Effektiv og bærekraftig fjernsupport av våre produksjonsanlegg med smart glasses

08/05/2023

Smart Glasses
Arnaud Sanchez, Digital Transformation & Innovation Manager & Sami Rajala, Large Industry Production Manager Finland

Air Liquide er en bedrift som har en innovativ kultur med handlinger for bærekraftig utvikling. En av de innovative løsningene som er implementert er Smart Glasses som gir fjernstøtte til produksjonsanlegget vårt i Kittilä. 

Hvorfor har vi valgt smart glasses?
Air Liquide Large Industries sin virksomhet krever at drifts- og vedlikeholdsteam jobber så nært produksjonsanleggene våre som mulig.  Når et anlegg trenger teknisk assistanse og kunnskapsutveksling i kritiske situasjoner, bidrar Smart Glasses med en digital bro.

Hva er smart glasses?
Smarte briller er håndfrie enheter som bæres på hodet og er utstyrt med et kamera, en skjerm og en mikrofon slik at det er mulig å kommunisere med folk langt unna. 

I hvilke bruksområder kan smart glasses brukes?
Smart Glasses har flere bruksområder. I tillegg til å gjøre det mulig å motta teknisk veiledning eksternt, kan de også brukes til å overvåke en lærling eller underleverandør og eksternt følge handlingene de utfører. De kan også brukes til å ta opp videoprosedyrer, dele god praksis og utstede arbeidstillatelser eksternt. 

Smart glasses

Hvilke fordeler har smart glasses?
LI Produksjonssjef Finland Sami Rajala anerkjenner verdien av denne innovative nye løsningen.  
– Vi kan nå enkelt bidra til å løse tekniske problemer slik at driften forblir stabil, uten at vi må dra til anlegget.  I bærekraftsplanen vår har vi forpliktet oss til å redusere CO2-utslippene våre ved å redusere arbeidsreisene våre. Smart Glasses sparer også tid samt øker kundetilfredsheten. Brillene er også enkle å bruke og kan praktisk kobles til kontrollrommet vårt i Raahe, forklarer Sami.

Kontakt oss