Personvernerklæring

Air Liquide Norway AS respekterer ditt privatliv og er forpliktet til å beskytte sine personopplysninger. Denne erklæringen om behandling av personopplysninger ("Personvernerklæring") beskriver hvordan Air Liquide Norway AS ("Air Liquide", "oss", "vår", "vi") innsamler og behandler opplysninger om deg.

Personvernerklæringen gjelder for personopplysninger som du gir til oss, eller som vi samler inn via Air Liquides norske hjemmesider. "Hjemmesidene" omtales samlet som "Tjenestene".

For å gjøre erklæringen mer tilgjengelig har vi oppdelt den i deler, hvor du lett kan klikke deg gjennom de spesifikke områdene, som vises nedenfor:


Hvilke personopplysninger samler vi inn om deg

Når du bruker Tjenestene, kan vi samle inn, bruke, oppbevare og utlevere følgende personopplysninger om deg:

 • Identitetsopplysninger, herunder for- og etternavn, land, bostedsland, hvilken virksomhet du representerer, samt brukernavn.
 • Kontaktopplysninger, herunder epostadresse, faktureringsadresse, leveringsadresse og telefonnummer.
 • Finansielle opplysninger, herunder bankopplysninger og opplysninger om kredittvurderinger
 • Transaksjonsopplysninger, herunder detaljer om betalinger til og fra deg, samt andre detaljer om produkter [og ytelser] du har kjøpt av oss.
 • Tekniske data, herunder hvilken type nettleser du bruker, hvilke søkeord du bruker på Tjenestene, lokasjonsopplysninger i App'en via GPS og Bluetooth, din IP-adresse, herunder din nettverkslokasjon, og opplysninger om din datamaskin.
 • Profilopplysninger, herunder brukernavn og passord, opptjente poeng og innløsning, samt spørsmål til produkter og tjenester.
 • Bruksopplysninger, herunder opplysninger om hvordan du bruker Tjenestene.
 • Markedsførings- og kommunikasjonsopplysninger, herunder om du har bedt om å motta nyhetsbrev fra oss eller på påmeldt konkurranser.

Vi samler ikke inn særlige kategorier av Personopplysninger (sensitive personopplysninger) om deg.

Du bør være oppmerksom på at i noen tilfeller er det nødvendig for oss å motta og behandle visse av dine personopplysninger for å levere våre ytelser til deg. Dersom du ikke ønsker å gi oss slike personopplysninger, kan vi ikke levere våre ytelser til deg. Eksempelvis vil det ikke være mulig å opprette en brukerprofil på Tjenestene uten å taste inn de påkrevde opplysninger i forbindelse med opprettelsen.

 

Hvordan blir dine personopplysninger samlet inn

Opplysninger vi får fra deg

 • Du kan gi oss opplysninger om deg selv ved å fylle ut skjemaer i Tjenestene, inngå en kontrakt med oss, ved henvendelser til vårt kundeservice og generelle forespørsler samt ved å melde deg på nyhetsbrev eller delta i konkurranser, herunder: Opprette en brukerprofil på Tjenestene, samt ved å opprette deg som kontaktperson for en virksomhetskunde.
 • Ved å kjøpe et av våre produkter, enten som privatperson eller på vegne av en virksomhetskunde
 • Melde deg på nyhetsbrev
 • Delta i konkurranser
 • Ved å gi oss feedback/stille spørsmål til oss på Tjenestene

Automatisk innsamlede opplysninger

Når du bruker Tjenestene, innsamler vi tekniske data om ditt utstyr, din IP-adresse, din lokasjon, samt opplysninger om hvordan du bruker Tjenestene. Vi bruker informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om vår bruk av cookies i våre retningslinjer for cookies

 

Til hvilke formål og med hvilket behandlingsgrunnlag bruker vi dine personopplysninger

Vi bruker kun dine personopplysninger når det er tillatt i henhold til personvernlovgivningen. I de fleste tilfeller vil vi behandle dine personopplysninger i følgende situasjoner:

 • Når vi skal oppfylle dine anmodninger eller en kontrakt som vi har eller som vi skal inngå med deg.
 • Når vi har en berettiget interesse i å behandle dine personopplysninger og dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter ikke går foran vår interesse.
 • Når vi skal overholde en rettslig forpliktelse.

