Fleksitarianer – nye mattrender skaper nye utfordringer for næringsmiddelindustrien

16/08/2019

Flexitarian
Fleksitarianernes valg av mat påvirker næringsmiddelprodusentene

For ikke så lenge siden var det en selvfølge for de fleste i den vestlige verden at ett av dagens måltider skulle inneholde kjøtt og vegetarianerne utgjorde kun en svært liten gruppe. I dag velger imidlertid stadig flere en livsstil som semi-vegetarianer eller fleksitarianer. Vi skjærer ned på kjøttforbruket, og velger i stedet mer bærekraftige alternativer og mat med høyere grønnsaksinnhold. Til og med verdens største hurtigmatkjede, McDonalds, følger trenden og lanserte sin første veganburger, McVegan, i Sverige og Finland for et par år siden.

Mer miljøvennlige næringsmidler

I en undersøkelse som ble gjennomført av J. Walter Thompson Intelligence, fremgår det at «74 % av åtti- og nittitallsgenerasjonen i England og USA ønsker å legge om matvanene sine for å redusere miljøpåvirkningen og at 70 % er villige til å betale mer for produkter med gjenbruk eller gjenvinning av materialer». Vi får stadig oftere påminnelser om miljøavtrykket vårt og mange ønsker å gå over til mer bærekraftig, sunnere, tryggere og mer smaksrik vegitarmat.

Fleksitarianertrenden har fått flere forbrukere til å be om ulike alternativer til de tradisjonelle kjøttproduktene og med tydelige næringsmiddeldeklarasjoner som viser at produktene inneholder velkjente og grønnsaksbaserte ingredienser. Både fleksitarianere og vegetarianere vil dessuten ha produkter som ligner overbevisende på kjøtt, og som har høy næringsverdi. Samtidig er det viktig at produktene er lette å tilberede og kan varmes opp raskt og enkelt.
Trenden skaper en rekke nye utfordringer for næringsmiddelindustrien:

  • Å levere høy kvalitet når det gjelder utseende og smak. Fleksitarianere og vegetarianere forventer at de vegetariske produktene de tilbys skal se ut og smake som kjøtt.
  • Å sikre bærekraftig næringsmiddelproduksjon. Forbrukerne blir stadig mer opptatt av å redusere miljøpåvirkningen sin i forbindelse med forbruk av næringsmidler. Samtidig må næringsmiddelproduksjonen øke med hele 60 % innen 2050 for å dekke verdens behov.
  • Å være fleksibel og omstille produksjonen ut fra kravene som forbrukerne stiller.

Man skulle tro at dette var utelukkende gledelig nytt for næringsmiddelindustrien, men det krever en del omstillinger både med tanke på produksjon og oppbevaring av næringsmidler.

Air Liquide takler utfordringen med glans!

«Air Liquide har en rekke gassløsninger som sikrer at næringsmiddelprodukter bevarer kvalitet og utseende», forklarer Mats Nilsson, Business developer og Field Sales, Food & Pharma.

«Ved hjelp av våre løsninger og ved hjelp av vår ekspertise, kan næringsmiddelbedriftene drive effektiv og konkurransedyktig produksjon. Blant annet kryogen frysing og kjøling gjør det mulig å bevare en attraktiv utseende og form. En annen viktig løsning er MAP (Modified Atmosphere Packaging), eller gasspakking, som løser mange problemer i forbindelse med oppbevaring av næringsmidler.»

«Ved å pakke næringsmidler med gass forlenges holdbarheten på produktet. ALIGAL™-næringsmiddelgassene våre omfatter rene gasser (karbondioksid, oksygen og nitrogen) og gassblandinger, og er av såkalt «food grade»-kvalitet. De produseres i samsvar med regler og anbefalinger for næringsmiddelsikkerhet og hygiene. Gassene forlenger holdbarheten på ulike typer ferdigretter, frukt, grønnsaker, kjøtt, fjærkre, fisk, ost, brød og meieriprodukter. Bruk av gasspakking minimerer matsvinnet og reduserer dermed miljøavtrykket vårt.»

Lengre produksjonsserier, mindre bruk av konserveringsmidler

«For næringsmiddelprodusentene betyr dette at de kan jobbe med lengre produksjonsserier – noe som er både enklere og mer økonomisk. I tillegg går det med mindre tid til rengjøring og mengden avløpsvann reduseres. Produsentene kan dessuten utvide transportstrekningene sine, ettersom transporttiden kan forlenges uten at produktene tar skade av det. Sist, men ikke minst kan næringsmiddelprodusentene kutte i bruken av konserveringsmidler når de pakker produktene sine med MAP.»

Forbrukerne drar selvsagt også nytte av den forlengede holdbarheten som oppnås ved hjelp av MAP-produktene. Det faktum at vi ikke trenger å kaste så mye mat, betyr penger til overs i husholdningsbudsjettet. Takket være den forlengede holdbarheten på matvarene trenger vi ikke å handle inn like ofte og reduserer dermed miljøpåvirkningen vår.»

ALIGAL gassblandinger for gasspakking

«ALIGAL-gassene for MAP omfatter én gass for hvert enkelt næringsmiddel. For eksempel ALIGAL 13 brukes til blant annet ferdigmat. Avhengig av produktet kan gassblandingen forlenge holdbarheten til minst 3–4 uker ved en temperatur på 4 °C, og forhindre at maten ødelegges gjennom nedbryting av bakterier osv.».

Kontakt oss