempe matsvinn, er derfor svært velkommen.

"Matsvinn er definitivt et viktig spørsmål og vi bruker betydelige FoU-ressurser på å utvikle bærekraftige løsninger", understreker Andy Augustus, markedsansvarlig for Food & Pharma hos Air Liquide. "Vi har allerede en rekke gode utviklings resultater å vise til. For oss er ikke matsvinn et enkeltstående problem, da det ofte finnes en sterk sammenheng mellom matsvinn, bærekraft og CO2-utslipp."

Emballasje med modifisert atmosfære

"La oss for eksempel si at forbrukerne oppmuntres til å ta med seg gjenbrukbar emballasje når de handler. Dette blir allerede gjort i noen butikker, men problemet er at næringsmidlene ikke lar seg oppbevare tilstrekkelig lenge nok. Vi har derfor utviklet en løsning som bygger på MAP-gasser."

MAP står for Modified Atmosphere Packaging (emballasje med modifisert atmosfære). Dette innbefatter gasser eller gassblandinger som bremser den bakterielle, enzymatiske og fysiske nedbrytningen av næringsmidlet, og sørger for at det bevarer den opprinnelige smaken og kvaliteten.

Gjør-det-selv-MAP

"Vi undersøker hvordan man kan plassere utstyr i butikkene som gir personalet mulighet til å tilføre MAP-gasser til næringsmidler i gjenbrukbar emballasje, slik at disse næringsmidlene får like lang holdbarhet som i MAP-emballasje. I tillegg til å forebygge matsvinn, vil dette oppmuntre til bruk av gjenbrukbar emballasje og dermed redusere avfallsmengden ytterligere."

"I Japan har vi lansert en løsning som gjør det mulig for forbrukerne å tilføre MAP-gasser til emballasjen hjemme, slik at næringsmidlene kan oppbevares lengre. Dette er særlig praktisk hvis alt innholdet i en åpnet emballasje ikke konsumeres på én gang. Det finnes en egen MAP-patron for hver type næringsmiddel: kjøtt, fisk, grønnsaker osv. Med denne følger også en anordning for lufttett forsegling av emballasjen."

Temperaturregulering

En helt annen måte å redusere matsvinnet på er å forbedre reguleringen av temperaturen til næringsmidlet. Mat må oppbevares kjølig og skal aldri overskride en viss temperatur under transport. Dessverre lettere sagt enn gjort.

For det første må temperaturen i laste- eller varebilen ligge under en bestemt maksimumsverdi under hele reisen fra utkjøring til siste leveranse. Dette kan by på utfordringer, særlig i de varmere sommermånedene eller hvis man har flere stopp på veien (f.eks. i byer og ved flere leveringspunkter). Ved bruk av tradisjonelle kjøleanlegg er dette et velkjent problem. Hvis næringsmiddelet blir for varmt, fører dette naturligvis til svinn og potensielt også en helserisiko.

Bærekraftig kjøling

"Saken er den", forklarer Augustus, "at de tradisjonelle kjølesystemene i laste- og varebiler ikke har tilstrekkelig kapasitet. Dette gjelder spesielt for det siste leveringstedet, siden kjøretøyet da har hatt hyppige stopp og kjølekapasiteten for vanlige installasjoner avhenger av motorturtallet."

"Det man trenger, er en løsning som holder næringsmiddeltemperaturen på et perfekt nivå under alle forhold, og som kun forårsaker minimal forurensning – dvs. nitrogenoksid og partikler – og gir lavest mulig CO2-utslipp. Kjølesystemene som brukes i transportsektoren per i dag, drives av dieselmotoren i kjøretøyet. Sett fra et bærekraftperspektiv er ikke det noen god løsning."

Blueeze og Cryocity

Air Liquide har to kjølesystemer: Blueeze og Cryocity. Blueeze drives med flytende nitrogen (-196 °C) og er konstruert for bruk i større lastebiler. "Dette er et ekstra kraftig og effektivt kjølesystem som drives helt separat fra motoren i kjøretøyet", forklarer Augustus. På den måten holder næringsmidlene seg garantert under ønsket makstemperatur. Blueeze avgir dessuten verken forurensning eller CO2. Dette gjelder også i produksjonen, ettersom vi lager den naturlige nitrogengassen ved hjelp av fornybar energi."

"Som det ligger i navnet, er Cryocity-kjøleløsningen beregnet på bytransporter. Cryocity har de samme kraftige kjøleegenskapene og fordelene som Blueeze, men er basert på flytende karbondioksid (-78 °C). Gassen er fra start av et restprodukt som tas vare på fra andre industriprosesser og dette gjør Cryocity til et Green Origin-produkt med null CO2-avtrykk. Karbondioksidet blir deretter gjort om til tørris (-78 °C) og brukes som kjølemiddel i denne formen. En ytterligere fordel med både Blueeze og Cryocity er at bruken nesten er helt lydløs: ideelt for morgen eller kvelds leveranser av næringsmidler i bymiljøer."

"Air Liquide har flere kommende prosjekter for bekjemping av matsvinn. Vi vil presentere og markedsføre disse så snart de er tilstrekkelig utviklet."

Kontakt oss