Additiv tilvirkning – hvilke fordeler kan det gi virksomheten din?

21/10/2018

Additive Manufacturing
Spørsmålene du må stille deg for å få maksimalt utbytte av additiv tilvirkning.

Bruken av additiv tilvirkning (3D-printing) øker raskt, og stadig flere virksomheter får øynene opp for fordelene – f.eks. at teknologien nå er moden nok for serieproduksjon.

Mange virksomheter er interesserte i de tekniske og økonomiske fordelene med additiv tilvirkning, men sliter med å implementere den nye teknologien effektivt. For å få maksimalt ut av additiv tilvirkning gjelder det å tenke nytt.

Hvilken teknologi?

For å kunne fastslå hvilke av de tilgjengelige 3D-printingsystemene som er best egnet for din virksomhet, må du først sette deg inn i de ulike teknologiene som brukes per i dag. Du kan f.eks. lese vitenskaplige artikler om emnet, og/eller forhøre deg med eksterne eksperter.

Når du har den grunnleggende kunnskapen, kan du gjøre en inngående og kritisk vurdering av de ulike aspektene ved produksjonsprosessen: produktegenskaper, utstyr, ledetider, kostnader osv. Ved bruk av additiv tilvirkning kan det f.eks. være mulig å eliminere visse prosesstrinn.

Design på nytt

Når du har identifisert delene som kan produseres helt eller delvis med additiv tilvirkning, er neste trinn å designe dem på nytt. Den største utfordringen ligger i å gå gjennom alle aspektene ved designen, og finne nye måter å forbedre delen på ut fra de unike mulighetene som ligger i 3D-printing – f.eks. muligheten til å skape en ny, kompleks design eller redusere antall produksjonstrinn.

additive manufacturing

Sju relevante spørsmål om optimal bruk av additiv tilvirkning

1. Er det mulig å sette sammen separate komponenter til én enkelt, mer kompleks komponent? Dette kan forenkle den påfølgende konstruksjonsfasen.

2. Kan komponenten gjøres lettere uten at det går ut over holdbarheten? Avhengig av bruksområdet kan dette bidra til betydelig merverdi.

3. Er det mulig å integrere ytterligere funksjoner?

4. Kan visse trinn i produksjonsprosessen utelates?

5. Kan de spesielle mulighetene som finnes innenfor additiv tilvirkning brukes til å gi komponentene en ny design?

6. Kan det på lang sikt være bedre for virksomheten din å selv produsere noen av delene som per i dag kjøpes inn fra andre leverandører?

7. Kan det være mulig å skape merverdi ved å tilpasse produktene til enkeltkunder? Med tradisjonell produksjonsteknologi er dette vanligvis urimelig dyrt, men ved bruk av additiv tilvirkning er kostnadene ofte overkommelige.

Systematisk fremgangsmåte

Når du har definert potensialet for virksomhetsområdene der det er aktuelt å bruke additiv tilvirkning, bør du utarbeide en plan for å forberede implementeringen. Planen må inkludere hele prosessen fra idé til produksjon. I tillegg bør du sette sammen et team og planlegge teknisk utvikling og opplæring. Det er ofte lurt å rekruttere erfarne medarbeidere.

Riktig produksjonsstrategi

En viktig del av planen er produksjonsstrategien, som du starter i prototypefasen. Ved å lage en prototype kan du enklere rette opp eventuelle svakheter og optimere konstruksjonen ytterligere. Ettersom produksjonsvolumene i prototypefasen vil være begrenset, kan det være aktuelt å sette ut denne jobben til en ekstern leverandør. I tillegg til å redusere den opprinnelige investeringen, kan du dermed forkorte utviklingstiden ved at du får del av kunnskapen og erfaringen som leverandøren sitter med.

Videre til serieproduksjon

Også serieproduksjonen kan settes ut til en ekstern samarbeidspartner. Mange foretak inngår vellykkede partnerskap med eksterne leverandører, mens andre har like stor suksess med egne produksjonsanlegg.

En typisk strategi er å sette ut produksjonen helt til en ekstern partner for prototypefasen, og deretter leie maskintid fra denne samarbeidspartneren for å lære hvordan man bruker maskinene på et senere trinn. Serieproduksjonen av de vanligste materialene kan til slutt gå i din egen virksomhet, mens produksjonen av mindre vanlige materialer (f.eks. titan) på lengre sikt kan overlates til en ekstern part.

Kontakt oss