Eco Origin

Klimasmart gass fra Air Liquide

Eco origin - river

Air Liquide tar klimautfordringen på største alvor. Vi var den første gassleverandøren i Norden som ga kundene mulighet til å kjøpe klimasmart gass. Konseptet vårt er utformet for å minimere klimapåvirkningen fra gassene våre (oksygen, nitrogen, argon, karbondioksid) fra et livssyklusperspektiv. Dette er en av våre forpliktelser for en mer bærekraftig fremtid. 

Vår klimasmarte gasstilbud:

  • ECO ORIGIN™ for oksygen, nitrogen og argon i flytende form
  • Green Origin for karbondioksid i flytende form
  • ECO ORIGIN Inside for oksygen, nitrogen, argon og karbondioksid i flasker

Vi skulle gjerne si med god samvittighet at ECO/Green ORIGIN™ gir deg en klimanøytral gass, men ettersom vi mener at et produkt ikke kan være fullstendig klimanøytralt, velger vi å nøye oss med å kalle den klimasmart. Og det er den virkelig!

Vårt klimasmarte gassprogram

  ECO ORIGIN Green Origin ECO ORIGIN Inside
Gasser      
Luftgasser : N2, O2, Ar Flytende gass (til tank)   Gass på flaske
Karbondioksid -CO2   Flytende gass (til tank) Gass på flaske

Initiativ for å redusere klimapåvirkningen
     
100 % fornybar elektrisitet i vår produksjon/prosess
Klimakompensasjon for transport av flytende gass

Rapportering og sertifisering
     
Prosedyrer/ ISO 14021
Tredjeparts anmeldelse
CO2e-besparelser deles årlig Individuell beregning via brev Individuell beregning via brev Nationell beräkning,
online
Koldioxidavtryck enligt
ISO 14067 delas årlig
Ved brev    

 

Klimapåvirkning i gasslivssyklusen

Nordci Eco Origin

Vi er en heldig bransje med fantastiske råvarer uten negativ klimapåvirkning. For produksjon av oksygen, nitrogen og argon bruker vi ganske enkelt vanlig luft.

Klimapåvirkningen i gassens livssyklus kommer for det meste fra produksjon av elektrisitet til våre  produksjonsprosesser og fra transporten til deg som kunde. Derfor var det enkelt for oss å utforme vårt ECO/Green ORIGIN™-konsept.

Har du spørsmål om våre klimasmarte gassløsninger?