Gasflaskor med Exeltop.

Helse, sikkerhet, miljø og kvalitet (HSEQ-policy)

Sécurité

Air Liquide Norway fyller og distribuerer luftgasser, høyrene gasser, medisinske gasser, m fl samt utvikler, konstruerer og installerer gassforsyningssystem. En viktig del i beslutningsprosessen og Air Liquide Norway AS opptreden, er at vi skal ta hensyn til sikkerheten, miljøet og kvaliteten. Gjennom vårt virksomhetssystem arbeider vi med å stadig forbedre oss på disse områdene.

Dette gjør vi gjennom å:

 • under alle forhold, følge gjeldende lovgivning, forskrifter og andre krav som bedriften berøres av, som eks. instruksjoner (slik som ISO 9001:2015, GMP/GDP,  IMS mm). 
 • gjennom risikoanalyser og et systematisk arbeid unngår ulykker, skader og feil, inkludert avvikende produkter.
 • overvåke parametere som er kritiske for helse, sikkerhet (inkludert produktsikkerhet), miljø og kvalitet; gjennomføre periodiske ledelsesgjennomganger og tilstrebe kontinuerlig å forbedre effektiviteten til styringssystemet.
 • utarbeide materialspesifikasjoner, rutiner og instruksjoner slik at et høyt nivå av sikkerhet, miljøhensyn og kvalitet oppnås, samt at de installasjoner, produkter og tjenester vi tilbyr vår kunder leveres med størst mulig sikkerhet og hensyn til miljøet.
 • trene, motivere og øke bevisstheten hos vår medarbeidere slik at de i en så stor utstrekning som mulig, tar ansvar for sine handlinger når det gjelder sikkerhet, miljø og kvalitet. Ansatte som er involvert i prosesser knyttet til mat og farmasøytisk produksjon og distribusjon av gass, er opplært og forpliktet til å overholde retningslinjene knyttet til hygienekravene.
 • hente kunnskap om sikkerhet, miljø og kvalitet fra både interne og eksterne kilder. 
 • ha et rapporteringssystem for registrering av ulykker, nestenulykker, interne avvik og reklamasjoner og ha metoder for å fastslå årsaker til ulykker, nesten ulykker og avvik slik at det igjen leder til korrigeringer av rutiner, instruksjoner og spesifikasjoner.
 • arbeide aktivt for å hjelpe våre kunder til å kunne håndtere og bruk våre installasjoner, produkter og tjenester på en sikker måte og bidra med våre produkter og vårt applikasjons-kjennskap for å forbedre miljøet hos våre kunder og optimalisere kundens produksjon.
 • levere våre produkter og tjenester feilfrie og til rett tid i henhold til våre kunders ordre.
 • strebe etter åpenhet om vårt arbeid for sikkerhet, et holdbart miljø og rett kvalitet.
 • umiddelbart informere kunder og myndigheter og trekke tilbake produkt i tilfelle det oppdages avvikende produkt.
 • bruke miljøbevissthet i våre beslutninger for å redusere energiforbruket, utslipp av klimagasser og negativ innvirkning på luftkvaliteten.
 • redusere ressursforbruk, avfall og forurensning i virksomheten.
 • håndtere kjemikalier på en ansvarlig måte og begrense bruken i størst mulig grad
 • iverksette alle passende sikkerhetstiltak knyttet til bruk av gasser i næringsmiddelindustrien.
 • Målet er å være en åpen arbeidsplass der ansatte kan utvikle seg personlig og profesjonelt. Vi er alle ansvarlige for vår helse og sikkerhet på jobben, og at vi har en god balanse mellom arbeid og fritid.
 • Målet er også å bygge et åpent, tolerant og sjenerøst miljø for våre ansatte gjennom fysisk og mental velvære.