Hvorfor bruke karbondioksid i renseanlegg?

05/02/2021

Ph values
Bærekraftig og økonomisk løsning for avløpsrensing

Karbondioksid er et praktisk og sunnere alternativ til svovel- og saltsyre når man vil justere pH-verdien i avløpsvannet i et renseanlegg. I tillegg til å være mer miljøvennlig og økonomisk, er en løsning med karbondioksid trygg og enkel å håndtere for personalet.

«Karbondioksid er et effektivt alternativ når man vil senke pH-verdien i avløpsvannet», forklarer Tomas Alexandersson, GIL Expert, ALTEC, Cluster NEC, North West Europe and CIS countries. «Karbondioksid gir lavere vedlikeholdskostnader og er ikke etsende, i motsetning til syrene som ofte brukes. Ved å bruke karbondioksid unngås utslipp av skadelige sulfater og klorider i vannmiljøer. Selve karbondioksidet er for øvrig ofte et gjenvunnet biprodukt fra andre prosesser, f.eks. anaerobe biogassfabrikker. Dette betyr at miljøet ikke belastes gjennom ytterligere karbondioksidutslipp. I tillegg elimineres risikoen for vond lukt fra hydrogensulfid.»

Lett å håndtere

«Takket være den naturlige buffereffekten, hindrer karbondioksidet at en synkende pH-verdi havner under 6, selv ved overdosering. Ettersom karbondioksid er en svak syre, faller pH-verdien mer gradvis enn hos mineralsyrer og på den måten blir det enklere å gjøre grundige kontroller. Det er også mulig å dosere polymerene optimalt for å få maksimal effekt av dem. Det viktigste er likevel at karbondioksid bidrar til et tryggere arbeidsmiljø ved at personalet slipper å håndtere etsende syrer.»

Innsprøytingssystem for karbondioksid i gassform eller flytende form

Air Liquide har utviklet en rekke innsprøytingssystemer for karbondioksid i gassform og flytende form. Egnet løsning velges ut fra hvordan renseanlegget er utformet og fungerer:

Vattenbehandling drawing 1
Vattenbehandling drawing 2
Vattenbehandling drawing 3

1. Innsprøyting av karbondioksid i gassform (basseng): Porøse diffusorer bobler karbondioksid forsiktig til et basseng. Lave doser med karbondioksid brukes i bassenger med en dybde på > 3 m

2. Innsprøyting av karbondioksid i gassform (rør): Perfekt for lave, stabile utstrømningshastigheter.

3. Innsprøyting av karbondioksid i gassform (BICONETM): Optimalt ved stabil strømningshastighet eller høyt gass-/strømningsforhold.

«Air Liquides innsprøytings- og blandingssystem er laget slik at renseanleggene ikke trenger å bygge om systemene sine. BICONETM statisk blander er den vanligste løsningen. Den kan enkelt installeres i eksisterende anlegg og gir økonomisk og svært effektiv gasstilførsel med minimalt hydraulisk tap. Den høye effektiviteten bygger på motstrømsprinsippet for gass og vann, og gir et høyt gass-væskegrensesnitt. I tillegg optimeres masseoverføringen gjennom koniske blandekar.»

«En annen vanlig løsning er CS-munnstykket. Den kalibrerte åpningen skaper et trykkfall (Delta p fra 0,5 til 1,2 bar) som øker strømningshastigheten og gir fine bobler. CS-munnstykkene er vedlikeholdsfrie og svært pålitelige. Det er bare en liten investering og driftskostnadene er særdeles lave.»

ph water values drawing

4. Innsprøyting av karbondioksid via et CS-munnstykke som produserer fine bobler.

Som alternativ tilbyr Air Liquide statiske blandere, spredere (installert i bunnen av bassenget) og PoroxalTM eller porøse diffusorer for innsprøyting av karbondioksid.

Totalløsninger

Air Liquides totalløsninger innbefatter gass, teknologi og ekspertise som er utviklet og tilpasset til spesifikke behov for vannrensing. Vi samarbeider tett med deg for å løse problemene dine. Løsningerne for pH-kontroll er egnet både for kommunale og industrielle renseanlegg.

Vil du ha mer informasjon?

Kontakt oss