Formål og behandlingsgrunnlag

Vi har i tabellen nedenfor beskrevet alle måter vi bruker dine personopplysninger på, samt hvilket behandlingsgrunnlag i Personvernforordningen ("GDPR") som vi støtter den konkrete behandlingen på. Vi har også identifisert vår berettigede interesse i behandlingen av dine personopplysninger, der det er relevant.

Du bør være oppmerksom på at vi kan behandle dine personopplysninger på bakgrunn av flere enn ett behandlingsgrunnlag. Dersom du vil vite mer om hvilket spesifikke behandlingsgrunnlag vi støtter vår behandling på når mer enn ett behandlingsgrunnlag er anført i tabellen, kan du sende en henvendelse på https://contactprivacy.airliquide.com/nb

Vi bruker generelt sett ikke samtykke som behandlingsgrunnlag for vår behandling av dine personopplysninger utover at vi innhenter et markedsføringsrettslig samtykke til å sende nyhetsbrev til deg. Du kan alltid melde deg av et nyhetsbrev. 

Formål/aktivitet
 

Type person-opplysninger (som kategorisert i pkt. 2)
 

Behandlingsgrunnlag, herunder beskrivelse av vår berettigede interesse, hvis relevant.
 

Å opprette brukeren din i vår kundeportal og for å kunne kommunisere med deg som kontaktperson for en virksomhetskunde.

(a) Identitetsopplysninger

(b) Kontaktopplysninger

Nødvendig for våre berettigede interesser i å kunne kommunisere med våre virksomhetskunder, jf. GDPR art. 6, nr. 1, litra f.
 

Å behandle og levere dine ordrer i Albee, herunder

(a) Administrasjon av betalinger, omkostninger og gebyrer

(b) Innsamle og inndrive forfalne fordringer


 

(a) Identitetsopplysninger

(b) Kontaktopplysninger

(c) Finansielle opplysninger

(d) Transaksjonsopplysninger

(i) Oppfyllelse av en kontrakt med deg, jf. GDPR art. 6, nr.1, litra b.

(ii) For at overholde en rettslig forpliktelse, jf. GDPR art. 6, nr.1, litra c.

 

Å gjøre det mulig for deg å delta i våre konkurranser og sende deg nyhetsbrev

(a) Identitetsopplysninger

(b) Kontaktopplysninger

(c) Profilopplysninger

(d) Markedsførings- og kommunikasjonsopplysninger

 

(i) Oppfyllelse av en kontrakt med deg, jf. GDPR art. 6, nr.1, litra b.

(ii) Nødvendig for at våre berettigede interesser (markedsføring og merkevarebygging), jf. GDPR art. 6, nr. 1, litra f.

Å administrere våre relasjoner til deg, herunder å be deg om å delta i brukerundersøkelser og sende opplysninger om bruken av våre produkter og tjenester

 

(a) Identitetsopplysninger

(b) Kontaktopplysninger

 (c) Profilopplysninger

(d) Markedsførings- og kommunikasjonsopplysninger

 

Nødvendig for våre berettigede interesser (videreutvikle våre produkter og tjenester og hjemmeside, samt informere deg om hvordan våre produkter og tjenester brukes), jf. GDPR art. 6, nr. 1, litra f.

Å administrere innlegg i våre community/fora

 

a) Profilopplysninger

b) Kontaktopplysninger

c) Markedsførings- og kommunikasjonsopplysninger

 

Nødvendig for våre berettigede interesser (videreutvikle våre produkter og tjenester), jf. GDPR art. 6, nr. 1, litra f.

