Ting du bør ha i bakhodet når du kjøper en LBM-maskin

21/10/2018

LBM machine
3D-printing i praksis

Det er enkelte ting du bør tenke over, dersom du vurderer å kjøpe en LBM-maskin (Laser Beam Melting). Avgjørelsen kompliseres gjerne av at du i tillegg til selve maskinen ofte må velge spesifikt ekstrautstyr.

Kontroller først og fremst at maskinen klarer å behandle pulveret du vil bruke. Større maskiner er vanligvis ikke i stand til å håndtere pulvermateriale som f.eks. martensittisk stål (1,2709).

Pulversystem: automatisert eller manuelt?

Finn ut hvilken metode som brukes for å transportere pulveret i maskinen. Ved serieproduksjon brukes som regel helautomatiserte systemer. I slike automatiserte systemer vil det overskytende pulveret bli sendt via rør til en filterstasjon for rengjøring. Deretter blir pulveret transportert tilbake til LBM-maskinen og brukt om igjen.

I de vanligste pulversystemene brukes beholdere. Dette krever normalt sett manuell håndtering. Selv om denne delen av prosessen kan automatiseres, blir det i praksis sjelden gjort. Årsaken er den høye kostnaden og risikoen for at ulike pulverrester kommer i kontakt med hverandre.

3D printing

Benchmarking

Det kan også være aktuelt å gjøre en benchmarking. Du bør her velge sammenligningsform ut fra hva som skal produseres. Det bør gjøres en sammenligning både av kvalitative parametre (f.eks. finish og porøsitet) og økonomiske aspekter som blant annet utskriftshastighet og maskinkostnad. Å gå til innkjøp av en LBM-maskin er ingen enkel beslutning, og det er derfor ofte lurt å rådføre seg med en ekspert.

Tenk også på følgende:

  • Gi medarbeiderne grundig opplæring.
  • Begrens antall materialer per maskin.
  • Velg en optimal prosessgass med maksimal leveringssikkerhet.
  • Ta hensyn til for- og etterbehandling.
  • Prioriter sikkerheten – særlig hvis du bruker metallpulver.

Prislapp

Kostnaden er alltid en viktig faktor, og det finnes maskiner i mange prisklasser på markedet. Den totale maskinkostnaden bør ses i forhold til hva maskinen skal brukes til. For- og etterbehandlingen vil dessuten kreve ekstrautstyr. I tillegg må kostnadene for forbruksmateriell tas med i beregningen. Både utstyr og material – dvs. 3D CAD-programvare, metallpulver og varmebehandlingsovner – fås kjøpt hos de fleste maskinprodusenter.

Kontakt oss