Forbered deg grundig før du begynner å produsere med Additive Manufacturing

19/09/2019

additive manufacturing
Finn en samarbeidspartner som kan hjelpe deg med å optimere produksjonsprosessen på en kostnadseffektiv måte.

Additive Manufacturing – eller industriell 3D-printing – blir stadig mer populært i forbindelse med produksjon av metalldeler, ettersom 3D-teknikken utvikles og gjør det mulig å serieprodusere. Laser Beam Melting har vist seg å være en lovende og konkurransekraftig teknikk og stadig flere virksomheter oppdager de tekniske og økonomiske fordelene som Laser Beam Melting kan tilby. Det finnes imidlertid mange spørsmål som må besvares før du på en så effektiv måte som mulig kan begynne å produsere med Additive Manufacturing.

Selective Laser Sintering (SLS)

Bedrifter som bruker SLS-utskrifter trenger nitrogen i produksjonen. Gassen bidrar til å forhindre at de produserte gjenstandene antennes. Nitrogen leveres enten i gassform eller flytende form, avhengig av hvor stort gassvolum som kreves til produksjonen.

En ulempe med SLS er at det kan ta opptil 24 timer før delene som er skrevet ut, er tilstrekkelig avkjølt for å kunne bearbeide de videre. Det pågår imidlertid forskning og utvikling rundt teknikker som gjør det mulig å kjøle ned delene betydelig raskere, uten at det påvirker den metallurgiske strukturen. Det gjør at tiden mellom bestilling og levering kortes kraftig ned, en vesentlig merverdi for all print-on-demand-bruk.

Direct Metal Laser Sintering (DLMS)

DLMS-utskrift (også kalt SLM) bruker et metallpulver og en laser for å smelte pulveret slik at det emnet som skal skrives ut bygges opp lag for lag. Til denne typen skrivere kreves det argon og/eller nitrogen. Gassen brukes for å forebygge oksidering og antenning. På markedet finnes også løsninger med gass for å bevare metallpulveret i en inert atmosfære, dvs. fri fra oksygen- og fuktforurensning.

Optimere produksjonsprosessen

Air Liquide tilbyr gasser, tjenester og løsninger for SLS-, DLMS- (SLM-) og EBM-utskrifter til alle typer virksomheter også til industrier som f.eks. tannbehandling og kirurgi.

Det er viktig at du som skal begynne å jobbe med 3D-printing i produksjonen din velger en passende samarbeidspartner som har de kunnskapene og evnene til å hjelpe deg med å optimalisere produksjonsprosessen, og løse eventuelle problemer. Air Liquide dekker hele prosessen, fra fremstilling av metallpulver til ferdig produkt, uansett om det gjelder 3D-printing, laser-cladding eller reproduksjon.

Vi kontrollerer at gassinstallasjonen din er tilpasset til 3D-prosessen og det eksisterende tekniske utstyret. Du får en kostnadseffektiv løsning og gass av beste kvalitet. Gassene vi leverer har en renhet som samsvarer med de kravene som stilles til et laboratorium, selv om det her handler om industriproduksjon. Vi leverer gasser på flaske eller i tank, avhengig av hvilken mengde du trenger. Ved leveranser av større volumer nitrogen til 3D-printing kan vi også anbefale en kvelstoffgenerator Nitrocraft med en buffer som plasserer utenfor selve produksjonen.

Partnerskap i 3D-printing

Air Liquide i Europa samarbeider allerede med bedrifter og universiteter, f.eks. VIVES University of Applied Sciences, EKZO, MX3D og RAMLAB. I Norden samarbeider vi med Force Technology i Danmark.

Kontakt oss