Engangsgassflasken er enkel både å håndtere og gjenvinne

04/11/2019

CALGAZ
Air Liquide-selskapet Calgaz har et bredt sortiment av engangsgassflasker for bl.a. kalibrering av gassdetektorer.

Innenfor industri og på laboratorier, der personalet håndterer giftige, brannfarlige eller eksplosive gasser, er det svært viktig å jobbe forebyggende med arbeidsmiljø – for eksempel ved å bruke velfungerende gassdetektorer.

Gassdetektorer som varsler ved for lavt oksygeninnhold i atmosfæren eller helseskadelig høyt innhold av bl.a. giftige, brannfarlige eller eksplosive gasser, er en nødvendighet på arbeidsplasser der slike gasser håndteres. For at de skal være helt pålitelige, må gassdetektorene imidlertid testes og vedlikeholdes jevnlig.

«Selskapene som produserer gassdetektorer, bruker ofte spesialgassblandinger for å kalibrere detektorene», forklarer Emmanuel Rothan-Cederberg, Offer Design Manager hos Air Liquide i Sverige. «I årenes løp har produsentene benyttet ulike metoder for kalibrering – deriblant selvkalibrering og kalibrering ved hjelp av gass fra gassgeneratorer – men flertallet foretrekker fortsatt å bruke kalibreringsgasser på flaske.»

Calgaz

Pålitelige og enkle å håndtere

«Å bruke kalibreringsgasser på små engangsgassflasker har vist seg å være en god løsning, fordi flaskene er så enkle å håndtere. Calgaz – et selskap i Air Liquide-konsernet – har siden 1980-tallet vært en av hovedaktørene, og er dessuten en pionér på markedet i dette feltet. Ettersom Air Liquide samarbeider med de større produsentene av gassdetektorer, sikrer vi at vi leverer riktig kalibreringsgass til detektorene. Dette skaper et sikkert miljø for alle de som bærer rundt på disse detektorene innenfor industrien og på laboratorier til daglig».

Hvorfor engangsflasker?

Engangsgassflaskene er små, lette og enkle å bruke. Dette gjør at de kan brukes for kalibrering også «ute i feltet» samt på mindre verksteder eller laboratorier. Flasken og ventilen består begge utelukkende av aluminium eller stål, og kan enkelt gjenvinnes hos nærmeste gjenvinningsstasjon. Disse flaskene krever dessuten ingen leieavtale, og er billige å transportere.

Engangsgassflaskene kan fraktes med fly, ettersom det dreier seg om mindre gassvolumer og trykket i flasken er lavt. Dermed kan de transporteres raskt og sikkert over hele verden.

50 000 engangsgassflasker per måned

«Selskapet vårt, Calgaz, tilbyr et svært rikholdig sortiment av gassblandinger – også til Air Liquides kunder i Norden, bl.a til oljeplattformer i Norge – og er kjent for rask levering. Mange produkter finnes allerede på lager og sendes som oftest av gårde samme dag som ordren kommer inn! I fjor leverte Calgaz 50 000 engangsgassflasker pr. måned over hele verden, deriblant til tre av de største produsentene av utstyr for gassdetektering som er aktive i Norden».

Engangsgassflasker med et volum på 10 til 116 liter gass fylles også hos Air Liquides enheter i Kungsängen (Sverige), Stoke-on-Trent (England) og Breda (Holland).

Flere bruksområder?

«Også andre markeder er interesserte i engangsgassflaskene. Flaskene blir stadig mer populære på laboratorier, da de tar mindre plass enn de tradisjonelle gassflaskene med høyt trykk. Engangsgassflaskene er enklere å håndtere og man trenger ikke å tegne noen leieavtale. I og med at vi tilbyr disse flaskene med små volumer, blir det dessuten billigere for forskerne når de trenger dyre spesialgasser som xenon, krypton og neon. Men vi leverer også standardblandinger med referansegasser for kromatografer og andre analyseinstrumenter på denne typen flasker», avslutter Emmanuel.

Vil du ha mer informasjon?

Kontakt oss