Azote - SWE

Våre dedikerte løsninger for forskning og analyse

Air Liquide tilbyr gasser og tjenester til mange forsknings- og analyseformål som f.eks. gasskromatografi og renromstester. Vi leverer gassløsninger, bl.a. kalibrerings- og bæregasser, til forskningsinstitutter, universiteter og oppdragslaboratorier.

Løsningene våre inkluderer sertifiserte kalibreringsstandarder, bæregasser for prøving og ALPHAGAZ™-gassene våre, som oppfyller typiske krav for bl.a. LCMS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry) og GCMS (Gas Chromatography Mass Spectrometry). Med våre gasser og tjenester kan du være trygg på analysene dine utføres med størst mulig presisjon.

Rene gasser 

ALPHAGAZ består av et utvalg rene gasser for analyseutstyr. Gassene oppfyller kravene til ledende instrument leverandører og dekker over 90 prosent av behovet for rene gasser. Produktutvalget inkluderer to kvalitetsgrader som sikrer at laboratorieutstyret gir optimale resultater.

ALPHAGAZ 1 er utviklet for analyser i intervallet fra % til ppm og leveres i flasker, flaskepakker, 180-liters tanker og gassgeneratorer.
ALPHAGAZ 2 er utviklet for analyser i intervallet fra ppm til ppb, som krever bedre sikkerhet mot kritiske urenheter. 

 

Sertifiserte gassblandinger

Gassblandingene fra Air Liquide produseres etter kundenes behov og tilbys i fire klasser. De fleste av kundene har en leveringstid på fem til elleve virkedager. Generelt kan Air Liquide levere alle slags blandinger som det fysisk er mulig å produsere på en sikker måte, med andre ord: skreddersydde blandinger etter dine ønsker.

De fire tilpassede gassblandingstypene som dekker forskjellige behov for nøyaktighet er

  • Blue – som bl.a. brukes i referansesystemer og beskyttede atmosfærer. Leveres bare med produktmerking.
  • Crystal – gassblanding for daglige kontroller. Leveres med sertifikat.
  • Saphir – kalibreringsgass for de høyeste krav til analytisk nøyaktighet. Leveres med sertifikat.
  • Diamond – akkrediterte gassblandinger.

For å gjøre produksjonen mest mulig effektiv, har vi sørget for tilgang til et av Europas mest moderne produksjonsanlegg i Tyskland, der produseres av våre sporbare, reaktive og akkrediterte gassblandinger blir produsert.

 

Ansvarlig miljøkontroll

Samfunnets miljøkrav øker hele tiden. Også bransjene som i lang tid har vært vant til kontroller og meldeplikt (forskjellige typer forbrenningsovner) merker at kravene blir stadig strengere. Med fremskrittene innen miljøteknologi kan vi alle ta bidra til å gjøre miljøet bedre. Med Air Liquides komplette gass program for utslippsmålinger har du alltid en pålitelig partner du kan søke hjelp hos. 

Myndighetene krever at gassblandingene som brukes til å kalibrere stasjonære og bærbare målestasjoner, er pålitelige og sporbare. Utslippene kan inneholde forskjellige nivåer av nitrogenoksider, svoveldioksid, karbonmonoksid, karbondioksid, forskjellige hydrokarboner, lystgass, ammoniakk m.m.

 

Gassblandinger for utslippsmålinger

Air Liquide leverer sporbare gassblandinger for kalibrering, miljøkontroll, måling og kontroll av forbrenningseffektiviteten. Vi har et stort utvalg av kalibreringsgasser, alt fra Crystal- og Saphir-blandinger med henholdsvis 2 og 1 % relativ nøyaktighet, til de akkrediterte Diamond-blandingene som bl.a. brukes av måle konsulenter som utfører kontroller for bedrifter og myndigheter.

De fleste av blandingene våre produseres i et av Europas mest moderne produksjonsanlegg for høyrene gasser og gassblandinger.
Gassblandingene kan bestå av en eller flere komponenter av de ovennevnte utslippene, men Air Liquide produserer også kalibreringsgasser for målinger av klor (Cl), hydrogenklorid (HCl), hydrogensulfid (H2S) og VOC (flyktige organiske forbindelser). Vi produserer også gassblandinger med forskjellige oksygennivåer i nitrogen osv., som har som formål å kontrollere og styre forbrenningseffektiviteten. 

Pris eller produktforespørsel

Skal vi hjelpe deg med å finne den riktige gassblandingen? Og til rett pris? Send inn dine opplysninger, så vil vi snarlig ta kontakt med deg.