chromatografi

Rene gasser og blandinger for kromatografi

Air Liquide leverer gasser for kromatografisk analyse til universiteter og forskningslaboratorier. Våre rene gasser og blandinger leveres med sertifikater. Spesialtilpassede gassblandinger kan også lages på forespørsel

Gasskromatografi - bruk, prosess og bruksområder

Personen_Labor_Alphagaz

Oppdrag
Gasskromatografi, også forkortet GC, kan separere blandinger i individuelle kjemiske forbindelser og brukes på en rekke måter for å analysere komponenter som er gassformige eller kan fordampes.

Prosess
En inert gass brukes ofte som bæregass i den mobile fasen og driver prøven gjennom separasjons kolonnen. Avhengig av polariteten og damptrykket til de enkelte gassmolekylene, blir de forskjellige komponentene i prøven forsinket i den stasjonære fasen av kolonnen i ulik tid. Etter å ha passert kolonnen, måler detektoren utgangstiden på slutten av kolonnen.

Detektorens elektroniske signaler registreres i det såkalte kromatogrammet avhengig av tiden etter injeksjonen, retensjonstiden:

  • Kromatogrammet viser konsentrasjonen av komponentene som funksjon av tiden i form av topper.
  • Under konstante kromatografiske forhold er rettensjonstiden til toppene karakteristisk for en forbindelse og kan dermed gi kvalitativ informasjon om komponentene som inngår i prøven. For dette formålet kreves det en sammenligning standard for komponentene som antas å være til stede i prøven. 
  • Til slutt brukes topp arealet til å kvantifisere komponentene.

Bruksområder
Gasskromatografer er blant de viktigste analytiske enhetene i forsknings- og industri laboratorier. Selv komplekse blandinger kan analyseres både kvalitativt og kvantitativt. I kombinasjon med et massespektrometer (GC-MS) kan selv små mengder stoff påvises og strukturell belysning kan finne sted. Bruksområder er primært analyser innen medisin, biologi, næringsmiddelkjemi, miljøanalyse og rettsmedisin

Trenger jeg andre driftsgasser eller testgasser i tillegg til en bæregass?

Gas chromatography

Som bæregasser – optimalt tilpasset de respektive detektorkombinasjonene som GC-FID, GC-WLD, GC-ECD, GC-MS.

Avhengig av detektoren kan andre driftsgasser brukes i tillegg til bæregassen, gasser kan være nødvendig i tillegg til bæregassen - for eksempel flammegasser for å generere en flamme, brenngasser for forbrenning eller gasser for ionisering eller metanisering prosessen.

I tillegg må detektorene kalibreres. Til dette kreves egnede testgasser. Avhengig av bruk og anvendelse - for eksempel et akkreditert laboratorium, offisielle eller juridiske krav eller godkjenningsprosedyrer - bør disse kunne spores til internasjonale kalibreringsstandarder som NIST (National Institute for Standardization and Technology) eller VSL (Van Swinden Laboratory) eller fra en akkreditert laboratorium og utstyrt med et DAkkS kalibreringssertifikat i henhold til ISO 17025.

Vi kan hjelpe deg med å veilede deg gjennom din applikasjon og standard blandinger for drifts- og test gasser - eller definere din individuelle kalibreringsgass i henhold til dine behov.

Bæregasser og driftsgasser for de vanligste detektortypene som varmeledningsdetektorer eller flammeioniseringsdetektorer

  • Velg kombinasjonen av gasskromatograf og detektor du bruker
  • Velg grenseområdet for måldeteksjon
  • Du finner egnede bæregasser samt driftsgasser som kan være nødvendige for funksjonalitet
  • Med et klikk får du tilleggsinformasjon om de respektive gassene, for eksempel renhet eller urenheter, direkte i Air Liquide-gasskatalogen

Hvordan får du de beste resultatene fra kromatografi utstyret ditt?

For å sikre at resultatene av din kromatografiske analyse er så pålitelige som mulig, må du vurdere følgende:

Velg riktig bæregass for din kromatografiske analyse

Gaz ALPHAGAZ - Air Liquide

Det er viktig å velge riktig bæregass - de vanligste er hydrogen, helium, argon, nitrogen og luft - med riktig nivå av renhet. På denne måten får du presise og konsistente måleresultater.

Air Liquides ALPHAGAZ™-serie er utviklet spesielt for laboratorier og forskning. Disse gassene kommer i to kvaliteter:

ALPHAGAZ™ 1: for analyser fra % til ppm
ALPHAGAZ™ 2: for analyser fra ppm til ppb

Kontakt gjerne våre eksperter for hjelp.

