Simulert sveising sparer tid og penger for yrkesskoler og bedrifter

23/09/2019

Simulated welding
Fremtiden er her – simulert sveising med Augmented Reality.

AR (Augmented Reality) er en teknikk som kan gjøre det enklere både for yrkesskoler og bedrifter der sveising står i sentrum. Med AR-utstyr kan man på en naturtro måte og under trygge forhold, simulere ulike tenkbare scenarier og på den måten forutse mangler, feil og eventuelle arbeidsmiljøproblemer.

Mer effektivt og billigere med AR

AR-sveising betyr at man simulerer sveising med hjelp av en sveisesimulator. Teknikken innebærer i korthet at et dataskapt bilde legges på et virkelig bilde. Man kan simulere alle typer sveising med AR, dvs. TIG, MIG, MAG og MMA.

AR-sveising har mange fordeler. I tillegg til at teknikken kan oppleves som ny og spennende av den yngre generasjon kommende sveisere, er fordelene først og fremst at man kan kutte ned på både utdanningstid og kostnader. Utstyret krever ikke spesielle lokaler og man trenger heller ikke forbruksmateriell i form av sveisetråd og gass. Dessuten unngår man å utsette både elever og personale for eventuell risiko i forbindelse med opplæring og tester.

«Denne teknikken er et utmerket middel for å lokke nye elever til sveiseutdanning», understreker Daniel Larsson, som er sveiseekspert hos Air Liquide i Sverige. «I det interaktive miljøet kan eleven først øve i klasserommet og etterpå få mer praksis gjennom å øve 'på ordentlig' i en sveiselab».

Også i  bedrifter der man benytter både manuell og robotisert sveising kan AR-sveising fylle en viktig funksjon. Å simulere sveisingen er et godt alternativ når man vil teste det  å sveise med nye programmer eller bruke en robotcelle.

«Prøvesveising i et interaktivt miljø sparer både tid og penger for bedriften, ettersom man ikke trenger å produsere dyre prøver eller bruke tilsettmateriale», påpeker Daniel videre.

AR welding

Air Liquides utstyr for AR-sveising kommer fra det internasjonale selskapet Seabery som er pioner innen AR for profesjonell utdanning. Utstyret ble vist i Air Liquides monter på industrimessen Elmia Svets & Fogningsteknik 2018. Suksessen lot ikke vente på seg. Besøkende på messen sto i lange køer utenfor monteret og alle ville prøve å sveise i den simulerte miljøet.

«Besøkende kom fra yrkes skoler (både lærere og elever) og industribedrifter De aller fleste synes at dette var en svært interessant og brukbar teknikk», forteller Daniel. «Jeg har etter messen blitt invitert til forskjellige foretak, for å demonstrere utstyret».

Simulert sveising med Augmented Reality

Gjennom AR-sveising bruker man virkelige gjenstander som igjen blir overlagt med bilder som blir generert fra en datamaskin. Sveisehjelmen som er en del av AR-utstyret, har et kamera og en sensor som sender video og posisjoneringsdata til systemdatamaskinen. Disse dataene bearbeides og en realistisk simulering og grafisk informasjon lages når brukeren «sveiser». Informasjonen sendes tilbake til en bildeskjerm og en høyttaler som sitter i hjelmen, dvs. sveiseren opplever at han «sveiser» med alt  det innebærer i form av syn ,hørselsinntrykk, lys og sveisesprut fra sveiseemne. Sveisinger pågår ikke i virkeligheten, men bare som simulering, noe som gjør at man slipper å bruke gass, tråd mm. Etter «sveise»-økten kan «sveiseren» få se resultatet av arbeidet sitt og få det vurdert. Utstyret er også egnet til å bruke i utdanning der man må øve på ulike momenter for å bli en skikkelig sveiser.

Kontakt oss