Butle gazowe

Vårt ECO ORIGIN Inside -løfte

 

100% fornybar energi

Innkjøpt opprinnelsesmerket strøm fra vind- og vannkraft tilsvarer 100 % av energiforbruket til produksjon og fylling av gass. Vi tar også hensyn til gasstap under fylling og transport. Med ECO ORIGIN Inside beveger du deg mot en lavkarbonmodell.

 

Kompensert restutslipp fra transport

Air Liquide forplikter seg til å redusere CO2  utslipp knyttet til transport av flytende gass. Dette gjør vi ved å blant annet bruke alternative drivstoff som flytende naturgass eller biodiesel, samt en progressiv konvertering av hele lastebilparken.. Vi jobber kontinuerlig med å optimalisere transportruter for å redusere kjørelengden. 

Restutslipp fra transport klimakompenseres gjennom et prosjekt som oppfyller kravene fra Gold Standard Foundation (for energiprosjekter) og Plan Vivo (for skogprosjekter). 

For gasser på gassflasker kompenserer vi for transporten fra produksjonsanlegget til fyllestasjonene våre.

ECO ORIGIN - windmills

 

En enkel handling

Å ta i bruk ECO ORIGIN Inside er enkelt, det er ingenting som må endres. Dette bidrar fundamentalt til avkarbonisering av industrien.: Du kan bruke et gassprodukt som har samme høye kvalitet og er spesifikk for din bransje (medisinsk, næringsmidler, farmasøytisk osv.), men med en lavere karbonintensitet.

 

Reduksjon av karbonavtrykk

Takket være bruken av lavkarbonløsninger for å produsere samt levere ECO ORIGIN Inside-gassen din, reduser vi karbonavtrykket.

 

Reduksjon av scope 3-utslipp

Takket være deres lave karbonavtrykk bidrar ECO ORIGIN Inside-gasser til å redusere scope 3-utslippene dine. 

 

En godkjent tilnærming

For å kunne garantere for deg du som kunde at ECO ORIGIN Inside gir reelle klimagevinster, har vi valgt å la en ekstern 3  part gjennomføre jevnlige revideringer av data, rutiner og dokumentasjon som særlig er knyttet til ECO ORIGIN Inside-konseptet. Revideringen  sikrer at det  hvert år er kjøpt inn riktig mengde fornybar energiog klimakompensasjon.

Rutiner og dokumentasjon for datainnsamling og beregninger inngår i styringssystemetvårt og er sertifisert etter ISO 9001 i hele Norden. Sverige og Danmark er også sertifisert etter ISO 14001. Konseptet for ECO ORIGIN Inside følger også kravene til egne miljøerklæringer (type II-miljømerking) i ISO 14021, og konseptet er basert på en beskrivelse av gasslivssyklusen i EIGA (European Industrial Gases Association) Doc 167/11, Methodology to establish a Product carbon footprint.

 

Rapporteringen din gjort enkelt

Etter at vår tredjepart har verifisert ECO ORIGINs årlige arbeid, utsteder tredjeparten en godkjenningserklæring som offentliggjøres på nettet. Den sendes også til alle våre flytende gasskunder per post i mai ( +/- 1 måned). Flere eksemplarer kan bestilles fra Air Liquides kundeservice.

For våre kunder på flasker, vil CO2 besparelsene, takket være ECO ORIGIN Inside, deles årlig og nasjonalt med deg på nettet.

Har du spørsmål om ECO ORIGIN Inside?

Fyll ut vårt kontaktskjema!