Nyheter

I 2018 var Air Liquide, som første gassleverandør i Norden ute og kunne tilby klimasmarte flytende gasser. I mai 2021 begynner vi å levere klimasmart oksygen, nitrogen, argon og karbondioksid i gassflaskene våre, “Green Origin Inside”. 

Med Air Liquides Green Origin konsept, minimerer kundene våre klimapåvirkning fra innkjøpt gass. Vi kjøper Guarantees of Origin, som kommer fra vind eller vannkraft, som tilsvarer 100% av energiforbruket ved produksjon og fylling i flasker. Karbondioksid utslipp fra transporten av de klimasmarte gassene våre, fra produksjonssted til fyllestasjonene, kompenseres vis klima kompensasjon prosjekt som oppfyller krav fra Gold Standard Foundation (for energiprosjekt) og / eller Plan Vivo (for skogprosjekt).

Gjør et aktivt miljøvalg og kjøp Green Origin Inside gasser fra Air Liquide!