Helhetsløsninger gir best resultat

16/05/2019

gases for beverages

Det er en kjent sak at oksygeninnhold i væsker som f.eks. drikker, sauser, olivenolje eller legemidler, fører til oksidering. Ettersom oksideringen virker negativt inn på holdbarheten, bør oksygenmengden reduseres så mye som mulig. «Oksygenhåndtering» er en serie av tiltak som skal sikre at oksygenrestene i sluttproduktene holdes på et minimum.

«Oksygenhåndtering har de siste årene blitt langt viktigere, da kjemikalier i økende grad nå byttes ut med naturlige komponenter for farge og smaksforsterkning», forklarer Rudy Lamond, Growth Leader for Water Treatment & Gas ved avdelingen Liquid Applications hos Air Liquide ALTEC. «Disse naturlige komponentene er mer ømtålige for oksidering, både ved produksjon og lagring.»

Oppvarming eller vakuumbehandling? Helst ingen av delene.

«En bedre, billigere og mer effektiv måte å fjerne oksygen på, er å injisere nitrogengass i væsken», fortsetter Rudy. «Dette gjøres ved hjelp av en injektor for gass i væske, som fås i en rekke ulike utførelser. Den kan skreddersys ut fra produksjonsprosessene hos kunden og hvilke produktegenskaper som er ønsket.»

«Denne metoden gir mange fordeler. Ved å redusere behovet for å tilsette fargestoffer og konserveringsmidler, bidrar den til bedre smak og lavere kostnader. Injiseringen av nitrogen hindrer dessuten misfarging, slik at produktet får lengre holdbarhet. Det innebærer også at et visst produksjonsskjema kan optimeres, ettersom det med større produksjonsserier kan tilvirkes større mengder av samme produkt. Videre reduseres behovet for raskt å veksle produksjonsprosess til andre produkter, og dette bidrar til tids- og kostnadsbesparelser.»

Nitrogen

«En bedre, billigere og mer effektiv måte å fjerne oksygen på, er å injisere nitrogengass i væsken», fortsetter Rudy. «Dette gjøres ved hjelp av en injektor for gass i væske, som fås i en rekke ulike utførelser. Den kan skreddersys ut fra produksjonsprosessene hos kunden og hvilke produktegenskaper som er ønsket.»

«Denne metoden gir mange fordeler. Ved å redusere behovet for å tilsette fargestoffer og konserveringsmidler, bidrar den til bedre smak og lavere kostnader. Injiseringen av nitrogen hindrer dessuten misfarging, slik at produktet får lengre holdbarhet. Det innebærer også at et visst produksjonsskjema kan optimeres, ettersom det med større produksjonsserier kan tilvirkes større mengder av samme produkt. Videre reduseres behovet for raskt å veksle produksjonsprosess til andre produkter, og dette bidrar til tids- og kostnadsbesparelser.»

Mindre emballasje, mindre CO2-utslipp

«Tilsetningen av nitrogen gjør at emballasjen er trykksatt, som er tilfellet med drikker som inneholder karbondioksid. PET-emballasjen kan dermed produseres med tynnere vegger, og dette gir billigere emballasje, lavere vekt og reduserte transportkostnader. Pluss lavere CO2-utslipp, naturligvis.»

Produsentene har lenge vært klar over problemene med forekomsten av oksygen, og har iverksatt tiltak for å få bukt med disse. Tiltakene har imidlertid ikke alltid gitt ønsket resultat. Produsentene kan f.eks. bruke en vakuummaskin for å fjerne oksygen på et stadium i prosessen, men når andre væsker så blandes med produktet senere i produksjonsforløpet, tilsettes det på nytt oksygen. Den innledende fjerningen av oksygen vil dermed kun ha begrenset effekt.

Helhetsløsninger gir best resultat

«Vi utmerker oss ved å gripe an produksjonsprosessen som helhet. Vi begynner alltid med en gjennomgang for å identifisere alle de oksygensensitive punktene i prosessen. Enkelte av våre eksperter har sågar tatt patenter på disse gjennomgangene. I den første fasen ser vi på hvordan væsken kan gjøres oksygenfri. Deretter jobber vi med å rense tankene der væskene oppbevares midlertidig, og gjøre disse inerte.»

«På neste trinn, som er overføringsfasen, sørger vi for at væsken ikke tar opp oksygen under overføringen til neste trinn i operasjonen (filtrering, blanding osv.). Til slutt iverksetter vi tiltak for påfyllingsfasen. Vi gjør her påfyllingssystemet og beholderne inerte, og passer på at tomrommet i flasken mellom væsken og lokket blir oksygenfritt. Alle disse tiltakene – helt frem til siste trinn – er nødvendige. I motsatt fall mister man en stor del av effekten av de tidligere tiltakene.»

Kontakt oss