 

Å administrere Tjenestene (herunder feilsøking, dataanalyse, tester, systemvedlikehold, support og lagring av data)

 

(a) Identitetsopplysninger

(b) Kontaktopplysninger

(c) Tekniske opplysninger

 

Nødvendig for våre berettigede interesser, jf. GDPR art. 6, nr. 1, litra f. (Administrasjon av Tjenestene, herunder ivaretakelse av nettverkssikkerhet, samt for å unngå misbruk eller ulovligheter i forbindelse med besøk på Tjenestene).

Å anvende dataanalyser for å forbedre vår hjemmeside, produkter/tjenester, markedsføring, kunderelasjoner og erfaringer. 

 

(a) Tekniske opplysninger

(b) Bruksopplysninger

 

Nødvendig for våre berettigede interesser, jf. GDPR art. 6, nr. 1, litra f. (Å optimere brukeropplevelsen, samt Tjenestenes funksjoner og vise deg innhold og reklamer som vi vurderer som relevante for deg).

 

Til hvem kan vi DELE dine personopplysninger MED

Opplysninger om ditt navn, adresse, epost, telefonnummer, samt ordrenummer og spesifikke leveringsønsker deles med PostNord, GLS eller en annen transportør som skal levere de kjøpte varene til deg.

Opplysninger kan overlates til eksterne samarbeidspartnere, herunder betalingsformidlere og andre selskaper i Air Liquide-konsernet, som behandler opplysningene på våre vegne. Vi anvender eksterne samarbeidspartnere til blant annet teknisk drift, analyse og forbedringer av Tjenestene, samt utsendelse av nyhetsbrev og webhotell-leverandører. Disse virksomhetene er databehandlere og er under våre instrukser og behandler data som vi er behandlingsansvarlig for. Databehandlerne skal ikke bruke opplysningene til andre formål enn oppfyllelse av avtalen med oss, og er underlagt taushetsplikt vedrørende disse. Vi har inngått skriftlige databehandleravtaler med alle databehandlere som behandler personopplysninger på våre vegne.

 

Internasjonale overføringer av dine personopplysninger

En av våre databehandlere er Google Analytics v/Google LLC., som er etablert i USA. De nødvendige garantier for overføring av opplysninger til USA er sikret gjennom databehandlerens sertifisering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. Personvernforordningens art. 45.

 

Vår sikkerhet

Vi har gjennomført egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak mot at personopplysninger utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøres, går tapt, endres eller ødelegges, og mot at uvedkommende får kjennskap til dem eller misbruker dem.

Kun de medarbeiderne som har et reelt behov for å få adgang til dine personopplysninger for å utføre sitt arbeid, har adgang til disse.

 

Hvor lenge oppbevarer vi dine personopplysninger

Innsamlede opplysninger om din bruk av Tjenester, jfr. pkt. 2.1., slettes senest når du ikke har brukt Tjenestene i 1 år.

Opplysninger som er samlet inn i forbindelse med din påmelding på vårt nyhetsbrev, sletter når ditt samtykke til nyhetsbrev trekkes tilbake. Opplysninger kan likevel lagres i lengre tid, hvis vi har et legitimt behov for lengre oppbevaring, f.eks. hvis det er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, eller hvis oppbevaring er nødvendig for å oppfylle lovpålagte krav. Vi oppbevarer alltid ditt samtykke til å motta nyhetsbrev i to år etter har du har trukket det tilbake. I den forbindelse bruker vi ikke samtykket til annet enn å sikre dokumentasjon for at ditt samtykke ble innhentet i overensstemmelse med markedsføringslovens regler.

Opplysninger samlet inn i forbindelse med din påmelding på våre konkurranser slettes når konkurransen blir avviklet. Opplysninger kan likevel lagres i lengre tid, hvis vi har et legitimt behov for lengre oppbevaring, f.eks. hivs oppbevaring er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, eller hvis oppbevaring er nødvendig for å oppfylle lovpålagte krav.

Opplysninger innsamlet i forbindelse med kjøp du har gjennomført på Hjemmesidene vil som utgangspunkt bli slettet 3 år etter utløpet av det kalenderåret som du foretok ditt kjøp. Opplysningene kan likevel lagres i lengre tid, hvis vi har et legitimt behov for lengre oppbevaring, f.eks. hvis det er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, eller hvis oppbevaring er nødvendig for å oppfylle lovpålagte krav. Regnskapsmateriale oppbevares i 5 år til utgangen av et regnskapsår for å oppfylle kravene i bokføringsloven.

