Green Origin-gass – et innlysende valg for Kraton Chemical

20/09/2021

Kraton Chemical
Kraton er en av Air Liquide sine første Finske kunder, som bruker Green Origin klimasmart gass.

Talloljen raffineres og blir til råmateriale for farger, smøremiddel og lim. I produksjonsprosessen for tallolje og harpiks kreves det flytende nitrogen.

Kraton Chemical raffinerer rå tallolje til spesialkjemikalier i et bioraffineri på fabrikken i Uleåborg. Rå tallolje destilleres og bearbeides til fettsyre, harpiks og harpikester samt tallbekolje. Disse produktene selges til kunder som bruker det i f.eks. farger, lim, smøremiddel, bildekk, trykkfarger og rengjøringsmidler.

Green Origin flytende nitrogen brukes i hele prosessen

Kraton var den første av Air Liquides kunder i Finland som implementerte Green Origin-konseptet.

«I de ulike fasene i produksjonsprosessen for tallolje og harpiks bruker vi Air Liquide sin Green Origin flytende nitrogen, som produseres og leveres på en klimasmart måte», forteller innkjøpssjef Mika Korteniemi.

«Bærekraftig utvikling er grunnlaget for Kratons virksomhet når vi lever opp til vårt løfte om Sustainable Solutions. Endless Innovation™. Kraton evaluerer kontinuerlig sine leverandører og deres produkter fra et miljømessig synspunkt», fortsetter Mika Korteniemi.

«Med Green Origin får vi – i tillegg til et tydelig konsept – et årlig sammendrag av kompenserte karbondioksidutslipp, forårsaket av den gassen som vi bruker. For Kraton er dette en del av verdikjeden for bærekraftig utvikling. Vi deltar også i andre program for bærekraftig utvikling, som Together for Sustainability (TfS) og Responsible Care®».

Tallolje er en del av skogsindustriens verdikjede

Tallolje erstatter fossile råvarer som råolje og hydrokarboner. Kraton får råvarene sine, som er et biprodukt av papirmasse produksjon, fra finske papirmasse fabrikker som f.eks.nabo fabrikken til Kraton, samt fra fabrikker i Nord-Sverige, Russland og USA.

«Ytterligere raffinering av tallolje er en del av skogsindustriens verdikjede og dermed en del av en smart og bærekraftig økonomi, ettersom råvarene utnyttes maksimalt. Råvarene er fornybare og prosessen genererer lite avfall. Biobaserte smøremidler som kan tilsettes diesel, forbedrer brennstoffets smøreegenskaper», sier Erkki Kaihlaniemi, som er teknisk sjef hos Kraton i Uleåborg.

«Generelt kan vi si at biobaserte løsninger kan forbedre produktenes egenskaper og kvalitet med mindre klimagassutslipp, samtidig som avfallsmengden reduseres ved å øke mulighetene til gjenvinning av materialer», tilføyer han.

Kraton Chemical Ab er en del av en global virksomhetsgruppe

Det finske selskapet Kraton Chemical Ab inngår i det internasjonale Kraton Corporation-konsernet. Kraton Corporation utvikler, fremstiller og markedsfører biobaserte industrielle kjemikalier og spesialpolymerer over hela verden. Kraton Chemical Oy i Uleåborg har cirka 120 ansatte.

Kontakt oss