Forhindre kontaminering av installasjoner og rør

Voorkom verontreiniging van installatie en leidingen

Hver gang en ny gassflaske kobles til, skal utstyret kontrolleres og spyles. Dette for å redusere risikoen for kontaminering. Hvis denne prosedyren ikke gjøres eller utføres feil, kan det påvirke kvaliteten på måleresultatene.

Kompatibilitet med kromatografisk utstyr

Compatibiliteit van de chromatografische apparatuur

For å oppnå de beste resultatene er det nødvendig å sjekke om utstyret er egnet for analyse av ønsket stoff og om målesystemet kan utføre analysen i forventet konsentrasjonsområde (fra prosent til svært lave ppb-nivåer).

Hvilket kromatografi utstyr bør jeg bruke?
Våre Air Liquide-eksperter gir deg gjerne råd om utstyrsvalg og svarer på dine spørsmål om gasskalibrering, rørspyling og laboratorieanalyser.

Hvordan velge rett gass for kromatografi?

Velg kromatografisk separasjonsteknikk og applikasjon nedenfor for å finne ut hvilke gasser og renheter du trenger.

Coupling gas chromatography and mass spectrometry GC-MS

Gas Quality for GC-MS Gas Chromatography
See below the most suitable gas and purity for your analyser:

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Gas phase sample

 (mol/mol)

% 0.1% 0.01% 1ppm <1ppm

Recommended gases :

Carrier gas Argon ALPHAGAZ 1 Ar ALPHAGAZ 2 Ar
Helium ALPHAGAZ 1 He ALPHAGAZ 2 He
Hydrogen ALPHAGAZ 1 H₂ ALPHAGAZ 2 H₂
Hydrogen Generator 
Nitrogen ALPHAGAZ 1 N₂ ALPHAGAZ 2 N₂
Nitrogen Generator
Make-up Argon ALPHAGAZ 1 Ar
Helium ALPHAGAZ 1 He ALPHAGAZ 2 He
Hydrogen ALPHAGAZ 1 H₂ ALPHAGAZ 2 H₂
Hydrogen Generator
Nitrogen ALPHAGAZ 1 N₂ ALPHAGAZ 2 N₂
Nitrogen Générateur
Open Split Helium ALPHAGAZ 1 He  ALPHAGAZ 2 He
Chemical ionisation Ammonia N45 
Isobutane N35
Methane N45 
Fast Atomic Bombardment Argon ALPHAGAZ 1 Ar
Xenon N48

Supercritical phase chromatography, SFC

Gas quality for supercritical phase chromatography, SFC
See below the most suitable gas and purity for your analyser: 

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L

Recommended gases:

Mobile phase Carbon Dioxide ALPHAGAZ CO₂ SFC

High pressure liquid chromatography, HPLC

Gas quality for high pressure liquid chromatography
Check below the most suitable gas and purity for your analyzer

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L

Recommended gases :

Solvent purge Helium ALPHAGAZ 1 He

Coupling liquid chromatography and mass detector, LC-MS

Gas quality for liquid chromatography and mass detector
See below the most suitable gas and purity for your analyzer:

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L

Recommended gases :

Curtain gas Nitrogen ALPHAGAZ 1 N2
Nitrogen Generator
Nebulization or Collision
gas
Nitrogen ALPHAGAZ 1 N2
Nitrogen Generator
Air ALPHAGAZ 1 AIR
Air Generator
Venturi gas Air ALPHAGAZ 1 AIR
Air Generator
Nitrogen ALPHAGAZ 1 N2
Nitrogen Generator
Chemical ionisation Ammonia N45
Isobutane N35
Methane N45
Solvent purge Helium ALPHAGAZ 1 He

Reduced gas analyser, RGA

Gas Quality for GC-RGA Gas Chromatography
See below the most suitable gas and purity for your analyser:

Measurement range :

Sample in solution >g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Sample gas phase

 

(mole/mole)

% 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Recommended gases :

Carrier gas Argon ALPHAGAZ™ 2 Ar
Make-up Argon ALPHAGAZ™ 2 Ar


Detektorer


Electron capture detector (pulsed discharge) PD-ECD

Gas Quality for PD-ECD Gas Chromatography
See below the most suitable gas and purity for your analyzer:

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Gas phase sample (mol/moe) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Recommended gases :

Curtain gas Nitrogen ALPHAGAZ 1 N₂
Helium ALPHAGAZ 2 He
Make-up Nitrogen ALPHAGAZ 2 N₂
Helium ALPHAGAZ 2 He
Discharge gas Helium ALPHAGAZ 2 He
Cleaning Hydrogen ALPHAGAZ 2 H₂
Hydrogen Générateur