Opplysningene vi har samlet inn i forbindelse med din opprettelse av en brukerprofil på Hjemmesidene, vil vi automatisk slette a) dersom du ikke har logget på din brukerprofil i 3 år, b) når vi mottar opplysning om at du ikke lenger representerer en virksomhet som er kunde hos oss eller c) dersom du sletter din brukerprofil. Du bør være oppmerksom på at beskjeder på vårt community/fora med videre vil være tilgjengelig etter sletting av din brukerprofil. Er du kontaktperson for en virksomhetskunde, vil vi også slette din brukerprofil, men ikke opplysninger om deg på tidligere fakturaer sendt til den relevante virksomheten.

Opplysninger vi har samlet inn i forbindelse med tips-en-venn-funksjonen, vil vi automatisk slette dersom den vennen som mottar tipset, avslår å bli registrert i våre kundeportaler i den etterfølgende eposten som sendes til vedkommende.

 

Dine rettigheter

For å skape åpenhet rundt behandlingen av dine personopplysninger skal vi, som behandlingsansvarlig, opplyse deg om dine rettigheter.

Retten til innsyn

 • Har du til enhver tid rett til å anmode oss om opplysninger om blant annet hvilke opplysninger vi har registrert om deg, formålet med registreringen, hvilke kategorier av personopplysninger og mottakere av opplysninger det eventuelt måtte være, samt opplysninger om hvor opplysningene kommer fra.
 • Du har rett til å få utlevert en kopi av de personopplysningene som vi behandler om deg. Hvis du ønsker en kopi av dine personopplysninger, kan du sende en skriftlig anmodning til [sett inn epostadresse]. Du kan bli bedt om å dokumentere at du er den du påstår å være.

Retten til retting

 • Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv rettet av oss. Dersom du blir oppmerksom på at det er feil i de opplysningene som vi har registrert om deg, oppfordres du til å rette en skriftlig henvendelse til oss, så opplysningene kan bli korrigert.
 • Opplysninger som vi har samlet inn i forbindelse med til påmelding til våre kundeklubber, har du selv mulighet til å korrigere via innloggingen til din brukerprofil.

Retten til sletting

 • I visse tilfeller har du rett til å få alle eller visse av dine personopplysninger slettet av oss. I den grad en fortsatt behandling av dine personopplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi skal kunne overholde våre rettslige forpliktelser, eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, er vi ikke forpliktet til å slette dine personopplysninger. Se også ovenfor.

Retten til at begrense behandlingen til oppbevaring

 • Du har i visse tilfeller rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger til kun å bestå av oppbevaring, f.eks. hvis du mener at de opplysninger som vi behandler om deg, ikke er korrekte.

Retten til dataportabilitet

 • Du har i visse tilfeller rett til å få personopplysninger som du selv har gitt oss, utlevert i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og har rett til å overføre disse opplysningene til en annen behandlingsansvarlig.

Retten til å protestere

 • Du har til enhver tid rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger med henblikk på direkte markedsføring, herunder den profileringen som foretas for målretting av vår direkte markedsføring.
 • Videre har du til enhver tid rett til, av grunner knyttet til din personlige situasjon, å protestere mot den behandlingen av dine personopplysninger som vi foretar på grunnlag av våre legitime interesser, jfr. Ovenfor.

Retten til at klage

 

Hvordan du kan Kontakte os

Air Liquide Norway AS er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som samles inn via Tjenestene.

Hvis du har spørsmål eller bemerkninger til denne Personvernerklæringen eller ønsker du utøve en eller flere av dine rettigheter beskrevet ovenfor, kan du kontakte: https://contactprivacy.airliquide.com/nb

 

Versjoner

Dette versjon av Air Liquides personvernerklæring datert den 15 november 2023.