Retningslinjer for utstyrshygiene i næringsmiddelindustrien

21/10/2018

Hygienic guidelines food equipment
European Hygienic Engineering and Design Group gir svar på spørsmålene

Det er utrolig viktig å ha en profesjonell innstilling til alt som har med hygiene å gjøre i næringsmiddelindustrien. Selv relativt små feilskjær kan få langtrekkende og alvorlige konsekvenser.

Med tanke på helserisikoene for allmennheten er det ikke mer enn rimelig at EU har strenge regler når det gjelder hygiene i næringsmiddelindustrien. Forbrukernes helse må alltid gå foran. Problemer med hygienen kan dessuten få negative konsekvenser for foretakene som er involvert. Hvis en vare må tilbakekalles, kan det bli dyrt. Og enda dyrere kan det bli hvis selskapet får skadet omdømmet sitt.

Hygienic guidelines food equipment

Hva sier loven?

Ifølge EUs lovgivning må alt utstyr som kommer i kontakt med næringsmidler være enkelt å rengjøre. Det er imidlertid opp til produsenten å avgjøre hvordan dette skal løses rent konkret. Det finnes riktignok ISO-standarder, men forskriftene er ikke tilstrekkelig detaljerte.

Hva kan EHEDG tilføre?

EHEDG – European Hygienic Engineering and Design Group – er en ikke-statlig organisasjon som kan betraktes som en forlengelse av lokal lovgivning og ISO-standardene. Retningslinjene som organisasjonen utarbeider for hygienisk design er basert på klare og konkrete eksempler som gjør dem enkle å bruke i praksis.

Foretak som markedsfører utstyr som innfrir EHEDG-retningslinjene kan be om sertifisering. Organisasjonen – som er godkjent av næringsmiddelindustrien – har 1400 medlemmer verden rundt som alle jobber på frivillig basis.

Bedre hygiene takket være vedlikeholdsvennlige maskiner

"Maskiner som brukes i næringsmiddelindustrien må først og fremst ha en gjennomtenkt design", poengterer Hein Timmerman, Global Sector Specialist hos det internasjonale næringsmiddelforetaket Diversey og styremedlem i EHEDG. "For eksempel bør færrest mulig deler på utstyret ligge horisontalt, ettersom kontaminerte substanser lettere kan feste seg der. Det er svært viktig at maskinene er enkle å rengjøre. I tillegg er det viktig at de står støtt på høye bein slik at undersiden kan rengjøres ordentlig. Ved å holde maskinene rene kan dessuten allergifremkallende stoffer elimineres."

Miljøfaktorer

"Utover maskinen i seg selv, er også miljøfaktorene av betydning. En eller annen form for hygienisk avløp må installeres nær utstyret, slik at det blir enkelt å løsne næringsmiddelrester, vann og rengjøringsmidler. Også miljøet rundt utstyret må holdes rent. Når alt havner rundt omkring, er det ikke noe stort poeng i å rengjøre gulvet rundt selve utstyret hvis medarbeiderne som skal jobbe ved utstyret, først må passere tilstøtende områder der gulvene er skitne eller kontaminerte."

"I tillegg er det viktig at de som utfører vedlikeholdsarbeider på utstyret får riktig informasjon og støtte slik at de er innforstått med hva som gjelder og hva som skal gjøres."

Det er i detaljene det ligger

"Når det gjelder næringsmiddelsikkerhet, kan vi aldri overse en eneste detalj. Gummipresenninger må f.eks. være laget av sporbart, næringsmiddelgodkjent materiale, og tråder får kun brukes hvis de er helt beskyttet. I motsatt fall kan kontaminert materiale feste seg og til slutt havne i næringsmidlene", fortsetter Hein Timmerman.

"Serviceteknikerne må bruke rene verktøy. Alle de benyttede smøremidlene må være godkjent for næringsmiddelindustrien, og samtlige deler av utstyret må kunne spores – også hvis det byttes ut deler. Hvis det oppstår et problem, skal det være mulig å avgjøre hvem som har ansvaret."

Det er viktig å huske at utstyr som er enkelt å rengjøre og vedlikeholde ikke nødvendigvis trenger å være dyrere enn utstyr som ikke er det. Utstyr som er enkelt å rengjøre vil dessuten ofte ha færre festepunkter og være mer holdbart, samtidig som det trenger færre kjemikalier og mindre vann ved grundig rengjøring.

Les mer på EHEDGs hjemmeside.

Kontakt oss