vindkraft

Klimasmart gass fra Air Liquide

Strand med fotspår.

Air Liquide tar klimautfordringen svært alvorlig. Vi var den første gassleverandøren i Norden som ga kundene mulighet til å kjøpe klimasmart flytende gass, Green Origin. Nå er også gassflaskene våre fylt med klimasmart gass, Green Origin Inside.

Dette er et unikt konsept som vi har utviklet for å redusere klimapåvirkningen fra forskjellige gasser (oksygen, nitrogen, argon og karbondioksid) til et minimum i et livssyklusperspektiv.

Vi skulle gjerne si med god samvittighet at Green Origin gir deg en klimanøytral gass, men ettersom vi mener at et produkt ikke kan være fullstendig klimanøytralt, velger vi å nøye oss med å kalle den klimasmart. Og det er den virkelig!

Vi jobber kontinuerlig med å redusere klimapåvirkningen fra energiforbruk og transport til et minimum, og med Green Origin-konseptet tar vi ansvar for utslippene vi fremdeles ikke har klart å eliminere.

Vårt Green Origin-løfte

vindkraft

Vi garanterer følgende når du kjøper gass i henhold til Green Origin-konseptet vårt:

Innkjøpt opprinnelsesmerket strøm fra vind- og vannkraft tilsvarer 100 % av energiforbruket til produksjon og fylling av gass. Vi tar også hensyn til gassvinn under fylling og transport.

Karbondioksidutslipp fra transport klimakompenseres gjennom et prosjekt som oppfyller kravene fra Gold Standard Foundation (for energiprosjekter) og Plan Vivo (for skogprosjekter). For flytende gass kompenserer vi for transporten fra produksjonsanlegget til kunden. For gasser på gassflasker kompenserer vi for transporten fra produksjonsanlegget til fyllestasjonene våre.

Styrk varemerket ditt – ta et aktivt miljøvalg

Grönt träd.

For å kunne garantere for deg du som kunde at Green Origin gir reelle klimagevinster, har vi valgt å la en ekstern part gjennomføre jevnlige gjennomganger av data, rutiner og dokumentasjon som særlig er knyttet til Green Origin-konseptet. Gjennomgangen sikrer at det for hvert år er kjøpt inn riktig mengde fornybar strøm og klimakompensasjon

Rutiner og dokumentasjon for datainnsamling og beregninger inngår også i ledningssystemet vårt, og det er sertifisert etter ISO 9001 i hele Norden, og i Sverige og Danmark er det også sertifisert etter ISO 14001. Arbeidsmetoden for Green Origin følger også kravene til egne miljøerklæringer (type II-miljømerking) i ISO 14021, og konseptet er basert på en beskrivelse av gasslivssyklusen i EIGA (European Industrial Gases Association) Doc 167/11, Methodology to establish a Product carbon footprint.

Som Green Origin-kunde hos Air Liquide får du tilsendt et Green Origin Validation statement hvert år i april–mai på etterskudd. Flere eksemplarer kan bestilles fra Air Liquides kundeservice.

Hvorfor velger kundene våre Green Origin?

green origin gaser

I tillegg til at du som kunde bidrar til en langsiktig bærekraftig utvikling, får du mulighet til å styrke bedriftens merkevare ved å vise at du tar et aktivt miljøvalg. Når du er Green Origin-kunde, sender vi deg hvert år et dokument som viser at du bidrar til reduseringen av karbondioksidutslipp gjennom Green Origin. 

Når du kjøper flytende gass, får du informasjon om den klimagevinsten nettopp din bedrift har bidratt til gjennom Green Origin. Når du kjøper flasker eller pakker med gass, får du informasjon om den totale reduksjonen i karbondioksidutslipp som er gjort gjennom Green Origin-konseptet på nasjonalt nivå, og som du har deltatt i.

Les om hvordan vår kunde Ole’s i Finland bruker Green Origin klimasmart gass i sin virksomhet.

Klimapåvirkning i gasslivssyklusen

Eau d’origine domestique et modernisation des réseaux de collecte

Vi er en heldig bransje med fantastiske råvarer uten negativ klimapåvirkning. For produksjon av oksygen, nitrogen og argon bruker vi ganske enkelt vanlig omgivelsesluft, der karbondioksid utvinnes som et biprodukt. I vårt tilfelle er det fra kjemisk veisaltproduksjon og fermentering av hvete.

Selv under bruk har ikke disse gassene noen negativ klimapåvirkning. Karbondioksidet slippes normalt ut under bruk, men bidrar ikke til noen økning i klimapåvirkningen fordi det ellers ville blitt sluppet ut ved kilden, det er bare blitt forflyttet. I stedet kan gassene våre bidra til å redusere miljøpåvirkningen ved f.eks. vannrensing og forbrenningsprosesser.

Klimapåvirkningen i gassens livssyklus kommer altså for det meste fra elektrisitetsproduksjon i produksjonsprosessene våre og fra transporten til deg som kunde. Derfor var det enkelt for oss å utforme vårt Green Origin-konsept.

Pris eller produktforespørsel?

Skal vi hjelpe deg med å finne den riktige gassblandingen? Og til rett pris? Send inn dine opplysninger, så vil vi snarlig ta kontakt med deg.