Air Liquide offers gases for all industrial needs.

Bruksområder for hydrogen

Hydrogen brukes i industrien som brenngass og reduksjonsgass, bl.a. i ovnslodding, samt innen forskning og analyse som bære- og instrumentgass.

Hydrogen er fremtidens energi

fuel cell hydrogen

Hydrogen gir store mulighet som ren energibærer, akkurat som elektrisitet, og det er et alternativ til fossilt brensel. Gassen produseres ved elektrolyse i store vannbassenger. Når vannet har blitt spaltet, kan hydrogenet samles opp, avkjøles og fylles på gassflasker. Hydrogen kombinert med oksygen kan omdannes til elektrisitet ved hjelp av brenselceller. Det eneste biproduktet er da rent vann. Hydrogendrevne brenselceller er miljøvennlige energikilder som for tiden er mye brukt i bil- og båtindustrien.

Air Liquide-konsernet har teknologien og kunnskapen som dekker hele forsyningskjeden av hydrogen som drivstoff: produksjon, distribusjon, lager, brenselceller og ladestasjoner for kjøretøy. Air Liquide-konsernet bidrar dermed i arbeidet med å utvikle løsninger for bruk av hydrogen som ren energikilde i bl.a. personbiler og busser.

Hydrogen innenfor forskning og analyse

Kalibrering och analys

Innenfor forskning og analyse brukes hydrogen som bære- og instrumentgass. 

Hydrogen i helium eller nitrogen er gassblandinger som brukes som kalibreringsgass (referansegassblanding) i avgasstester for motorer.

Air Liquide leverer hydrogen som ren spesialgass i to renhetsgrader: ALPHAGAZ™ 1 med en renhet på 99,999 % samt ALPHAGAZ 2 med en renhet på 99,9999 %, som brukes i kritiske laboratorie- og analyseformål. 

Finn ditt sikkerhetsdatablad

Hitta ditt säkerhetsdatablad

Sikker gasshåndtering forutsetter at du som bruker gjør deg kjent med produktet og sikkerhetsforskriftene som gjelder. Les derfor alltid sikkerhetsdatabladet nøye.

Hvis du har spørsmål vedrørende våre sikkerhetsdatablader, er du velkommen til å kontakte oss.

Gassenes fysiske og tekniske egenskaper

Air Liquide Gas encyclopedia

Les mer om egenskaper og bruk av hydrogen.

Pris eller produktforespørsel

Skal vi hjelpe deg med å finne den riktige gassblandingen? Og til rett pris? Send inn dine opplysninger, så vil vi snarlig ta kontakt med deg.

Flytende hydrogen

Hydrogen blir flytende ved ca. −253 °C og brukes bl.a. som kjølemiddel og til produksjon av ammoniakk og metanol. Hydrogen brukes også som drivstoff til rakettmotorer til bl.a. romferger. Over en million liter flytende hydrogen kreves for å drive hver motor. Hydrogen var hoveddrivstoffet i NASAs Saturn V, som var en del av det amerikanske romfartsprogrammet Apollo. Gassen produserer tre ganger så mye energi som vanlig drivstoff. Dette gjør det mulig å laste romfergen med betydelig større volum.