Air Liquide offers gases for all industrial needs.

Velg leveringsmåte

Et stort bredt distribusjonsnettverk

Air Liquide leverer gass til industriell bruk i flytende form med tankbil eller i mindre beholdere som er beregnet for flytende gass, i enkeltflasker eller i flaskepakker. Vi tilbyr gass med ulik renhet, konsentrasjon og volum.

Gassenes fysiske og tekniske egenskaper

Air Liquide Gas encyclopedia

Gassleksikon

Alt du trenger å vite om gasser er samlet i vårt gassleksikon.

Oppslagsboken (på engelsk) gir deg rask informasjon om gassenes fysiske og termodynamiske egenskaper.

Hitta ditt säkerhetsdatablad

Sikkerhetsdatablad

Sikker gasshåndtering forutsetter at du som bruker gjør deg kjent med produktet og sikkerhetsforskriftene som gjelder. Les derfor alltid sikkerhetsdatabladet nøye.

Hvis du har spørsmål vedrørende våre sikkerhetsdatablader, er du velkommen til å kontakte oss.

vindkraft

Green Origin klimasmarte gasser

Air Liquide tar klimautfordringen svært alvorlig. Vi var den første gassleverandøren i Norden som ga kundene mulighet til å kjøpe klimasmart flytende gass, Green Origin. Nå er også gassflaskene våre fylt med klimasmart gass, Green Origin Inside.

Dette er et unikt konsept som vi har utviklet for å redusere klimapåvirkningen fra forskjellige gasser (oksygen, nitrogen, argon og karbondioksid) til et minimum i et livssyklusperspektiv.

Pris eller produktforespørsel?

Skal vi hjelpe deg med å finne den riktige gassblandingen? Og til rett pris? Send inn dine opplysninger, så vil vi snarlig ta kontakt med deg.

Riktig gass gir høyere effektivitet

Som verdensledende leverandør av gass vet vi at riktig gass kan være avgjørende for din produksjon. Riktig gass kan garantere mer oppetid, redusere kostnadene og øke effektiviteten og den operasjonelle fleksibiliteten. I det lange løp betyr dette at du kan oppnå høyere produktivitet og dermed styrke bedriftens konkurranseevne.

Noen ganger er ren gass det riktige valget, og andre ganger er en gassblanding den optimale løsningen. Vi tilbyr en rekke spesialgasser som vi har utviklet på grunnlag av omfattende erfaring og innsikt i bransjen. Vi garanterer at spesialgassblandingene våre er effektive, trygge og stabile. Spesialgasser vil si gasser som har høy renhet, og som brukes for å oppnå optimale resultater eller for å sikre en viss kvalitetsstandard. 

Bruk av gass i industrien

Gass brukes i en rekke industrielle prosesser, f.eks. som beskyttelsesgass i stål- og metallbearbeiding, men også som reduksjonsgass og brenngass. Selv om interessen har økt de siste årene, er likevel bruken av f.eks. biogass i industrisektoren fortsatt begrenset.

Bilindustrien

I bilindustrien brukes argon blant annet i produksjonen av bildeler. Gass brukes også i produksjonen av lamper for frontlykter, blinklys og bremselys, og disse lyktene inneholder ofte en blanding av argon og nitrogen. Noen spesialgasser brukes ved prøving av motorer og dekkfylling.

Den farmasøytiske industrien

I farmasøytisk industri og i laboratoriesektoren bruker de mange forskjellige gasser i legemiddelproduksjonen. Blant annet brukes karbondioksid til fremstilling av legemidler i pulverform og nitrogen til kjøling og pakking i en inert atmosfære. Nitrogen er også en grunnleggende komponent i moderne farmasøytiske produksjonsprosesser.

Næringsmiddelindustrien

I næringsmiddelindustrien brukes store volumer av gass i produksjons- og pakkeprosesser. Næringsmiddelgasser kan også inngå som tilsetning for å opprettholde produktkvaliteten. Vanlige næringsmiddelgasser er karbondioksid og nitrogen. Karbondioksid brukes i drikkevarer som brus, øl og vin. Nitrogengass brukes til kjøling og frysing, til gasspakking og ved transport av næringsmidler.

Stål og metallurgi

Stål- og metallindustrien er størst når det gjelder bruk av industrigasser. En av de vanligste gassene er argon, som brukes som beskyttelsesgass ved sveising av aluminium, stål, bronse og kobber. Hydrogen brukes som reduksjonsgass ved bl.a. ovnslodding. Oksygen brukes til sveising, skjæring og smelting.