Nye miljøvennlige standarder i Europa – en stor utfordring for kjøleindustrien

21/04/2021

HVACR decrease CO2
HVACR-industrien må velge nye alternativer.

Den nye europeiske F-gassforordningen, som trådte i kraft allerede i 2015, er en stor utfordring for HVACR-industrien (Heating, Ventilation, Air Condition, Refrigeration). Målet med forordningen, som er en del av European Climate Change Program, er å redusere utslippene av bestemte fluorholdige klimagasser som bidrar til den globale oppvarmingen. HVACR-industrien påvirkes av forordningen i og med at kjølemidlene som brukes i bl.a. varmepumper, kjøle- eller fryseutstyr nå må fases ut ved nyinstallering og service på grunn av høy miljøpåvirkning.

HVACR decrease CO2

Global warming potential

F-gassene er i lovgivningen klassifisert ut fra GWP (Global Warming Potential). Jo høyere GWP, jo mer bidrar gassen til den globale oppvarmingen. Karbondioksid brukes her som referanse med en verdi på "1". HFC R134a, som er en freon, har f.eks. verdien 1480. Det innebærer at utslipp fra 1 kg HFC R134a har en GWP-verdi som tilsvarer 1480 kg (!) karbondioksid. Til tross for dette er freoner som f.eks. HFO- og HC-gasser fortsatt i utstrakt brukt. 

Den nye forordningen krever at utslippene av F-gasser (herunder HFC, HFO og HC) reduseres med 20 % mellom 2018 og 2021, og med to tredjedeler innen 2030. HVACR-industrien må derfor gjøre en storstilt omlegging til miljøvennlige alternativer.

R-744: idealløsningen?

Selv om det finnes mange alternativer, fremstår R-744-gassen som den beste løsningen – av flere grunner. R-744 består av 99,99 % CO2, og har dermed en minimal GWP-verdi på 1. Gassen har dessuten utmerkede termodynamiske egenskaper og gir lavt energiforbruk. En annen fordel er at R-744-gassen er betydelig billigere enn andre kjølemidler. Selv om kjøleinstallasjonene som baseres på denne gassen fortsatt vil ha en høyere prislapp, vil den totale driftskostnaden ligge på samme nivå som med et tradisjonelt kjølesystem.

Stadig flere HVACR-utstyrsprodusenter har fått øynene opp for potensialet til R-744, og utvikler nå utstyr som er optimalisert for nettopp denne gassen. Foretak som Danfoss, Bitzer og SCM Frigo tilbyr allerede denne typen utstyr. Også flere tyske bilprodusenter har gått over til klimaanlegg som baseres på R-744.

Svært tørr

R744-gassen fra Air Liquide leveres i spesielle varmebehandlede gassflasker. Det betyr at vi kan garantere at fuktinnholdet i den R-744 vi leverer, ikke overstiger 5 ppm og at det derfor ikke dannes iskrystaller i gassen. Dette er unikt, da R-744 normalt har et fuktinnhold på ca 200 ppm. En annen viktig faktor er opprinnelsen til vår R-744. Gassen, dvs karbondioksid, utvinnes i forbindelse med andre produksjonsprosesser, så vi produserer ingen ny gass.

Mange bruksområder

R744 alternative gas

Kjølesystemer som er tilpasset R-744 er velegnet som erstatning for eksisterende kjølesystemer som bruker gasser med større miljøpåvirkning. Det kan feks være kjøling og frysing i dagligvarebutikker, aircondition i butikker og offentlige miljøer, skøytehaller, mobil aircondition m.m.

Air Liquides karbondioksid R-744 fås i tre flaskestørrelser, 20 og 50 liters leieflasker og 11 liters ALbee flasker. ALbee flaskene med 8,5 kg gass, er egnet når du skal utføre arbeid i høyden, feks på tak eller når du skal utføre arbeid i trange rom. Samtlige flasker har dobbelventil, noe som gjør at R-744 kan brukes både i flytende form og i gassform.

Kontakt oss