Grønne proteiner

10/08/2023

GroPro Eco Origin NO
Nystartede GroPro kjører på erter og beskyttes av Eco Origin gass

GroPro AB ligger i byen Bjuv, den såkalte «svenske ertehovedstaden». Bli med oss og møt administrerende direktør Bengt Persson, en pioner innen utvikling av sirkulær matproduksjon, og se hvordan Eco Origin -gass bidrar til å begrense karbonintensiteten i matproduksjonen hans

I mer enn 60 år har regionen Bjuv vært kjent for dyrking av erter av høy kvalitet: god vanntilgang, temperert klima og næringsrik jord er en del av årsakene til dette spesifikke jordbruket.
Nylig har folk begynt å redusere kjøttinntaket sitt. Både fleksitarisme og vegetarisme har økt i Europa: mer enn 22 % av europeerne sier at de i dag er fleksitarianere*.

Bengt Persson, som er lidenskapelig opptatt av matøkosystemer og industriens bærekraft, tar grep for å dekke det økende markedsbehovet for kjøtterstatninger. I 2021 grunnla han GroPro. Målsetting: skape en lokal kilde til alternativt protein som skal brukes som ingrediens i kjøtterstatninger og annen alternativ mat. I mellomtiden vil biproduktene bli benyttet for å oppnå et sirkulært matproduksjonsmønster.

Hvordan virker det?

Erter dyrkes i sertifiserte åkrer i regionen. Dette betyr svært kort transport. Deretter separeres uønskede gjenstander som steiner, metall osv. før ertene renses og males. Til slutt skilles fibrene, stivelsen og proteinene fra hverandre. Proteinene kommer ut i form av et fint pulver, og avfallet benyttes. For eksempel samarbeider GroPro med bryggerier og bakerier for å utnytte stivelsen.

Hvor brukes proteinene?

Proteinene brukes som ingredienser i kjøtterstatninger, for eksempel kjøttfrie pølser, kjøttkaker eller kjøttdeig. De kan også brukes i melkefri ost samt proteinrike sportsdrikker.

Hvorfor erter?

En av de vanligste alternative proteinkildene i dag er soja. «Erter har en rekke fordeler, både fra et miljø- og et klimasynspunkt» sammenlignet med soja, sier Bengt. De kan dyrkes lokalt (minimal transport) i et økosystem med god vanntilgjengelighet (lav tørkestress i Skåne) og de er mindre allergifremkallende. I tillegg er erter «nitrogenfiksere»: de fanger naturlig opp nitrogen som er nødvendig for veksten, fra omgivelsesluften og jorda. Derfor kreves det lite/ingen gjødsel for å dyrke dem.

Hvorfor gass fra Air Liquide?

Nitrogen brukes for å begrense oksidering på grunn av kontakt med luft, og også for å forhindre fare for støveksplosjon som er typisk ved pulverbehandling. Dette er avgjørende for å bevare kvaliteten på proteinene og sikre sikkerheten på kundenes anlegg. Air Liquide leverer nitrogen av høy matkvalitet som gjør kundenes prosesser trygge.

Hvorfor Eco Origin?

«Alt vi gjør, har som mål å forsterke bærekraft, både i prosessen og produktet» forklarer Bengt. Til tross for et energiforbruk på kun 1/5 av det vanlige forbruket i andre tradisjonelle proteinekstraksjonsprosesser, og lokalt produserte erter, valgte GroPro Eco Origin Aligal 1: «Det er veldig viktig for meg å kjøpe Eco Origin gass fra Air Liquide. Vi ønsker å holde klimapåvirkningen så lav som mulig i alle deler av prosessen vår».

Det er 2 grunner til at Eco Origin gass har en lav karbonintensitet:

  • kjøp av fornybar energi for separering av nitrogen fra resten av luftmolekylene, og flytendegjøring av det (med opprinnelsesgarantier) 
  • optimalisering av leveringsrutene og progressiv konvertering av lastebilflåten vår, i tillegg til at Air Liquide har involvert seg i CO2-kompensasjonsordninger innen gullstandarden.

Air Liquide var den første gassleverandøren i hele Norden som utviklet klimasmart gass i 2018. I dag er Air Liquide stolt av å støtte flere innovatører som GroPro i denne reisen mot en mer bærekraftig fremtid.

Trenger du inerteringsløsninger? Trenger du matgasser av høy kvalitet med lav karbonintensitet - Eco Origin ALIGAL?

 

Kontakt oss