La oss ta en «safety walk» sammen!

17/04/2023

Air Liquides safety walk
Air Liquides safety walk for sikker gasshåndtering på arbeidsplassen

For oss er sikkerhet førsteprioritering og det vil det alltid være. «Safety first» er det viktigste for hele virksomheten vår og står øverst på agendaen både ved interne møter og ved kundemøter. Vi vil derfor gjerne ta deg med på en «safety walk»!

Trygt – hver dag

En «safety walk» er en runde i bedriften din på cirka 30 minutter som vi gjør sammen. Vi bruker en risikoanalyse-app fra 21st Century Mobile for å ta en strukturert og metodisk gjennomgang av arbeidsplassen. 

safety walk

«Risikoanalyse-appen fra 21st Century Mobile hjelper oss å lykkes med strategien 'Safety First' hos kundene våre», påpeker Peter Stjernberg, salgsingeniør hos Air Liquide. «Kundene våre setter pris på at vi sammen utfører denne sikkerhetskontrollen, der vi kontrollerer enkelt og digitalt at gassene blir trygt og riktig håndtert.»

Air Liquides kunder driver virksomheter innenfor vidt forskjellige bransjer med svært ulike arbeidsmiljøer – alt fra verksteds- og næringsmiddelbedrifter til laboratorier og forskningssenter. Felles for dem alle er imidlertid den daglige bruken av gass og utstyr i miljøer som skal være trygge for medarbeiderne. Risikoanalyse-appen er laget for å passe til de aller fleste virksomheter.

Appen inneholder først og fremst følgende spørsmålsstillinger/momenter:

Områder nær tanker med flytende gass/flaske depoet/lager

 • Ingen typer avfall rundt tanken og flaskesentralen
 • Ingen risiko for å snuble nær  tanken eller ved flaske depoet/lager
 • Ingen typer brennbart materiale rundt O2-tanken eller flaske depoet/lager
 • Tankbiler har fri tilgang til tanken uten noen hindringer
 • Mulighet for belysning ved levering og service av tanken
 • Området er avsperret for uvedkommende

Brukersteder

 • Rent og ryddig rundt maskiner som bruker gass.
 • Tilgang / Bruk av verneutstyr ved gasshåndtering
 • Skilting av gassrør, flaske depo, dører osv.

Gassflasker og flaskeoppbevaring

 • Ingen løse flasker. Fallsikring på burene er i bruk
 • Flaskene sikres ved transport, også enkeltflasker
 • Rutiner for vedlikehold av utstyr (slanger, tilbakeslags ventiler ol.)

Øvrig – risikoforebygging

 • Alarmer
 • Nødutganger er fri for hindringer
 • Personalets kunnskap om risikoene knyttet til gass
 • Lukkede rom eller rom med risiko for gassansamling

Proaktivt arbeid

En «safety walk» er et enkelt og viktig sikkerhetstiltak som du bør utføre hver dag. På den måten skaper du rutiner og holdbarhet i arbeidet med håndtering av gass og utstyr på din arbeidsplass.

Bedriftene vil få en rapport etter «safety walk» er gjennomført. De bedriftene som har begynt med «safety walk» har allerede sett en forbedring i HMS arbeidet.

På tide med en «safety walk»?

Kontakt oss