Ordering and delivering Air Liquide gas cylinders

Levering og lagring av gass på flasker og i pakker

Bouteilles de gaz industriels - Air Liquide

Gasser i gassform, også kalt komprimerte gasser, transporteres på enkeltflasker eller som batteri. Flaskene er laget av aluminium, stål, lette legeringer eller komposittmaterialer. Gassflasker brukes i alle typer virksomheter, ved bl.a. sveising og skjæring, i laboratorier og på sykehus.

Flytende gass

Bulk supply

Air Liquide produserer luftgassene oksygen, nitrogen og argon i luftgassfabrikker, mens karbondioksiden vanligvis produseres i nær forbindelse med prosesser der karbondioksid er et restprodukt. 

Fra lagertankene ved fabrikkene våre leverer vi vanligvis gassen i flytende form (bulk) i isolerte tankbiler som er beregnet nettopp til dette formålet, direkte til deg som kunde. De fleste bulktransporter utføres på vei, men togtransport kan også forekomme.

En installasjon for flytende gass hos deg som kunde består av følgende:

  • En eller flere lagertanker i forskjellige utforminger og størrelser og med forskjellige trykk, avhengig av hvilken gass det gjelder.
  • Fordampere.
  • Trykkregulerende utstyr.

Produksjon på stedet

on-site gas produktion

Air Liquide tilbyr installering av mange forskjellige typer anlegg som produserer gass, som nitrogen, oksygen og hydrogen, på brukerstedet (noen ganger referert til som stedsanlegg). Dette er et passende alternativ hvis du trenger større gassmengder i prosessene dine.

Fordelene er fremfor alt at det blir billigere, og at leveringssikkerheten blir større. I tillegg innebærer gassproduksjon på stedet en mindre belastning på miljøet fordi det krever mindre transport.

Kontakt oss for å diskutere løsningen din.

Pris eller produktforespørsel?

Skal vi hjelpe deg med å finne den riktige gassblandingen? Og til rett pris? Send inn dine opplysninger, så vil vi snarlig ta kontakt med deg.