Electron Capture Detector, ECD

Gas Quality for GC-ECD Gas Chromatography
See below the most suitable gas and purity for your analyzer:

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Gas phase sample (mol/mol) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Recommended gases :

Carrier gas

Helium

ALPHAGAZ 2 He
Nitrogen

ALPHAGAZ 2 N₂

Mixture 5 % CH4/Ar ALPHAGAZ MIX 5% CH4/Ar 
Mixture 10 % CH4/Ar ALPHAGAZ MIX 10% CH4/Ar

Make-up

gas

Mixture 10 % CH4/Ar ALPHAGAZ MIX 10% CH4/Ar
Mixture 5 % CH4/Ar ALPHAGAZ MIX 5% CH4/Ar
Nitrogen

ALPHAGAZ 2 N₂

Helium

ALPHAGAZ 2 He
Cleaning Hydrogen ALPHAGAZ 2 H₂
Hydrogen Generator

Chemiluminescence detector, SCD

Gas Quality for GC-SCD Gas Chromatography
See below the most suitable gas and purity for your analyser:

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Gas phase sample (mol/mol) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Recommended gases :

Carrier gas Argon ALPHAGAZ 2 Ar
Helium ALPHAGAZ 2 He
Nitrogen ALPHAGAZ 2 N₂
Make-up Argon ALPHAGAZ 2 Ar
Helium ALPHAGAZ 2 He
Nitrogen ALPHAGAZ 2 N₂
Oven (Air) Air ALPHAGAZ 2 AIR
Furnace (H₂) Hydrogen ALPHAGAZ 2 H₂
Hydrogen Generator
Ozone production Air ALPHAGAZ 2 AIR
Oven (O₂) Oxygen ALPHAGAZ 2 O₂

Thermal conductivity detector, hot wire detector or TCD

Gas Quality for GC-TCD Gas Chromatography
See below the most suitable gas and purity for your analyser:

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Gas phase sample (mol/mol) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Recommended gases :

Carrier gas Helium ALPHAGAZ 1 He
Nitrogen ALPHAGAZ 1 N₂
Nitrogen Generator
Hydrogen ALPHAGAZ 1 H₂
Hydrogen Generator
Make-up Argon ALPHAGAZ 1 Ar
Helium ALPHAGAZ 1 He
Nitrogen ALPHAGAZ 1 N₂
Nitrogen Generator
Hydrogen ALPHAGAZ 1 H₂
Hydrogen Generator

Atomic emission detector, AED

Gas Quality for GC-AED Gas Chromatography
See below the most suitable gas and purity for your analyser:

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Gas phase sample (mol/mol) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Recommended gases :

Carrier gas Helium ALPHAGAZ 1 He
Nitrogen ALPHAGAZ 1 N₂
Nitrogen Generator
Hydrogen ALPHAGAZ 1 H₂
Hydrogen Generator
Make-up Argon ALPHAGAZ 1 Ar
Helium ALPHAGAZ 1 He
Nitrogen ALPHAGAZ 1 N₂
Nitrogen Generator
Hydrogen ALPHAGAZ 1 H₂
Hydrogen Generator

Helium Ionization Detector (Pulse discharge), HID

Gas Quality for HID Gas Chromatography
See the most suitable gas and purity for your analyser below:

Meaurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Gas phase sample (mol/mol) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Recommended gases :

Carrier gas Helium ALPHAGAZ 2 He
Make-up

Purging of the optics

ALPHAGAZ 1 He

Flame ionisation detector or FID

Gas Quality for GC-FID Gas Chromatography
See below the most suitable gas and purity for your analyser:

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Gas phase sample (mol/mol) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Recommended gases :

Carrier gas Argon ALPHAGAZ 1 Ar ALPHAGAZ 2 Ar
Hydrogen ALPHAGAZ 1 H₂

ALPHAGAZ 2 H₂

Generator
Helium ALPHAGAZ 1 He ALPHAGAZ 2 He
Nitrogen ALPHAGAZ 1 N₂ ALPHAGAZ 2 N₂
Generator
Flame (Air) Air ALPHAGAZ 1 AIR ALPHAGAZ 2 AIR
Generator
Flame (H₂) Hydrogen ALPHAGAZ 1 H₂ ALPHAGAZ 2 H₂
Generator
Make-up Argon ALPHAGAZ 1 Ar ALPHAGAZ 2 Ar
Hydrogen ALPHAGAZ 1 H₂ ALPHAGAZ 2 H₂
Generator
Helium ALPHAGAZ 1 He ALPHAGAZ 2 He
Nitrogen ALPHAGAZ 1 N₂ ALPHAGAZ 2 N₂
Generator
Anerobic
digestion
Hydrogen ALPHAGAZ 1 H₂ ALPHAGAZ 2 H₂
Generator

