Green Origin

Vårt Green Origin-løfte

Karbondioksid utvinnes som et biprodukt, i vårt tilfelle i Norden fra kjemisk produksjon av veisalt og gjæring av hvete.

 

100% fornybar energi

Innkjøpt opprinnelsesmerket strøm fra vind- og vannkraft tilsvarer 100 % av energiforbruket der brugestil å behandle de resirkulerte CO₂-molekylene. Med Green Origin beveger du deg mot en lavkarbonmodell.

 

Kompensert restutslipp fra transport

Air Liquide forplikter seg til å redusere CO2  utslipp knyttet til transport av flytende gass. Dette gjør vi ved å blant annet bruke alternative drivstoff som flytende naturgass eller biodiesel, samt en progressiv konvertering av hele lastebilparken.. Vi jobber kontinuerlig med å optimalisere transportruter for å redusere kjørelengden. 

Restutslipp fra transport klimakompenseres gjennom et prosjekt som oppfyller kravene fra Gold Standard Foundation (for energiprosjekter) og Plan Vivo (for skogprosjekter). For flytende gass kompenserer vi for transporten fra produksjonsanlegget til kunden. 

ECO ORIGIN - windmills

 

En enkel handling

Å ta i bruk Green Origin er enkelt, det er ingenting som må endres. Dette bidrar fundamentalt til avkarbonisering av industrien.: Du kan bruke et gassprodukt som har samme høye kvalitet og er spesifikk for din bransje (medisinsk, næringsmidler, farmasøytisk osv.), men med en lavere karbonintensitet.

 

Redusert klimapåvirkning

Takket være bruken av lavkarbonløsninger for å produsere samt levere Green Origin-gassen din, reduser vi karbonavtrykket. 

 

En godkjent tilnærming

For å kunne garantere for deg du som kunde at Green Origin gir reelle klimagevinster, har vi valgt å la en ekstern 3  part gjennomføre jevnlige revideringer av data, rutiner og dokumentasjon som særlig er knyttet til Green Origin -konseptet. Revideringen  sikrer at det  hvert år er kjøpt inn riktig mengde fornybar energiog klimakompensasjon.

Rutiner og dokumentasjon for datainnsamling og beregninger inngår i styringssystemetvårt og er sertifisert etter ISO 9001 i hele Norden. Sverige og Danmark er også sertifisert etter ISO 14001. Konseptet for Green Origin følger også kravene til egne miljøerklæringer (type II-miljømerking) i ISO 14021, og konseptet er basert på en beskrivelse av gasslivssyklusen i EIGA (European Industrial Gases Association) Doc 167/11, Methodology to establish a Product carbon footprint.

 

Rapporteringen din gjort enkelt

Etter at vår tredjepart har verifisert Green Origins årlige arbeid, utsteder tredjeparten en godkjenningserklæring som offentliggjøres på nettet. Den sendes også til alle våre flytende gasskunder per post i mai ( +/- 1 måned). Flere eksemplarer kan bestilles fra Air Liquides kundeservice.

I tillegg får våre kunder på flytende gass,  et sertifikat, som inneholder  både CO2-besparelser, takket være ditt bidrag til Green Origin.

Har du spørsmål om Green Origin CO2?

Fyll ut vårt kontaktskjema!