Lidenskap for bærekraft og fantastiske kjøttprodukter

29/07/2020

Ole's in FInland
Ole's bruker CO2-nøytrale Green Origin-gasser for kjøling og frysing.

Ole's, som ligger i Edsevö i Finland, er et familieforetak som produserer hamburgere og kebabprodukter av høy kvalitet. Produktene selges til grossister, restauranter og hamburgerrestauranter over hele Finland. Foretaket, som er svært opptatt av bærekraft, har sågar lansert den første klimanøytrale biffen noensinne.

Den første klimanøytrale biffen

«Vi har lansert den første klimanøytrale biffen», forteller Joel Snellman, administrerende direktør hos Ole's. «Vi har beregnet den opprinnelige klimapåvirkningen til biffen vår ved å legge sammen CO2-utslippene fra både produksjon og transport. Dette omfatter alle råvarene som brukes i produktene, samt emballasjematerialet.»

«Air Liquides Green Origin-gasser er perfekte for denne unike biffen, da gassene fremstilles med fornybar energi, samtidig som CO2-utslippene er 100% klimakompenserte. Selvsagt passer Green Origin-gassene også inn i den overordnede strategien vår for klimanøytralitet, og gir positive signaler om miljøansvarlighet overfor kunder og samarbeidspartnere.»

«Det er en kjensgjerning at velsmakende mat av høy kvalitet forutsetter ingredienser av høy kvalitet», fortsetter Joel Snellman. «For å skape disse ingrediensene trengs sunn jord og et stabilt klima. Det er med andre ord en tett kobling mellom råvarene på åkeren og sluttresultatet på tallerkenen. Vi vil imidlertid gripe an denne koblingen også fra motsatt ende. En skikkelig god biff skal bidra til god jord og et stabilt klima. Derfor fremstilles alle produktene våre på en måte som tar hensyn til miljøet og klimaet.»

Inspirert av naboene

«I 2015 bygde vi en ny miljøvennlig fabrikk som hjelper oss å redusere klimaavtrykket vårt», beretter Joel Snellman. «Ett av tiltakene våre er å gjenvinne spillvarme fra kjølingen av produksjons- og lagringsanleggene våre, som vi deretter bruker til å varme opp andre deler av fabrikken.»

Samme år begynte Ole's samarbeid med Air Liquide. Selv om foretaket kjente til Air Liquide fra tidligere, ble et samarbeid først innledet da en representant fra Air Liquide besøkte en nabobedrift og benyttet anledningen til å komme med råd til Ole's angående utstyret de brukte. Ole's forstod raskt verdien av kunnskapen som Air Liquide satt med. Det ble starten på et fruktbart samarbeid som i dag omfatter mye mer enn bare gassleveranse.

Ole's hamburger patties

«Vi ville installere et bedre og mer moderne kjøle-/frysesystem i det nye anlegget vårt, og drøftet dette med Air Liquide. De bistod oss med kunnskap og teknisk ekspertise som hjalp oss å velge en egnet frysetunnel og kjøleteknikk. I tillegg hjalp de til med å testkjøre og optimere kjøleprosessen for å få den til å fungere så kostnadseffektivt som mulig.”

Kortere nedfrysingstid med flytende nitrogen

«Vi bruker flytende nitrogen for å fryse og kjøle produktene våre», forklarer Joel Snellman. «Vi lærte at man kan forkorte nedfrysingstiden betraktelig ved å bruke flytende nitrogen. Det bevarer celleoppbygningen ved å hindre at vannet krystalliserer seg i produktene. Resultatet er bedre produktkvalitet.»

«Mens nedfrysingen tok to timer med den tradisjonelle metoden, trengs det bare fire minutter når vi bruker nitrogen. Det har gjort produksjonsprosessen mer kostnadseffektiv og reduserer svinnet.»

Kontakt oss