Slik løste Novafos det akutte problemet med illeluktende avløpsrenseanlegg

22/03/2019

Solution for Novafos
Rask og effektiv løsning med oksygen fra Air Liquide

Da Novafos, en av kundene til EnviDan A/S – et velrenommert konsulentforetak innenfor avløpsrensing med kontor i Danmark, Sverige og Norge, fikk et akutt problem med avløpsrenseanlegget sitt, valgte foretaket å kontakte Air Liquide i Danmark.

Novafos VA-verket i Frederikssund, nær København, renser avløpsvannet fra byen, stedene rundt og enkelte lokale industrier. I likhet med mange andre avløpsrenseanlegg bruker Novafos en biologisk renseprosess der avløpsvannet blandes med en sammensetning av spesifikke mikroorganismer (såkalt aktivt slam). Disse mikroorganismene bruker organisk materiale fra avløpsvannet som «mat». Dette fører til at de vokser i antall, og dermed øker også volumet aktivt slam. Når mikroorganismene er ferdige med rensingen, skilles slammet fra det delvis rensede vannet. Standardløsningen som Novafos bruker per i dag, innebærer at trykksatt luft blåses inn i bassengene for å forsyne mikroorganismene med vann.

Novofos

Hvordan lukter oksygenmangel?

Den biologiske renselsesprosessen forutsetter at luften som injiseres i bassengene, gir en tilstrekkelig oksygentilførsel. En uventet overbelastning forårsaket av sterkt forurenset avløpsvann gjorde at oksygenmengden ved Novafos-anlegget ikke lenger strakk til, og dette førte til at de fleste mikroorganismene ble kraftig svekket. Overbelastningen skyldtes trolig at en fabrikk hadde sluppet ut vann som resulterte i et veldig stort okysgenforbruk.

Siden det eksisterende systemet ikke var tilstrekkelig til å håndtere den meget store belastningen, var det nødvendig med ekstern hjelp. Med vond lukt som spredde seg utover nabolaget, ble situasjonen akutt. Anlegget ligger i et bebygd område, og lukten ble raskt plagsom for lokalbefolkningen.

Positive resultater på under to timer

Det var da Novafos kontaktet EnviDan for å finne en rask løsning. Søren Brønd, som er prosessingeniør hos EnviDan, bestemte seg for å ringe til Air Liquide for å få hjelp. «Air Liquide hjalp oss i en lignende situasjon for mange år siden og ettersom samarbeidet den gangen var både givende og effektivt, bestemte vi oss for å kontakte Air Liquide nok en gang for å få hjelp med Novafos-anlegget i Frederikssund».

Air Liquide reagerte umiddelbart og resultatet ble installering av en løsning som kom på plass mindre enn to uker etter den første kontakten med EnviDan. Løsningen bestod av en mobil oksygentank som kan fylles på fra en tankbil, en fordamper som gjør den flytende gassen om til oksygen i gassform, to såkalte Ventoxal-injektorer for oksygentilsetting i bassenget, to gassovervåkningsskap og all nødvendig rørlegging. Systemet gjorde det mulig å raskt injisere store mengder rent oksygen, og mindre enn to timer etter at installasjonen ble tatt i bruk, kunne Novafos allerede konstatere en forbedring i oksygennivåene.

«Vi er svært fornøyde med denne løsningen: vi fikk rask hjelp og slapp investeringskostnader», forklarer Tom Bjunbjerg Jespersen hos Novafos. «Løsningen viste seg dessuten å være særdeles effektiv. Det tok ikke lange tiden før vi så hvordan vannet ble påvirket.»

Løsningen fra Air Liquide innebar at man injiserte rent oksygen i stedet for luft. Det er nesten ingen gassfordamping fra bassengene, og den ubehagelige lukten er borte!

Kan brukes også under ombygging

Selv om det akutte problemet nå er løst, vil Novafos fortsette å bruke Air Liquides i noen måneder. Det viste seg tilfeldigvis at Novafos også har planlagt å bygge om to andre bassenger ved Frederikssunds-anlegget. «Denne løsningen er midt i blinken. I tillegg til å hjelpe oss å håndtere overbelastningen som oppstod, gjør den at vi nå kan holde anlegget i god stand under ombyggingen», tilføyer Tom Brunbjerg Jespersen.

Permanent overgang til bare å bruke oksygen?

Novafos har bedt Air Liquide om å utføre en studie med tanke på en permanent løsning for et annet anlegg. I standardløsningen som brukes hos Novafos per i dag, blir trykksatt uteluft med et oksygeninnhold på kun 20 % blåst inn i bassengene for å forsyne mikroorganismene med oksygen. Dette skaper mye støy, sluker energi og krever mye vedlikehold. Air Liquides løsning – å kun bruke oksygen – er mer effektiv og gjør det mulig å regulere oksygennivået i bassengene på en smidig og enkel måte. Løsningen vår er dessuten stillegående og trenger kun minimalt med vedlikehold.

Kontakt oss