Slik arbeider vi for en bærekraftig framtid

02/05/2021

Air Liquide sustainability
Air Liquide-konsernet har fastsatt viktige klimamål.

Bærekraftig utvikling er ikke lenger noen parentes på virksomhetens nettsider eller i årsregnskapene. Offentligheten forventer – og framfor alt planeten vår behøver – ytterligere innsats fra bedrifter i dag. Alle må helhjertet og reelt arbeide for en bærekraftig fremtid . Utenom alle små forandringer som vi gjør på arbeidsplassene våre, kan bedrifter ta et større ansvar og arbeide strukturert og målbevisst fremover. I Air Liquide kontrollerer vi våre interne prosesser og ser på produktenes egenskaper og hvordan vi kan bidra til bærekraftige løsninger, samt så klart hvem vi velger som leverandører og samarbeidspartnere.

Air Liquide-konsernet har fastsatt viktige klimamål. Det handler blant annet om å se på selve produksjonsprosessene og transporten av produktene våre. Målene våre er tydelige og vi når dem blant annet ved å redusere CO2-utslippene og optimere energiforbruket. Vi streber etter å automatisere og sentralisere produksjonen vår, å effektivisere transporten og å velge best mulig drivstoff til bilene våre.

Vi har gjort et stort fremskritt mot målene våre med konseptet Green Origin.

Vi kjøper kildemerket strøm fra vind- og/eller vannkraft som tilsvarer hele energiforbruket knyttet til produksjon og fylling av gassene. I tillegg tar vi hensyn til gassen som går til spille under fylling og transport.

Karbondioksid fra transportene klima kompenseres gjennom et prosjekt som oppfyller kravene fra Gold Standard Foundation (energiprosjekt) og Plan Vivo (skogprosjekt). For flytende gass kompenserer vi for transporten fra produksjonssted til kunden. For gass i gassflasker kompenserer vi for transporten fra produksjonssted til fyllestasjonene våre. 

Det finnes mange ting vi kan gjøre og Air Liquide gjør det gjerne. Produktene våre krever nesten det av oss. Våre viktigste råvarer er luft og vann eller biprodukter fra industrien. Vi kan dermed i høy grad fokusere på hva produktene våre gjør for kundene våre. Det kan være gasser som hjelper til med å redusere energiforbruket ved anvendelse i prosessene til kundene våre, som øker matvarenes holdbarhet, forbedrer rensing av avløpsvann og reduserer anvendelsen av kjemikalier i forskjellige typer industrier.

All bærekraftig utvikling er betydningsfullt nå, men ingen bærekraftsmål kan stoppes etter ett år. Vi må stadig se lengre frem enn disse målene, og i Air Liquide arbeider vi langsiktig med utvikling av innovasjoner og løsninger for et bærekraftig samfunn. Vi ser for eksempel et stort potensial innen biogass, så vel som utviklingen av hydrogen som en fremtidig energikilde. Dette er svært interessant og vi tror at det er en viktig brikke i puslespillet for en lysere og grønnere fremtid.

Det er mye vi kan gjøre og som vi allerede gjør. Den barske realiteten er at det ikke finnes noen snarveier, men det finnes en tydelig retning. De partnere vi velger å samarbeide med og kjøper hos påvirker ikke bare verden, men påvirker også hvordan omverdenen ser på oss og handler sammen med oss. Det er vår sterke overbevisning. Sammen kommer vi lengre. Sammen blir verden en mye bedre plass for oss alle.

Kontakt oss