Hos oss i DynaMate passer vi på de ansattes helse

02/01/2023

Dynamate
Sveiseservice- og reparasjonsarbeid utføres sikkert og raskt med ALbee-flasken

Gjennom å bruke ALbee-gassflasker kan de ansatte i DynaMate AB utføre arbeidet sitt raskere og med mindre belastninger. Sveisearbeidet blir sikrere og mer ergonomisk med 5- og 11-liters gassflasker.

Hos DynaMate utfører de ansatte sveiseservice- og reparasjonsarbeid på steder der det noen ganger er svært vanskelig å komme til. Det å bære med seg tradisjonelle 20- eller 50-liters gassflasker som veier mellom 40 og 70 kg, opp på høye stillas eller inn i trange ganger og kulverter er svært krevende og omstendelig. Derfor har man på DynaMate valgt å bruke ALbeeTM-gassflasker som bare veier 10 og 20 kg. «Å bære et skjærestativ 40 meter opp er ikke bra for noen», sier utstyrsansvarlig Sandra Ström på DynaMate. «Vi tar vare på de ansattes helse og vil derfor at de skal arbeide ergonomisk og sikkert».

Dynamate employee

Med en gasflaska som tar mindre plats går det att ha fler uppsättningar med utrustning i förrådet. Det blir lättare att planera in arbeten och därmed mer effektivt.

“Vi har provat olika fabrikat och det visade sig att ALbee var den gasflaska som var bäst för oss på grund av att den är säker, ergonomisk och lätt att hantera”, fortsätter Sandra. “Vi har ett antal smidiga gasflaskkärror som vi använder vid de svåråtkomliga arbetsplatser vi vistas vid dagligen”.

DynaMate AB

DynaMate har sin bas i Södertälje och levererar hållbara tjänster inom underhåll, service och utveckling för industriföretag. Verksamheten bedrivs över hela Sverige inom fyra affärsområden: Automation, Produktion & Underhåll och Maskinservice. Med sina 125 anställda och en omsättning på 190 miljoner kronor har företaget lång erfarenhet av att tillsammans med sina kunder utveckla och förbättra produktivitet, lönsamhet, säkerhet och arbetsmiljö. 

ALbee – för service och reparationer

DynaMate valde ALbee från Air Liquide på grund av att flaskan är säker och ergonomiskt utformad. ALbee finns i smidiga storlekar – 5 och 11 liter – och har integrerat flödesreglage och snabbkoppling, vilket gör att det går snabbt att komma igång med arbetet. Flaskan har ett greppvänligt handtag som gör den lätt att ta med sig till de mest obekväma serviceplatserna.

Med en gassflaske som tar mindre plass går det an å ha flere sett med utstyr i lagerutvalget. Det gjør det lettere å planlegge jobb og dermed blir det mer effektivt.

«Vi har prøvd ulike produkter, og det viser seg at ALbee var den gassflasken som var best egnet for oss på grunn av at den er sikker, ergonomisk og lett å håndtere», fortsetter Sandra. «Vi har et antall forskjellige gassflaskevogner, som vi bruker på de vanskelige tilgjengelige arbeidsstedene, der vi befinner oss daglig.»

DynaMate AB

DynaMate har base i Södertälje og leverer bærekraftige tjenester innen vedlikehold, service og utvikling for industribedrifter. Driften utføres over hele Sverige på fire forretningsområder: Automasjon, Produksjon, Vedlikehold, og Maskinservice. Med sine 125 ansatte og en omsetning på 190 millioner svenske kroner har selskapet lang erfaring med å samarbeide med kundene for å utvikle og forbedre produktivitet, lønnsomhet, sikkerhet og arbeidsmiljø.

ALbee – til sveiseservice- og reparasjonsarbeid

DynaMate valgte ALbee fra Air Liquide fordi flasken er sikker og ergonomisk utformet. ALbee finnes i to størrelser – 5 og 11 liter – og har integrert flytkontroll og hurtigkobling, noe som gjør at man kommer raskt i gang med arbeidet. Flasken har et grepvennlig håndtak, som gjør den lett å ta med seg til de mest ubekvemme servicestedene.

Kontakt oss