coverpicturetest4

Medisinsk Oksygen

For de fleste områder innen helsesektoren

oxygentest1

Medisinsk Oksygen (også kalt surstoff) er livreddende, og brukes ved de fleste sykehusavdelinger; f.eks. ved akutt- og intensivavdelinger, under operasjoner og postoperativ oppfølging samt ved fødsels- og nyfødtavdelinger. Medisinsk oksygen gis også i hjemmet til pasienter med kronisk lunge- eller hjertesykdom der surstoffmangel (hypoksi) foreligger.

De terapeutiske indikasjonene på surstoffbehandling er:

  • Til behandling av eller for å forebygge akutt eller kronisk hypoksi (surstoffmangel) uansett årsak
  • Som en del av friskgasstilførselen ved anestesi eller intensivpleie
  • Som drivgass ved nebulisatorbehandling
  • For behandling av akutt cluster-hodepine (Hortons hodepine)

Medisinsk Oksygen AIR LIQUIDE er et reseptpliktig legemiddel som skal brukes i samsvar med anvisning fra lege. Gassen leveres på gassflasker med et fyllingstrykk på 200 bar og i størrelser fra 1 til 50 liter.

Levering av Medisinsk Oksygen
Air Liquide leverer medisinske gasser på gassflasker eller i flytende form.

Trenger du gass i store mengder, kan vi levere den i flytende form med tankbil. Vi installerer da en egnet tank og fordamper med kontroll av gassforbruket.

Dokumenter

Medisinsk Luft

Reseptpliktig legemiddel for blant annet behandling i respirator

Medical air

Medisinsk Luft har mange bruksområder i helsesektoren, først og fremst i forbindelse med behandling i respirator. Den brukes også som bæregass ved inhaleringsterapi (nebuliseringsbehandling) og som en del av friskgasstilførsel ved anestesi.

Luft til medisinsk bruk fra Air Liquide leveres på gassflasker med et fyllingstrykk på 200 bar og i størrelser fra 2,5 til 50 liter.

Dokumenter

Medisinsk Lystgass

Reseptpliktig legemiddel for bruk i helsesektoren

lattergastest1

Medisinsk Lystgass AIR LIQUIDE er et reseptpliktig legemiddel som lenge har vært brukt i helsesektoren. Medisinsk lystgass er en lettere form for narkosemiddel med smertestillende og beroligende egenskaper.

Lystgass brukes i konsentrasjoner mellom 35 og 75 % med sammen med Medisinsk Oksygen eller Medisinsk Luft. Iblant kombineres denne lettere narkosen med ulike intravenøse narkosemidler for å gi muskelavslapning ved kirurgiske inngrep, i forbindelse med fødsel og i klinisk tannpleie.

Ved bruk av lystgass (35–75 %) uten tilføying av narkosemiddel er fordelen at pasienten kan holdes bevisst under inngrepet. Effekten av lystgass inntrer raskt og avtar like etter avsluttet innånding.

Medisinsk Lystgass fra Air Liquide leveres som kondensert gass i gassflaske i størrelser fra 5 til 50 liter.

Helserisikoer ved bruk av lystgass som rusmiddel

Inhalering av lystgass for å oppnå en kortvarig rus er forbundet med helserisiko, og du kan få alvorlige skader. Lystgassen erstatter oksygenet i lungene, og det kan medføre bevisstløshet, kvelning og i verste fall død. Det verst tenkbare utfallet krever i prinsippet bare et fåtall innåndinger. Det er altså forbundet med livsfare å inhalere lystgass!

Les mer om helserisikoene som er forbundet med bruk av ulike gasser, både til rusformål og for å forvrenge stemmen, under sikkerhetsinformation om lystgass fra European Industrial Gas Associations (EIGA).

Dokumenter

Medisinteknisk Karbondioksid CO2

Blant annet til kikkhullskirurgi i helsesektoren

doctors surgery gas

Medisinteknisk karbondioksid brukes i helsesektoren blant annet til insufflering i forbindelse med ulike typer kikkhullskirurgi (laparoskopi) der buken blåses opp for å gi bedre tilgang og oversikt under operasjonen. Gassen er klassifisert som et medisinteknisk produkt og er derfor CE-merket.

Bruk av Medisinteknisk Karbondioksid i helsesektor
Gassen er klassifisert som et medisinteknisk produkt og er derfor CE-merket. Medisinteknisk karbondioksid leveres som kondensert gass på gassflaske i størrelser fra 1 til 20 liter.

Dokumenter

Rekvisisjoner

Her finner du rekvisisjoner for medisinske gasser:

Healthcare

Air Liquide Healthcare tilbyr medisinske gasser, tjenester og utstyr for ethvert behov innen helsevesen - private så vel som offentlige - dyresykehus og -klinikker, tannklinikker og medisinsk forskning. Med vår kunnskap og våre medisinske produkter ønsker vi å gi våre kunder best mulig service og dermed bidra til bedre helse.

Utstyr

Air Liquide har et bredt utvalg av utstyr og tilbehør til bruk av gass innenfor helsesektoren. Vi tilbyr alt fra flaskevogner, regulatorer og gjennomstrømningssensorer til pusteventiler, slanger og masker.

Pris - produktforespørgsel?

Skal vi hjælpe med at finde den rigtige gasblanding til dig? Og til den rette pris? Indsend dine oplysninger - så vender vi tilbage hurtigst muligt.