Å opprettholde kjølekjeden er en kompleks utfordring

18/06/2019

Cold Chain
Kjølekjeden er avgjørende for håndteringen av næringsmidler

Hvis en bedrift bryter reglene for kjølekjeder, kan det få alvorlige økonomiske konsekvenser – ikke minst ettersom det kan føre til alvorlige helseproblemer for kunden.

Hvilken rolle kjølekjeden spiller

At kjølekjeden er avgjørende for håndteringen av næringsmidler sier seg selv. Målet med kjølekjeden er å oppbevare og transportere næringsmidler ved riktig temperatur, for å hindre at biologiske prosesser starter. Frukt, grønnsaker, meieriprodukter, kjøtt og fiskeprodukter må derfor være fryste eller holdes kalde under hele produksjonen og gjennom hele forsyningskjeden. Hvis dette ikke gjøres på riktig måte, stimuleres tilveksten av patogener og farlige mikroorganismer.

Ulike studier har imidlertid vist at effektiviteten i kjølekjeden mange ganger er lav og at temperaturene ofte ligger over eller under den optimale intervallen.

Listeria og campylobacter

Ifølge den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet (EFSA) og det europeiske smittevernbyrået (ECDC), har det i løpet av de siste ti årene blitt stadig flere i Europa som rammes av infeksjonene listeria og campylobacter. Begge disse sykdommene er svært alvorlige, særlig for utsatte grupper som f.eks. eldre, gravide og personer med nedsatt immunforsvar.

Hvor i kjeden går det galt?

Til tross for tydelige regler og et enkelt mål om å holde ferskvarer innenfor de ønskede temperaturintervallene på alle trinn i kjølekjeden, ser det ut til å være en stor utfordring å skulle gjennomføre dette i praksis.

Diagrammet under viser fire vanlige eksempler der kjølekjeden brytes. I det første stiger temperaturen til over høyeste tillatte lagringstemperatur. Det kan ha flere ulike årsaker: for eksempel utilstrekkelig kjøling i produksjonen, et upålitelig temperaturovervåkningssystem, skiftende temperaturer fordi kjøleaggregatet slås av og på, lokale varmekilder i lastebiler eller lagerlokaler, eller for høye temperaturer ved lasting og lossing.

Et annet problem er at temperaturen kan bli for lav, for eksempel hvis produktene oppbevares i et for kaldt lagerlokale eller utsettes for vintervær for lenge (f.eks. etter lossing). De tredje og fjerde problemområdene, der temperaturen stiger for fort igjen – det første i butikken og det andre hjemme hos sluttbrukeren – kan oppstå hvis butikkhyllene er overfylte eller kunden bærer hjem maten uten å beskytte den i f.eks. en kjølebag.

Europeiske standarder

Det er utarbeidet en enhetlig næringsmiddellov for EU. Ut fra kvalitetsstandardene i ISO 9000 har det blitt laget et håndteringssystem for næringsmiddelsikkerhet som har resultert i ISO 22000-standarderna.

HACCP

HACCP er et system for næringsmiddelsikkerhet der bedriftene identifiserer alle trinnene i produksjonen, og angir hvilke risikoer som finnes og hvordan de skal forhindres. Alle som driver virksomhet innenfor næringsmiddelindustrien, er pålagt å implementere et system som bygger på HACCP.

Løsninger for kjølekjeden fra Air Liquide

Air Liquide tilbyr et bredt sortiment av løsninger for en optimal håndtering av kjølekjeden.

I produksjonen
Visse prosessenheter i produksjonslinjen kan generere overskuddsvarme som varmer opp næringsmidlene som bearbeides. Dette er ofte tilfellet med blandingsenheter. Air Liquide har utviklet gassinjektorer som kan plasseres direkte på enheten og injisere enten flytende karbondioksid eller nitrogen for å holde næringsmidlet kaldt. Den hygieniske designen og enkle installasjonen gjør dette til en populær og svært effektiv løsning.

Under transport
De flesta livsmedelsbutiker i städer tar i genomsnitt emot fyra lastbilar med leveranser om dagen. Många lastbilar har begränsad tillgång till butiker som ligger nära bostadshus på grund av det buller som genereras av de bränsledrivna kylaggregaten.

De fleste dagligvarebutikker i byene tar i gjennomsnitt mot fire lastebiler med leveranser hver dag. På grunn av støyen fra de drivstoffdrevne kjøleaggregatene, har mange lastebiler begrenset tilgang til butikker som ligger nær bolighus.

Air Liquides løsning heter «Blueeze»: en lastebil som kombinerer kjøleenergien hos flytende nitrogen og flytende naturgass for minimal miljøpåvirkning og optimal effektivitet selv ved lange strekninger og flere døråpninger. Denne løsningen gir utmerket temperaturstyring, kjøling og frysing på en bærekraftig og stille måte.

Det finnes mange andre tilgjengelige teknologier, for eksempel kjøleposer med tørrispellets og Carbofresh-system for kjøling av matbrett til f.eks. sykehus.

Les mer om Air Liquides løsninger for næringsmidler.

Kontakt oss