ALbee

ALbee gasser - vårt sortiment

 

Kjøp og re-fylling av ALbee gassflasker

Albee Air Liquide

Når flasken er tom - re-fylling av gass

Du kan kjøpe re-fylling av ALbee gassflaske hos noen av våre forhandlere. Vi har nærmere 200 ALbee salgssteder over hele landet og dermed også utsalgssted nære deg. Du betaler bare for gassen, og ikke for en ny gassflaske

Kjøp av ny gassflaske

Om du trenger å kjøp en ny ALbee gassflaske, 5 eller 11 liter, kan du også gjøre dette hos våre forhandlere.
Du kan også kjøpe gassflasken online, fraktfritt.

Når du har kjøpt en ALbee flaske, er det du som eier denne. Flasken din overholder lovene når det gjelder vedlikehold, trykktesting og gassfylling. Flasken er kjøperens eiendom og kan derfor ikke kjøpes tilbake. Tomme gassflasker kan kun byttes til flasker med samme størrelse og innhold. Ønskes noe annet, må man betale et mellomlegg

Mange fordeler med ALbee

 • Ingen leie eller leieavtale som skal forlenges eller forskutteres
 • Innebygd regulator, som vi tar service på
 • Innholdsmåler - En veldig tydelig måler som gir bra kontroll og viser hvor mye gass som er igjen på flasken.
 • Med hurtigkobling på slangen, kommer du raskt i gang med arbeidet
 • Den ergonomiske håndtaket gjør at du lett kan ta med deg flasken på trange og vanskelige steder 
 • 5-eller 11 liters flasker som er lette å bære
 • De er lette og sikre å transportere og total vekten på bilen vil bli vesentlig mindre enn med 20-liters flasker
 • Med ALbee kan du kjøre lovlig og slippe bøter om du havner i en ADR- kontroll. Du må huske å koble av slange og stenge ventilen før du transporterer flasken.

Typiske ALbee brukere

BONDEN/JORDBRUKEREN

albee lantbrukare

“Jeg trenger en gassflaske som er lett å ta med seg når jeg skal sveise ting på gården”

Som bonde/jordbruker trenger jeg å komme kjapt i gang når jeg skal sveise. Iblant fikser jeg ting ute og ikke inne på verkstedet, og da kommer ALbee flasken helt til sin plass.

ALbee flasken er lett å håndtere og er utstyrt med det jeg trenger. 11-liters flasken er ikke tung og det innebygde håndtaket gjør at flasken er lett å ta med seg, overalt.

11- liters flasken er et godt valg og holder for meg til det jeg sveiser på gården. Med ALbee slipper jeg leieavtale, som både skal forlenges og forskuddsbetales:

 • Sveise på jordbruksmaskiner
 • Sveise tak, grinder og gjerder
 • Mindre sveisearbeid på gården

VVS:AREN

albee VVS

“Lønnsomhet og sikkerhet er viktig for meg som har et lite firma”.

ALbee gassflaske er perfekt for meg som hele tiden forflytter med mellom ulike serviceoppdrag. 

For oss med små firmaer, skal det være lønnsomt, samtidig som det skal være sikkert. Å ta med en 20-liters gassflaske opp trapper og inn på trange steder, er tungt og slitsomt. Med ALbee er det lett å komme frem, takket være størrelsen på flasken og håndtaket. Arbeidet mitt blir dermed sikrere, ting går raskere og det er mer ergonomisk.

Det er mye vi skal ha med i bilen og etter at jeg gikk over til ALbee, har vekten på bilen min blitt kraftig redusert:

 • MAG- sveising i rustfritt
 • Gir god og stabil lysbue
 • Gir en god finish

GØR DET SELV BILSPORT ENTHUSIASTEN

ALbee DYI

“Jeg slipper leieavtale og legger heller pengene i reservedeler”

Som bilsport enthusiast, bygger og renoverer jeg biler. Det blir en hel del sveisearbeid i begynnelsen av et prosjekt og da syntes jeg ALbee gassflasken passer perfekt.

Jeg slipper til og med leieavtale på flasken, som ellers ville vært økonomisk belastende. Jeg legger heller pengene i reservedeler! Med 11-liters flasken, klarer jeg meg vel og lenge. 

Når det er konkurransedag er det enkelt å ta med gassflasken og sveiseutstyret for å gjøre de nødvendige reperasjonene på stedet:

 • Sveise sammen bildeler
 • Sveise sammen metallplater
 • Sveise eksospotte

LAGRINGSSJEF FOR ET PRODUKSJONS- OG VEDLIKEHOLDSSELSKAP

ALbee underhåll

“Vi valgte en gassflaske som er bra for våre ansatte”

De ansatte utfører sveise- og reparasjoner på plasser som iblant kan være veldig vanskelige å komme til. Å ta med en 20- eller 50 liters gassflaske opp i høye stillasjer eller i trange ganger, er veldig krevende og vanskelig. Å bære en skjærebrenner 40 meter opp, er ikke bra for noen. Vi passer på de ansattes helse og vil derfor at de skal jobbe ergonomisk og sikkert. 

Ved å bruke ALbee, kan de ansatte utføre jobben raskere og med mindre belastning. Arbeidet er sikrere og mer ergonomisk. Med en gassflaske som tar mindre plass er det også mulig å ha flere sett stående. Det blir lettere å planlegge arbeidet og effektiviteten øker.

Med hurtigkobling på slangen kommer vi raskt i gang med arbeidet og vi trenger ikke lete etter en regulator, for den er jo innebygd.

Mer om ALbee

En moderne gassflaske
Hvis du vil ha en håndteringsvennlig gassflaske uten å måtte leie, er ALbeeTM et godt valg.

Du som sveiser tar enkelt med deg flasken dit du skal jobbe. Du kan bruke ALbee til alle typer sveise- og skjærearbeider, innbefattet MIG-/TIG- og MAG-sveising. ALbee Cool Nitrogen brukes i forbindelse med bl.a. HVAC-arbeider, mens ALbee Fly Helium er praktisk til fylling av ballonger.

Uansett bruksområde har du en bærbar og sikker flaske med innebygd regulator. Ettersom du kjøper og får den etterfyllt, slipper du alt styret med leie. Denne moderne gassflasken gjør hverdagen din enklere.