Air Liquides veikart for energikonvertering

27/09/2023

Energy transition

Air Liquide har tatt flere ambisiøse og vidtrekkende initiativer som en del av konsernets veikart for energikonvertering.

– La meg begynne med å si at vi ikke gjør dette bare fordi alle andre gjør det, forklarer Vianney de Buchet, Vice President Energy Transition Europe hos Air Liquide. – Vi ønsker å ta vår del av ansvaret for å redusere CO2-utslippene betydelig på alle måter vi kan. Ikke bare er dette i samsvar med konsernets DNA og kjerneverdier, men det er også i tråd med vår ekspertkunnskap innenfor hydrogen og CO2, som begge inngår i energikonverteringen. Vi har tatt flere initiativ for å nå våre tre energikonverteringsmål.

– Vårt første og mest åpenbare mål er å redusere CO2-utslippene som er direkte eller indirekte knyttet til våre egne produksjonssystemer. Det andre målet er å hjelpe kundene med å redusere sine CO2-utslipp. Det tredje målet er å bygge nye økosystemer som bidrar til et lavkarbonsamfunn.

A-vurdering fra CDP

Air Liquide har selvfølgelig jobbet for å redusere utslippene av CO2 i lang tid. Hvert år setter konsernet av ca. 100 millioner euro til tiltak som har som mål å redusere konsernets og kundenes økologiske fotavtrykk. I 2020 fikk Air Liquide plass på A-lista til CDP (tidligere kjent som Carbon Disclosure Project), en ideell organisasjon som evaluerer selskaper basert på deres klimatiltak. CDP fremhever Air Liquides strategi for bærekraftig vekst slik den kommer til syne i konsernets utvikling av hydrogenteknologi og deltakelse i en rekke innovative prosjekter.

Redusere CO2-utslippene

Air Liquides overordnede klimamål frem til 2035 kan uttrykkes som følger:
−33% CARBON EMISSIONS BY 2035
CARBON NEUTRALITY BY 2050

– For å lykkes med dette, bruker vi stadig mer fornybar energi samtidig som vi reduserer energiforbruket vårt, forteller Vianney de Buchet. – En betydelig del av energien vi bruker i dag, har allerede et lavt karbonavtrykk, men vi ønsker å øke bruken av fornybar energi enda mer. Vi vil også ta hensyn til energimiksen til potensielle leverandører når vi bestemmer hvem vi vil samarbeide med i fremtiden.

Air Liquide i Europa deltar også i en rekke innovative prosjekter for å fange og lagre CO2 (CCS – Carbon Capture and Storage), som Porthos i Rotterdam og Antwerp@C i Antwerpen. Disse storskalaprosjektene har mulighet til å redusere karbonavtrykket til industribedrifter betydelig. Air Liquide har også signert et omforent memorandum med det norske CCS-prosjektet Northern Lights.

Tiltak for kundene

Vianney de Buchet: – Vi er klar over at energiomstillingen er en stor utfordring for hele bransjen og derfor ønsker vi å hjelpe kundene våre med å nå sine mål.

– Vi vil gjøre teknologien vår tilgjengelig slik at kundene også kan fange opp sine CO2-utslipp. Dette karbondioksidet kan deretter gjenbrukes – f.eks. til hagebruk eller drikker med kullsyre,  eller så kan det lagres trygt under havbunnen.

Et lavkarbonsamfunn

– Selv om vi er overbevist om at det er avgjørende at vi kan redusere CO2-utslippene, mener vi at det er minst like viktig å utvikle ny teknologi og lykkes med å sette den ut i livet.

– Siden hydrogen vil spille en nøkkelrolle i morgendagens samfunn og for energiomstillingen, bruker vi ressurser på å optimalisere denne teknologien. Hydrogen vil ha en enorm innvirkning på transportsektoren – ikke bare for biler, men også for lastebiler og skip – og denne gassen vil også i økende grad bli brukt som energikilde i industrien. Faktisk kunngjorde Air Liquide nylig at konsernet lanserte et prosjekt for å distribuere 1000 hydrogendrevne lastebiler i havnen i Rotterdam.

Air Liquide investerer også i installasjoner for rensing av biometan. Biometan er en bærekraftig gass som fremstilles gjennom gjæring av organisk avfall, og som har de samme egenskapene som naturgass, men som må renses før den kan injiseres i naturgassnettet. Innen 2025 bør anleggskapasiteten ha økt til 5 TWh pr. år.

Air Liquide i Norden først ute med å lansere klimasmart gass

Air Liquide var først ute i Norden med å lansere klimasmart flytende gass, Eco Origin (tidligere Green Origin). Etter hvert fulgte Green Origin Inside – klimasmart gass i gassflasker

Konseptet er utformet for å redusere klimapåvirkningen fra ulike gasser (oksygen, nitrogen, argon og karbondioksid) til et minimum i et livssyklusperspektiv.

– Det er derfor tydelig at Air Liquide gjør det de kan for å håndtere energiomstillingen, avslutter Vianney de Buchet. – Selvfølgelig forventer vi å møte flere utfordringer og hindringer – alt annet ville vært merkelig – men vi er fast bestemt på å nå våre mål og ta ledelsen i bransjen.

Les mer

Air Liquide-konsernets nye strategiske plan ADVANCE fokuserer på en bærekraftig utvikling.
Slik jobber Air Liquide i Norden med en bærekraftig utvikling.

Kontakt oss