Helium ionisation detector (pulsed discharge), PD-HID

Gas quality for gas chromatography GC-PD-HID
See below the most suitable gas and purity for your analyzer:

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Gas phase sample (mol/mol) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Recommended gases :

Carrier gas Helium ALPHAGAZ 2 He
Make-up ALPHAGAZ 2 He
Purging of the optics ALPHAGAZ 1 He
Landfill gas ALPHAGAZ 2 He

Photoionisation detector, PID

Gas Quality for GC-PID Gas Chromatography
See the most suitable gas and purity for your analyzer below:

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Gas phase sample (mol/mol) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Recommended gases :

Carrier gas Argon ALPHAGAZ 1 Ar ALPHAGAZ 2 Ar
Helium ALPHAGAZ 1 He ALPHAGAZ 2 He
Nitrogen ALPHAGAZ 1 N₂ ALPHAGAZ 2 N₂
Generator
Hydrogen ALPHAGAZ 1 H₂ ALPHAGAZ 2 H₂
Generator
Make-up Hydrogen ALPHAGAZ 1 H₂ ALPHAGAZ 2 H₂
Generator
Argon ALPHAGAZ 1 Ar ALPHAGAZ 2 Ar
Helium ALPHAGAZ 1 He ALPHAGAZ 2 He
Nitrogen ALPHAGAZ 1 N₂ ALPHAGAZ 2 N₂
Generator

Flame photometric detector, FPD

Gas Quality for GC-FPD Gas Chromatography
See below the most suitable gas and purity for your analyser:

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Gas phase sample (mol/mol) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Recommended gases  :

Carrier gas Nitrogen ALPHAGAZ 2 N₂
Helium ALPHAGAZ 2 He
Make-up Nitrogen ALPHAGAZ AUTO IV N₂
Helium ALPHAGAZ 2 He
Flame (Air) Air ALPHAGAZ 2 AIR
Flame (H₂)

Hydrogen

ALPHAGAZ 2 H₂
Generator

Nitrogen-Phosphorus or NPD detector

Gas Quality for GC-NPD Gas Chromatography
See below the most suitable gas and purity for your analysis:

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Gas phase sample (mol/mol) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Recommended gases :

Carrier gas Nitrogen ALPHAGAZ 2 N₂
Helium ALPHAGAZ 2 He
Make-up Nitrogen ALPHAGAZ 2 N₂
Helium ALPHAGAZ 2 He
Flame (Air) Air ALPHAGAZ 2 AIR
Flame (H₂)

Hydrogen

ALPHAGAZ 2 H₂
Generator

Electrochemical detector, ELCD

Gas Quality for Gas Chromatography GC-ELCD
See below for the most suitable gas and purity for your analyser:

Meaurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Gas phase sample (mol/mol) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Recommended gases  :

Carrier gas Waterstof ALPHAGAZ 1 H₂ ALPHAGAZ 2 H₂
Generator
Stikstof ALPHAGAZ 1 N₂ ALPHAGAZ 2 N₂
Generator
Argon ALPHAGAZ 1 Ar ALPHAGAZ 2 Ar
Helium ALPHAGAZ 1 He ALPHAGAZ 2 He
Make-up Helium ALPHAGAZ 1 He ALPHAGAZ 2 He
Hydrogen ALPHAGAZ 1 H₂ ALPHAGAZ 2 H₂
Generator

Argon

ALPHAGAZ 1 Ar ALPHAGAZ 2 Ar
Nitrogen ALPHAGAZ 1 N₂ ALPHAGAZ 2 N₂
Generator
Furnace (H₂) Hydrogen ALPHAGAZ 1 H₂ ALPHAGAZ 2 H₂
Generator
Oven (O₂) Oxygen ALPHAGAZ 1 O₂ ALPHAGAZ 2 O₂

Supercritical extraction, SFE

Gas quality for supercritical phase chromatography, SFE
See below the most suitable gas and purity for your analyzer:

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L

Recommended gases :

Mobile phase Koolstofdioxide ALPHAGAZ CO₂ SFC

Methanizer

Gas quality for gas chromatography GC-Methanizer
Consult below the most suitable gas and purity for your analyzer:

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Gas phase sample (mol/mol) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Recommended gases :

Process gas Hydrogen ALPHAGAZ 1 H₂ ALPHAGAZ 2 H₂
Generator

Har du spørsmål om gassløsninger for kromatografi?

Vennligst fyll ut kontaktskjema nedenfor, så tar vi kontakt med deg