Bedre næringsmiddelkvalitet med optimal temperaturregulering

03/10/2019

Optimal temperature regulation
Air Liquide tilbyr uforpliktende kundetilpasset rådgivning

Den nyeste utviklingen gjør det mulig å oppnå perfekt temperaturregulering under produksjon og transport av næringsmidler som kjøtt, fisk, fjærkre, grønnsaker, ost og pasta. Dette gir noen betydelige fordeler.

Begrense bakterietilveksten

«Det er et velkjent faktum at temperaturregulering er viktig innen produksjon og transport av næringsmidler», forklarer Andy Augustus, Food & Pharma Market Manager, Air Liquide. «Dette er for å begrense bakterietilveksten som ellers bryter ned produktet for tidlig og resulterer i kortere holdbarhet. Temperaturer som er for høye eller for lave kan også føre til at det blir vanskeligere å bearbeide næringsmidler i etterfølgende produksjonsfaser. For eksempel kan en hamburger bare få sin karakteristiske form om kjøttets temperatur holder seg innen visse grenser.»

«Temperaturregulering er ikke viktig i samme utstrekning for alle typer næringsmiddel, men generelt har det vist seg at nøyaktig temperaturregulering resulterer i overlegen prosesskontroll og derfor bedre næringsmiddelkvalitet.»

Varmekilder

«Uønskede varmekilder må håndteres ved flere punkter i næringsmiddelkjeden. Iblant begynner det med de grunnleggende ingrediensene. I de siste årene har f.eks. høye utetemperaturer i sommermånedene ofte gjort det nødvendig først å kjøle ned melet, som vanligvis oppbevares i siloer, før videre bearbeiding til deigprodukter. Dette kommer av at gjæringsprosessen ellers ville induseres for tidlig.»

«Friksjonen som skapes ved elting og blanding genererer også varme, noe som fører til en uønsket økning i deigtemperaturen. Ofte går næringsmiddelet til en annen maskin for forming. Men hvis næringsmiddelet varmes opp for mye virker det negativt inn på viskositeten, slik at det blir vanskelig å skape og bevare ønsket form. Temperaturen kan også stige (iblant altfor mye) under transport, noe som kan påvirke holdbarheten. Et eksempel på dette er at kompost for dyrking av sopp må kjøles ned med tørris på sommeren for å forhindre at den varmes opp for raskt under transport.»

Overlegen presisjon

«Flytende kvelstoff på -196 °C og kulldioksid på -78 °C har potensiale til å holde temperaturer i næringsmiddelkjeden under nøyaktig kontroll. Men for å utnytte dette potensialet maksimalt, må kjøleprosessen i mange tilfeller optimeres. Dette innebærer vanligvis bare noen mindre justeringer som krever små eller ingen økonomiske forpliktelser. I enkelte tilfeller kan kjølesystemet på blendere, skjæremaskiner eller andre maskiner imidlertid trenge å modifiseres noe.»

Fortsatt ledende stilling innen kjøleteknikk

«Air Liquide har et stort antall kvalifiserte kjøle og fryseeksperter – over 50 medarbeidere i konsernet – og har derfor stor intern kunnskap om kjøling og frysing innen helt forskjellige næringsmiddelområder.»

«Kjølegassene våre, som nitrogen og karbondioksid i form av væske, gass, snø eller tørris er i overensstemmelse med EU-forordningen 852/2004. Vi oppfyller E-spesifikasjonene og i produksjons- og leveringskjeden følges HACCP-prinsippet. Målet er å bli ISO FSSC22000-sertifiserte i 2020. Air Liquide utvikler også utstyr av høy kvalitet for å sprute inn nitrogen og kulldioksid. Dette utstyret kan brukes i nytt prosessutstyr som miksere, skjæremaskiner samt blandings- og eltemaskiner, men også for å oppgradere eksisterende installasjoner.»

Kryogene gasser for matlaging

Kryogene gasser kan tilsettes automatisk ovenfra i blendere, skjæremaskiner samt mikse- og eltemaskiner. Her velger vi CO2, hvorav ca. halvparten omdannes til snø. Dette kan også gjøres manuelt og da er tørris det foretrukne alternativet. En annen mulighet om maskinen tillater det, er å injisere kulldioksid eller kvelstoff nedenifra. Dette minsker den nødvendige prosesstiden, men krever en spesiell injektorinnstilling. Injektorene fremstilles av Air Liquide og brukes bl.a. av GEA.

Gjennomfører en uforpliktende analyse

«Air Liquides erfarne kjøle- og fryseeksperter kan helt uten forhåndsbetingelser besøke næringsmiddelsprodusenter for å analysere i hvilken grad deres produksjonsprosess kan optimeres ytterligere. De utarbeider siden en rapport om den eksisterende situasjonen og mulighetene for oppfølgningsprosjekter.»

Kontakt oss